zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>вплив Синтетичних регуляторів росту на асиміляційні процеси озимої пшениці сорту золотоколоса в осінній період

 

Гавій В.М., Приплавко С.О.

Україна, м. Ніжин, Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя

 

В статье приведены результаты влияния препаратов Эмистим С, Агростимулин и Янтарная кислота на отдельные физиолого-биохимические показатели растений озимой пшеницы в осенний период. Установлено, что применение исследуемых веществ для инкрустации семян эффективно влияет на формирование площади ассимиляционного аппарата и чистую продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы сорта Золотоколосая.

 

Виробництво зерна з кожним роком набуває все більшого значення в сільському господарстві України. В останні роки Україна стала одним із значних експортерів зерна в світі, невпинно зростає попит на високоякісне зерно на внутрішньому ринку.

У вирішенні продовольчої проблеми важливе місце відводиться запровадженню прогресивних технологій вирощування польових культур. Над розв'язанням проблеми одержання стабільно високих врожаїв працюють багато вчених. Проте повністю розв'язати її за допомогою традиційних підходів практично неможливо. Успіхи фізіології, як наукової основи рослинництва у фундаментальних питаннях живої матерії, вивчення окремих процесів у живій клітині дають підстави вважати, що повного прогресу у розв'язанні цієї проблеми можна досягти за допомогою регуляторів росту. Їх застосування дає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найбільш повно реалізувати потенційні можливості сорту, закладенні в геномі природою та селекцією [1-2]. На сьогодні представлений широкий асортимент нових регуляторів росту. Очевидно, що до застосування в практиці кожного з нових регуляторів росту необхідна не тільки оцінка його фізіологічної активності за інтегральним показником врожайності культури, а й вивчення впливу цих регуляторів на процеси росту на певних етапах розвитку рослин.

Тому, мета цієї роботи полягає у з’ясуванні дії препаратів Емістим С, Агростимулін, Янтарна кислота на асиміляційні процеси озимої пшениці сорту Золотоколоса в осінній період.

Під час проведення досліджень препарати використовували у таких концентраціях: Агростимулін – в розрахунку 10 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння; Емістим С –10 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння; Янтарна кислота – 0,2 г на 10 л води.

Нами було з'ясовано дію досліджуваних регуляторів росту рослин на асиміляційну поверхню озимої пшениці сорту Золотоколоса (див. табл. 1). Ці показники вимірювали п’ять разів через кожні десять діб.

Доведено, що накопичення органічних речовин рослинами озимої пшениці залежить певною мірою від функціонування асиміляційного апарату. Фотосинтетичний асиміляційний листковий апарат характеризується передусім, оптимальністю розмірів, швидкістю формування і тривалістю функціонування. Від його просторової орієнтації як оптичної системи, насиченості хлорофілом, інтенсивності та продуктивності фотосинтезу й інших складових фотосинтетичної діяльності залежить повнота використання відновлювального і найбільш екологічно чистого фактора інтенсифікації – сонячної радіації. До того ж, одним з факторів оптимізації функціонування асиміляційного апарату є рівень мінерального живлення [3].

Дослідження показали, що після першого вимірювання площа асиміляційної поверхні знаходилась на рівні контролю. На період другого вимірювання найбільшу ефективність виявила Янтарна кислота, яка збільшила площу асиміляційної поверхні озимої пшениці на 34% порівняно з контролем. На період останнього вимірювання відбулося збільшення асиміляційної поверхні озимої пшениці під впливом Агростимуліну – на 19%, Емістиму – на 21%, Янтарної кислоти – на 37% порівняно з контролем. Таку дію Янтарної кислоти можна пояснити тим, що вона стимулює синтез АТФ, допомагає клітинам засвоїти кисень, посилюючи клітинне дихання.

 

Таблиця 1.

Вплив синтетичних регуляторів росту на площу асиміляційної поверхні озимої пшениці

Варіант

Площа асиміляційної поверхні

02.10.12 р.

12.10.12 р.

22.10.12 р.

01.11.12 р.

11.11.12 р.

см²

%

см²

%

см²

%

см²

%

см²

%

Контроль

1.99

±0.08

100

3.5

±0.6

100

5.8

±0.6

100

7.17

±0.5

100

8.93

±0.03

100

Емістим С

1.26

±0.09

63,3

3.2

±0.4

91

6.6

±0.2

114

8.03

±0.3

112

9.19

±0.12

105

Агростимулін

2.04

±0.16

103

3.9

±0.38

111

6.1

±0.6

105

9.6

±0.09

134

10.4

±0.5

119

Янтарна

кислота

1.8

±0.15

90

4.7

±0.2

134

7.1

±1.16

122

7.96 ±0.5

111

11.97

±0.8

137

 

Отже, за результатами досліджень фізіологічної дії синтетичних регуляторів росту встановлено, що їх застосування сприяє оптимізації функціонування асиміляційного апарату рослин озимої пшениці.

Важливим показником асиміляційної діяльності в посівах є також чиста продуктивність фотосинтезу, що характеризує інтенсивність накопичення сухої речовини врожаю.

Чиста продуктивність фотосинтезу залежать насамперед від кількості засвоюваного в процесі фотосинтезу вуглекислого газу вдень у г/м2. Ця величина є важливою складовою формування врожаю і протягом вегетації може варіювати від нуля, і навіть негативних значень, до 15-18 г/м² на добу.

У результаті досліджень виявлено, що найбільші показники чистої продуктивності фотосинтезу визначені у варіантах, де застосовували Емістим та Янтарну кислоту під час другого, де чиста продуктивність складала 8,9 г/м2/добу та 8,2 г/м2/добу і перевищувала показники контролю на 35% та 24% відповідно (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Вплив синтетичних регуляторів росту на чисту продуктивність фотосинтезу озимої пшениці в осінній період

Варіант

02-12.10.12 р.

12-22.10.12 р.

22-01.11.12 р.

01-11.11.12 р.

г/м²/добу

%

г/м²/добу

%

г/м²/добу

%

г/м²/добу

%

Контроль

4.9±

0.30

100

6.1±

0.45

100

6.8±

0.35

100

6.6±

0.25

100

Емістим С

4.8±

0.4

98

5.6±

0.26

92

6.6±

0.40

97

8.9±

0.30

135

Агростимулін

5.4±

0.15

110

4.9±

0.20

80

6.0±

0.17

88

6.1±

0.19

92

Янтарна кислота

4.5±

0.27

92

5.9±

0.30

97

5.5±

0.18

81

8.2±

0.25

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На період першого вимірювання чиста продуктивність фотосинтезу озимої пшениці при дії Емістиму С та Янтарної кислоти знаходилась на рівні контролю – 4,8 та 4,5 г/м2/добу. Дія Агростимуліну у цей період перевищувала чисту продуктивність фотосинтезу контролю на 10%. Таку дію препарату можна пояснити тим, що до його складу входить 2,6-диметилпіридин-N-оксид та продукти метаболізму симбіонтного гриба Cylindrocarpon magnusianum, які підвищують інтенсивність накопичення сухої речовини. На період останнього вимірювання найбільш ефективними регуляторами росту були Янтарна кислота та Емістим С, які перевищили показник контролю на 24 та 35% відповідно.

Таким чином, за результатами проведених досліджень було встановлено, що застосування синтетичних регуляторів росту призводить до збільшення площі листкової поверхні на 12-37%, що сприяє оптимізації функціонування асиміляційного апарату рослин озимої пшениці. Синтетичні регулятори росту по-різному впливають на чисту продуктивність фотосинтезу озимої пшениці у період осіннього кущіння. Найбільш ефективними синтетичними регуляторами росту, що стимулюють асиміляційні процеси є Агростимулін та Янтарна кислота.

 

Література:

1.   Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. Основи наукових досліджень із агрономії. Під ред. Єщенко В. О. – Київ: Дія, 2005. – 312 с.

2.   Лихочвор В. Застосування регуляторів росту рослин на посівах зернових культур// Пропозиція. – 2003. - №4. – С.56 – 57.

3.   Третьяков М. М. та ін. Фізіологія і біохімія сільськогосподарських рослин; - М.: Колос, 2000. – 320 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info