zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Благий О.С.

Україна, м. Харків, ХТЕІ КНТЕУ

 

В работе определено актуальную проблему подготовки инженеров-технологов пищевой отрасли, а именно обоснование необходимости развития системного мышления студентов. Обоснованно использование системного похода в процессе подготовки будущих инженеров-технологов. Раскрыто взаимосвязь системного мышления с интеграционными процесами обучения дисциплин профессиональной подготовки. Проанализировано междисциплинарные связи дисциплин профессиональной подготовки инженеров-технологов пищевой отрясли с целью представления совместимых дисциплин в виде целостной системы.

 

Системне мислення фахівця стало актуальним атрибутом сучасного суспільства, внаслідок швидкого зростання обсягів інформації. Його наявність набула необхідної умови професійного виконання функцій фахівцем. В умовах інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір, системність мислення фахівців допоможе зрозуміти процеси взаємодії різних освітніх систем, можливості їх динамічного взаємопроникнення та співіснування, ефективно вирішувати поставлені задачі на основі інтеграції та міждисциплінарного синтезу знань на базі системного підходу. Системне мислення дає змогу побачити і зрозуміти світ в єдності, в широкій глибокій та образній перспективі. Велика кількість даних не дають знань, поки не будуть виявлені закономірності, що їх поєднують. Тільки тоді створюється «картина», ключ до моделювання досліджуваного явища як генератора творчих рішень. Секрет створення цілісного образу системи, розуміння системи полягає в умінні визначити головні зв'язки та взаємозалежності.

Системний підхід спирається на різні форми логічного мислення: аналіз відношень, класифікаційний аналіз, аналіз причинних зв'язків. Пізнання навчального процесу виступає як дослідження системи, яка складається із таких підсистем, як: підсистеми предметів, дій, явищ; підсистеми знань; підсистеми взаємозв'язків між предметами. Серед різноманітних взаємозв'язків значне місце займає взаємозв'язок між рівнем технічного прогресу і рівнем освіти [1, с. 146].

На необхідності взаємозв’язаного навчання з метою забезпечення цілісності знань учнів акцентував ще Я. Коменський. На його думку, знання студентів будуть міцними, якщо все, що в природі перебуває у постійному взаємозв’язку, в такому ж зв’язку викладати учням [2, с. 359].

Відсутність єдиної методології навчання створює ряд суперечностей, а саме:

студенти опановують знання, вміння та навички не цілісною системою , а з кожної дисципліни окремо, не здогадуючись про взаємозв'язки між суміжними дисциплінами;

методичні матеріали, написані незалежно від загальної системи знань, а окремо для кожної дисципліни, що сприяє хибному враженню студентів про автономність та закінченість дисциплін.

Системний підхід є основою системного мислення. Основними властивостями якого є:

·       вираження цілісності, наповненості зв'язками;

·       спрощення сприйняття, здатність переходити з однієї частини системи на іншу;

·       усвідомлення зворотніх зв'язків (при впливі на одну з частин системи, відбуваються зміни, які можуть вплинути на інші, однак, ці результати можуть бути повільним, що ускладнює їх виявлення);

·       готовність до постійних змін своїх переконань.

Застосування системного підходу є запорукою успішного вивчення студентами дисципліни «Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення», яка належить до дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів. Джерела [3, с. 10] визначають, що головною проблемою при вивченні дисципліни є формування та розвиток системного мислення у майбутніх фахівців.

Суттю системного мислення є логічний поділ складного завдання на більш прості та зручні шляхом формування зв'язків між ними та представлення цих зв'язків за допомогою інтеграції суміжних дисциплін.

Концепція навчального процесу на основі міжпредметннх зв'язків з огляду системного підходу полягає в тому, що поряд з вивченням певних дисциплін необхідно приділити особливу увагу міждисциплінарним зв'язкам, що становить сутність системної інтеграції [4, с. 120]. Тому, згідно кваліфікаційним вимогам [5, 6, 7], можна визначити міжпредметні зв’язки дисципліни “Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення” з матеріалами таких фахових дисциплін, як “Харчова хімія”, “Мікробіологія харчових продуктів”, “Технологія продукції ресторанного господарства”, “Харчові технології”, “Методи контролю продукції у ресторанному господарстві”. Розглянутий взаємозв’язок створює цілісну систему знань, умінь та навичок фахівця. Проведений аналіз доводить необхідність застосування системного підходу з метою формування сприйняття цілісної системи суміжних дисциплін, що визначають підготовленість фахівця до майбутньої діяльності, яка характеризується певним рівнем професійної майстерності.

 

Список джерел та літератури

1.     Болотін Ю.П., Окса М.М. Тенденції та закономірності становлення загально педагогічних дисциплін в Україні. – Мелітополь: МДПУ, 1997. – 202 с.

2.     Коменский Я. А. Избранные сочинения : [в 2 т.] / Я. А. Коменский - Т. 1. - М. : Педагогика, 1982. - 636 с.

3.     Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька область./ Ред.рада вид.: В.Г.Кремень (гол.); Редкол.тому: І.П.Аносов (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2009. – 431 с.

4.     Сурмин Ю.П. Теория систем и системный аналіз: Учеб.пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

5.     Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / кол. авт. під заг. кер. А. І. Українця. – К.:НУХТ, 2009. – 87 с.

6.     Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 11.: Виробництва харчової промисловост , ч. 1 [Електронний ресурс] / Державний комітет України з харчової промисловості., 1998. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=na001262-98

7.     Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / кол. авт. під заг. кер. А. І. Українця. – К. : НУХТ, 2009. – 52 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info