zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

 

Лантух І.В.

Україна, г. Харків,

Харківський автомобільно-дорожній університет

 

Аннотация: В статье рассматривается современный феномен, а именно, социальное предпринимательство. Это возможность частичного и динамического решения на местном уровне острых проблем общества, которые не под силу решать государству. Поэтому предпринимательство характеризуется следующими признаками: а) не только свободой в выборе хозяйственной деятельности и ее методов, не только самостоятельностью, но и главное – новаторством, творческим поиском; б) ответственностью за принятые решения и их последствия и вызванный этим риск. Если деятельность не связана с ответственностью – это не предпринимательство, а лишь распорядительство за поручением; в) ориентация на достижения экономического и, может быть, морального успеха. Отсюда, социальный потенциал предпринимательства уже заложенный в нём априори.

 

Соціальне підприємництво як феномен зявилося не так давно. Десять років потому професор гарвардського університету Семюель Хантингтон, автор відомого твору «Зіткнення цивілізацій», впровадив до практичного вжитку новий термін «людина давоська». Представники цього надвиду мають яскраво виражені відмінні риси, такі як здатність здійснювати вплив на найбільш значні процеси в житті всього людства, а також готовність взяти на себе відповідальність за рішення найбільш складних проблем. Давоську популяцію складають в основному найбільш впливові політики, самі великі бізнесмени і самі просунуті інтелектуали. У 1998 р. Клаус Шваб, засновник Давоського всесвітнього економічного форуму, ініцював проведення Форума соціальних підприємців, де взяли участь і українські підприємці. Що ж таке соціальне підприємництво?

Соціальне підприємництво – це можливість часткового і динамічного рішення на місцевому рівні гострих проблем суспільства, які не під силу вирішувати державі. Більш того, розрив, що збільшується між всесвітньо відомими корпораціями, фінансовими структурами та нижчими прошарками суспільства, що не мають доступу до життєзабезпечюющих ресурсам, що турбує не тільки останніх. Треба зазначити, що соціальні підприємці знають, як можна оптимальним чином скоротити цей розрив. Ендрю Холеман, соціальний підприємець із Великобританії, який реалізував свої проекти у Нігерії, на зустрічі з банкірами в Цюрихе відзначив: «Ви ще будете умоляти нас, соціальних підприємців, взяти у Вас гроші на соціальні потреби».

Соціальний потенціал підприємництва вже закладений у його визначенні. Підприємництво (entrepreneurship) – це самостійна, ініціативна господарсько-фінансова діяльність з використанням новизни, ризику, винахідництва з метою одержання прибутків; що здійснюється фізичними та юридичними особами, котрі називаються підприємцями, від свого ім’я і на свій ризик на постійній підставі [1, c.13]. Ця діяльність направлена на досягнення наміченого результату (одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом найкращого використання капіталу і ресурсів економічно виокремленими суб`єктами ринкового господарства, які несуть повну майнову відповідальність за результати своєї діяльності і підкоряються правовими нормами країни реєстрації [2, c.25]. Таким чином, підприємництво характеризується наступними ознаками: а) не тільки свободою у виборі господарської діяльності і її методів, не тільки самостійністю, але головне – новаторством, творчим пошуком, «ноу-хау»; б) відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки і спричинений з цим ризик. Якщо діяльність не пов’язана з відповідальністю – це не підприємництво, а лише розпорядництво за дорученням; в) орієнтацією на досягнення економічного і, може бути, морального успіху.

Ці необхідні ознаки підприємництва передбачають, як слідство, більш розгорнутий набір останніх: прийняття рішень, що пов`язує підприємництво із управлінською діяльністю; свобода інвестування, що випливає із свободи економічної, також, як і право на капіталізацію свого доходу; орієнтація на майбутнє, що безпосередньо пов`язано із організаційною новацією, з нею ж зароджується і така найважливіша риса підприємництва, як лідерство; прагнення до збільшення прибутку знаходиться у самій природі економічної діяльності, а також є наслідком звертання до організаційної новації. Коло конкретних підприємницьких функцій включає в себе пошук нових можливостей для господарської активності, оцінку їх прибутковості, забезпечення фінансових та інших ресурсів для розгортання виробництва, найм робітників, взаємодія із владою, поставниками, клієнтами.

Отже, підприємництво виконує особливу соціальну функцію – забезпечує розвиток та удосконалення економіки, її постійне оновлення, створення інноваційного середовища, що зламує традиційні структури та відкриває шлях до нового. Це означає, що на підприємництво, як соціально-економічний феномен, покладаються такі функції: ресурсна, а саме мобілізація капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних ресурсів; організаційна – організація виробництва, збуту продукції, маркетингу, реклами; творча – новаторство, генерація ідей, використання ініціативи, вміння йти на ризик [3, c.8].

Cутність підприємництва в тому, що це особлива специфічна сфера ринкового господарства і одночасно спосіб та процес господарчої діяльності людини в сучасному суспільстві. Тому підприємницька діяльність розглядається як провідний фактор виробництва. Проте вона вимагає і підприємницьких задатків як особливого виду людського капіталу, представленого висококваліфікованою діяльністю з координації та комбінування усіх інших факторів виробництва, вмінням та бажанням в процесі виробництва на комерційній засаді впроваджувати нові види продукту й послуг, технологій, організації виробництва при певному ступеню ризику.

Підприємництво – одна із форм бізнесу, а бізнес - це справа (робота); це любий вид діяльності, що приносить прибуток або особисту вигоду; це система ведення справ або система, яку створила людина для забезпечення наших бажань [4, c.30]. Суть системи бізнесу полягає в тому, що кожний суб’єкт ринкової економіки займається своєю справою, і в той же час в суспільстві відпрацьовані такі механізми, завдяки яким бізнес не наносить шкоди іншим людям, що легально реалізують власні економічні ініціативи, ділову хватку, заповзятливість. Система бізнесу свідчить про стійкість та життєздатність кожного суб’єкту ринкової економіки, а це - тенденція до розвитку в напрямку зміцнення їх цілісності; постійне вирішення виникаючих в системі протиріч між підприємцями та найманими робітниками, виробниками товару та споживачами, приватним підприємництвом та профспілками, приватним підприємництвом та державними владними структурами; високий динамізм системи, створення нових моделей сучасного ринкового господарства, в тому числі і моделі соціально орієнтованої ринкової економіки. Таким чином, підприємництво ґрунтується на основі об’єктивних чинників економічного розвитку, ототожнюється лише з діяльністю, що пов’язана з високим ступенем ризику, новаторством, інновацією, тобто розглядається в контексті формального підходу до цього феномена.

Підприємництво є важливою складовою суб’єкта соціальної відповідальності, оскільки підприємці, ризикуючи, повинні брати на себе високу міру відповідальності як перед споживачами, так і перед суспільством взагалі [5]. Відповідальна позиція передбачає, що у підприємництва повинна бути «суспільна совість». Кожне підприємство, у цьому векторі розвитку, повинно виробити для себе певну концепцію соціально відповідальної і етичної поведінки.

Соціальні підприємці – це практичні провидці, котрі успішно здійснюють іноваційні підходи, незвичні для стандарстного рішення складних соціально технологічних процесів. В Україні соціальне підприємництво є поодиноким явищем, яке ще не набрало потужного розмаху, бо українська держава повинна ще прийти до висновку, що останнє є надзвичайно необхібним і актуальним. Йому ще треба зрозуміти, що соціальні підприємці – це активні помічники у рішенні часто тупікових соціальних проблем, хоча в реаліях нашого життя вже сформувалася необхідність у соціальному підприємництві. І, беззаперечно, той хто запропонує відповідні послуги соціальному підприємництву першим, одержить дивиденди в найближчому майбутньому. Це можуть бути державні інститути, громадські організації або донорські структури.

 

Список джерел та літератури:

1.     Бабич Д.В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности [Текст] / Д.В. Бабич. – Х.: Основа, 1996. – 347с.

2.     Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп.[Текст] / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 51 с.

3.     Плоткін Я.Д., Дубодєлова А.В., Захарчук О.В., Пурха Т.С. Підприємцю про підприємництво. Зарубіжний досвід [Текст] / Я.Д. Плоткін. – Львів: Вільна Україна, 1993.

4.     Веблен Т. Теория праздного класса [Текст] / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 363 с.

5.     Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошуки ідентичності [Текст] / Є.В. Сірий. // Український соціум. – 2007. - № 1(18). – С.41-52.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info