zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДВІ РУХОВІ ТАКТИКИ РЕАЛІЗІЦІЇ ОПЕРАНТНОГО РЕФЛЕКСУ У ЩУРІВ – ДВА ВАРІАНТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Бузика Т.В.,

Україна, Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова

Власенко О.В., Рокунець І.Л.

Україна, Вінницький національний медичний

університет імені М.І. Пирогова

 

Выработка оперантного пищедобывательного рефлекса у крыс начинается с врожденной способности доставать пищевой шарик языком. Процесс обучения состоит в формировании моторной программы пищедобывательного движения передней конечностью. На этапе совершенного навыка наблюдается две тактики реализации оперантного рефлекса: передней конечностью либо языком. С помощью фонокардиографической регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) у обученных крыс установлено: во время реализации пищедобывательного движения передней конечностью брадикардия более выражена (ЧСС 329,6 ± 2,5 мин-1), чем при доставании пищевого шарика языком (344,0 ± 2,5 мин-1). Достоверное отличие между этими показателями <0,05) дает основание для использования показателей автономной нервной системы (например, изменения ЧСС) в качестве предиктора прогнозирования выбора моторной тактики в процессе реализации движения.

Ключевые слова: пищедобывательные движения, брадикардия, двигательная тактика, крысы

 

Реалізація рухів, як правило, супроводжується збільшенням частоти серцевих скорочень (ЧСС) [1], але нами в попередній роботі [2] продемонстровано явище короткочасної моторної брадікардії у щурів під час оперантного рефлексу. Здійснення при цьому точнісного їжодобувного руху по діставанню харчової кульки з годівниці відбувалось за двома моторними сценаріями: за допомогою передньої кінцівки або язиком. Встановлено, що процес навчання характеризується не тільки збільшенням частки використання передньої кінцівки, підвищенням точності досягання цілі, ефективності рухів, але і на етапі досконалої навички супроводжується вираженою короткочасною брадікардією [3]. Метою даної роботи стало вивчення відмінностей у вегетативному забезпеченні (за хронотропною реакцією серця) двох типів їжодобувних рухів щурів на етапі сформованого оперантного рефлексу – за допомогою передньої кінцівки та за допомогою язика.

Матеріал і методи дослідження

Результати отримані на 8 статевозрілих щурах-самцях масою 250 – 320 г лінії Вістар селекції віварія Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України з дотриманням правил біоетики. Тварин утримували в умовах харчової депривації при необмеженому доступі до води, а після 48 годин починали процес вироблення оперантного їжодобувного рефлексу. Протягом 10 – 12 щоденних тренувальних сесій годування здійснювали виключно у оригінальній модифікованій камері Меджиряна [4]. Експериментальна камера, в якій знаходилася годівниця, була оснащена фотоелектронною системою реєстрації наявності харчової кульки у годівниці та рухів передньої кінцівки тварини. Харчові хлібні кульки подавали у годівницю, а щури через вузьку щілину діставали корм однією з передніх кінцівок. Стійка моторна навичка формувалася на 8 – 9 добу тренувань, після чого в умовах кетамінового наркозу (100 мг/кг, внутрішньоочеревинно) на грудну клітину щура одягали рюкзачок з мініатюрним мікрофоном для реєстрації фонокардіограми (ФКГ). Перед кожним тренувальним сеансом на рюкзачку розміщували бездротовий мобільний передавач параметрів ФКГ [5]. Отримані сигнали були оцифровані та записані на магнітний носій персонального комп’ютера з послідуючим аналізом off-line. У тренованих тварин реєстрували ФКГ при реалізації автоматизованих їжодобувних рухів окремо під час роботи передньою кінцівкою, окремо для тактики діставання харчової кульки язиком.

За даними ФКГ визначали тривалість серцевих циклів в межах 10 с (5 с до та 5 с після зникнення корму з годівниці). За формулою „ЧСС = 1/тривалість серцевого циклу” визначали миттєве значення ЧСС, які накопичували і статистично обробляли відносно кожної з 10 с оперантного руху. Для ЧСС розраховували середнє значення (М), похибку середнього (m) та 95–% довірчий інтервал варіацій (М ± 1,96·m); вірогідність відмінностей визначали за непараметричним критерієм Мана-Уітні.

Результати дослідження і їх обговорення

Встановлено, що в момент захоплення кульки виникає короткочасне зниження ЧСС, ступінь вираженості якої корелюється з успішністю їжодобувного руху. Під час реєстрації оперантного рефлексу відзначали різке зниження ЧСС з подальшим відовленням до вихідного рівня (див. рис.).

 

Рис. Зміна частоти серцевих скорочень (ЧСС) у тренованих щурів при різних тактиках діставання харчової кульки – при виконанні рухів передньою кінцівкою (n=660) та язиком (n=148).

На осі абсцис – час, с; „0 с” – момент зникнення корму з годівниці; на осі ординат – середнє значення ЧСС ± помилка середнього, хв-1.

 

На стадії удосконаленої навичка, яка характерезується автоматизованим виконанням їжодобувних рухів, було відміченно, що у навчених щурів при здійсненні оперантних рухів передньою кінцівкою брадікардія була більш виражена, ніж у тих же щурів, але при іншій тактиці – діставання харчової кульки язиком. При цьому на початку виконання оперантного руху (за 5 секунд до діставання кульки) ЧСС становила 412,4 ± 1,1 хв-1. Під час успішної реалізації їжодобувного руху передньою кінцівкою найнижче значення ЧСС зареєстровано на „-1 секунді” і становило 329,6 ± 2,5 хв-1, а язиком – 344,0 ± 2,5 хв-1 відповідно. ЧСС була достовірно ніжчою на 20,2 % та 16,5 % по відношенню до вихідного рівня. Порівняння величин ЧСС на „-1 секунді” та на „0 секунді” свідчить про суттєві (р<0,05) відмінності цих величин, дає підстави стверджувати, що різні тактики моторної поведінки мають відмінності у вегетативному забезпеченні, вони виникають заздалегідь, мають характер центрально запрограмованих. Можливою причиною встановленого факту може бути залучення різної кількості рухових одиниць, м’язів у ці дві моторні тактики, що вимагає різного супроводу з боку автономної нервової системи. Так як явище зменшення ЧСС виникає короткочасно з чіткою часовою закономірністю на стадії сформованої моторної навички, ми вважаємо, що це – свідчення не гуморального, а про рефлекторного механізму встановленого феномену рухової брадікардії.

Висновки

1. Під час реалізації щурами точнісних їжодобувних рухів ЧСС залежить від обраної моторної тактики. Більш виражена брадікардія встановлена при здійсненні їжодобувних рухів передньою кінцівкою (ЧСС 329,6 ± 2,5 хв-1), ніж при діставанні харчової кульки язиком (344,0 ± 2,5 хв-1) і ці показники достовірно відрізняються (р<0,05).

2. Перспективи дослідження лежать у площині встановлення причин феномену брадікардії, а також у можливому використанні ЧСС як предиктора прогнозування вибору тактики руху на початку його реалізації.

 

Література

1.     Klabunde R.E. Cardiovascular physiology concepts / R.E. Klabunde. – Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2012, 2nd ed. - 243 p.

2.     Активация нейронов в автономных центрах продолговатого мозга при реализации мотивированных оперантных движений у крыс / Власенко О.В., Бузыка Т.В, Mайский В.A., Пилявский А.И., Mазниченко A.В. // Нейрофізіологія/Neurophysiology. – 2010. – 42, № 5. – С. 390-404.

3.     Бузыка Т. В. Изменение частоты сердечных сокращений у крыс в зависимости от стадии научения / Бузыка Т. В., Рокунец И.Л., Власенко О. В. : тези доп. VІІ міжнар. наук. конф., «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології», Київ, 7-9 жовтня 2014 р. – К.: Логос. 2014 - С. 31.

4.     Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки / В. М. Мороз, М. В. Йолтухівский, О. В. Власенко, І. Л. Рокунець, М. М. Йолтухівский // Вісник Вінницького національного медичного університету. -2010. – T.14, №1, С. 1-14.

5.     Телеметрична реєстрація фонокардіограми у щурів за умов вільної поведінки Бузика Т.В., Власенко О.В., Рокунець І.Л., Кузьмінський Я.В., Чечель В.В. Збірник доповідей учасників дванадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя». – Запоріжжя, 2011. – c.42-48.– Режим доступа: http://nauka.zinet.info/12/index.phpПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info