zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА ЗАПОРУКА РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

 

Бережна Л.В.

Україна, м. Кривий Ріг,

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69

 

Аннотация. В работе обосновывается, что главное в профессиональной деятельности - переход к необходимым действиям, с помощью которых будут максимально использованы все возможности педагогов каждого образовательного учреждения. В частности, определено, что школа имеет не только удовлетворять потребности современного общества, но и смотреть в будущее, быть на шаг впереди, формировать будущих воспитанников с помощью современных технологий обучения.

Определено, что труд учителя не ограничивается самим обучением, а охватывает все, что касается воспитания молодого поколения. Именно педагог является носителем конкретных нововведений, поскольку на практике убеждается в эффективности имеющихся методик обучения и может корректировать их, проводить подробную структуризацию исследований учебно - воспитательного процесса, создавать новые методики.

 

Сучасний світ через свою складність, динамічність і суперечливість створює різноманітні проблеми для людини та владно втручається в її особистісний простір. Сучасна реальність потребує нового стилю управління, підґрунтям якого є підхід, орієнтований на розкриття творчого потенціалу особистості. Домінуючий стиль управління визначально впливатиме на те, як будуть реалізовуватися ключові функції управління.

Школа 21 ст. має йти шляхом поступу за межі традиційних моделей викладання й адміністрування. Головним завданням школи повинна стати підготовка учнів до життя, в новому освітньому просторі, забезпечення їх самореалізації та створення ситуації успіху для кожного вихованця.

Темп сьогоднішнього життя стрімко ускорюється, і якщо людини хоче досягти успіху, кар'єрного росту, вона має починати це як можна раніше. Людина повинна бути готовою до життя. На думку вчених Європи, освіта ХХІ століття буде варіюватися залежно від потреб учня, від творчих знахідок педагогів школи будуть різними. Але головне залишиться результат.

Актуальність проблеми оновлення систем шкільного управління безпосередньо пов’язано з реаліями життя, серед яких головним є: необхідність закладу швидко пристосуватись до зовнішніх змін, забезпечення оптимального функціонування всіх його систем, постійний пошук резервів для розвитку. Аби вирішити ці та багато інших питань, управління має бути якісним. Проте реалії сьогодення свідчать, що система управління у значній частині загальноосвітніх навчальних закладів має серйозні недоліки:

·       відсутнє цільове підґрунтя системи;

·       управління недостатньо орієнтоване на розвиток координаційних і комунікативних зв’язків;

·       система управління не повною мірою враховує особливостей і потреб шкільного середовища;

·       ідеї гуманізації та демократизації мають переважно декларативний характер;

·       про модернізацію управління більше розмовляють, аніж роблять, бо в більшості закладів не визначено технологій і методів якісних змін.

На основі рубіжних вимог до результатів навчання в сучасних умовах йде орієнтація на освічених молодих людей. Сьогодні вектор інтересу зміщено в сторону балансу між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами, невикористаними резервами. Сучасне суспільство будує школу третього тисячоліття. В кожному навчальному закладі мають бути визначені перспективи розвитку закладу , створено умови для відпрацювання нових ідей, звільнення від формалізму. Перед школою, яка оновлюється, стоїть визначальне завдання, учіння має стати для школярів однією з провідних проблем, які визначено освітніми цілями.

Динаміка сучасних змін надзвичайно велика. Чимало змін обумовлені передаванням й використанням інформації. Школа як соціальний інститут особливу чутливо має реагувати на ці зміни. Тому і зросла потреба в учителях, які здатні модернізувати зміст своєї діяльності шляхом творчого вдосконалення, використання досягнень науки.

Наука і практика уже довела, що сучасна управлінська діяльність має здійснюватися-інноваційним менеджером. Але при цьому варто враховувати, що стратегія менеджменту-масштабні прогнози щодо реалізації місії закладу та досягнення цілей. Саме сьогодні оновлення потребує менеджменту навчального закладу. І саме, сучасному директорові, дуже важливо бути менеджером і володіти мистецтвом управління соціальними системами. Керівник досягає успіхів, творчих злетів тоді, коли постійно працює над собою, займається самоосвітою, орієнтується на особистість вчителя. Особистість підлеглого розглядається як новий суб'єкт створення позитивного іміджу. За своєю сутністю це процес двосторонньої взаємодії. В сучасному суспільстві однією із найважливіших якостей керівника, умов успішності його як професіонала менеджера освіти є готовність до інноваційної діяльності. Усе розпочинається з голови. Без управління процесом будь-які інновації у школі приречені.

Школа сьогодні є майданчиком для об'єднаних однією метою людей, які прагнуть як до росту ефективності їх роботи, так і особистісного зростання. Готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, перебувати у творчому пошуку формується в щоденній педагогічній практиці. Освіті потрібні люди нової генерації. Кожному педагогічному колективу свою роботу потрібно направити на вибір і підготовку талановитих педагогів, спроможних і бажаючих побудувати професійну кар'єру.

Освіта в закладі зосереджуватиметься на дитині, а не на академічних знаннях, для чого вчителі підтримуватимуть і розвиватимуть потенціал кожного учня. Місія кожного навчального закладу також полягає в тому, щоб створити освітнє середовище, де свобода педагогічної думки й ідеї стануть головним секретом позитивного іміджу закладу.

В команді - головне співробітники, які самі хочуть що-небудь робити для підвищення своєї кваліфікації і вже роблять. Головне, щоб співробітник і установа об'єднались, щоб разом зростати, а не тільки один з них. Якщо працівник нічого не робить для підвищення кваліфікації, його потрібно направляти. Не випадково професійна діяльність вчителя у системі загальної освіти все більше стає творчою.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Сучасний учитель – це носій освітніх суспільних змін. Змінюються орієнтири освіти - змінюється й сам учитель, змінюється мета й завдання освітянської діяльності. В освітній діяльності задіяні всі учасники навчально-виховного процесі. Вона визначає реакції на зовнішні та внутрішні виклики й стандартні шляхи розв’язання поточних завдань.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його теоретичних знань і практичних умінь . Сьогодні педагога слід повернути від виконавчої дисципліни до дисципліни самостійного творчого мислення, максимально використовувати творчий потенціал педагогів. Дуже важливо, щоб учитель був творчою, саморозвиненою особистістю, він має навчатися всього постійно, але завжди залишатися й учнем.

Готовність педагога навчатися протягом всієї праці є гарантом його професійного становлення, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію й оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Вирішальною педагогічною умовою організації навчання в загальноосвітній школі є формування складу педагогічних кадрів, які мають забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів. Працівник, який приносить результати, знаходиться на першому місці, хороший співробітник-це чудовий оркестр задоволень. Спільні дії, обговорення і участь в плануванні, прозорість, інтерес, компетенції-дуже важливі фактори. Весь зміст співробітництва в тій радості, що вона є.

Державні освітні стандарти для навчального закладу є заданими ззовні цілями, вони виступають у вигляді вимог або завдань поставлених закладу державою. Цілі самого навчального закладу виробляються і визначаються ним в результаті внутрішнього розвитку, активності всього колективу.

Сьогодні в школі вже і так відбулося чимало змін: статус, концепція, державні стандарти. Місія нашого навчального закладу, бути освітнім і культурним центром. І лише колектив однодумців, досвідчених педагогів і енергія молодих, в яких панує дух єдності та відкриття, зуміє виконати основну місію школи.

Необхідність об’єднання зусиль усіх сторін у використані всіх сучасних ресурсів дасть можливість педагогічному колективу швидше пройти шлях трансформації, налагодити сучасний навчальний процес, залучити дітей до співпраці та засвоєння знань поза школою, а також є важливим стимулом для розвитку в учнів навичок 21 століття.

Багатомірність завдань, широкий спектр проблем, що виникають у процесі розгляду кожного її аспекту, переконують у необхідності того, що вимогою сьогодення є безперервне навчання впродовж усього життя. Тому нам потрібні знання про те, як навчатися безперервно. Де більше, ніж у школі, в інституції, яка навчає, потрібно належно розуміти значення знань, постійного поширення їх і використання для досягнення якомога кращих результатів.

Отже, досягти успіху може лише той учитель, рівень якого відповідає сучасним вимогам, який вільно адаптується до нових тенденцій життя. Чим потужніший життєвий ресурс людини, тим легше їй подолати кризові настрої, оволодіти конструктивно-перетворювальною позицією.

 

Джерела:

1.     Десятов Т.М., Коберник О.М. Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М.. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.,2003.

2.     Орбан-Лембрик Л. Психологія управління [текст]: посібник/ Лідія ОрбанЛембрик.-К.: Академвидав.,2003.-263с.

3.     Калошин В.Ф.Педагогіка успіху: стратегія радісного навчання [текст]: Частина 1 / В.Ф.Калошин //Управління школою. – 2013. - №31-32. – с.68.

4.     Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу. Педагогічні інновації [текст]/ А.Підласий. – Х., 2001.

5.     Єрмола А.М. Технологія організації навчальнометодичної роботи з педагогічними кадрами [текст]/ А.М.Єрмола.-Харків, 1999 р.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info