zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕФЕКТИВНІСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

 

Мергель Т.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ «Івано-Франківський національний

медичний університет»

 

Аннотация. В статье показано, что проведение производственной практики на пятом курсе медицинского факультета ведется по концепции постоянного сотрудничества руководителей практики и студентов, при организации которой оценивается начальный уровень умений и навыков, ставится задача их закрепления и развития, а в конце итоговый контроль степени овладения, который играет решающую роль для следующего этапа - интеграции знаний, умений и навыков, самостоятельно углубленного обследования и лечения больных, и непосредственной подготовки к государственной аттестации. Важную роль играет тот факт, что студенты проходят производственную практику в течение семестра, что позволяет теснее сотрудничать с руководителями со стороны преподавателей кафедры.

 

Концепція реформування охорони здоров’я України передбачає надання допомоги населенню на первинному (медико-санітарному), вторинному (спеціалізованому) і третинному (високоспеціалізованому) рівнях медичної допомоги [3]. При цьому лікарем «першого контакту» з пацієнтом є лікар загальної практики – сімейної медицини (ЗПСМ), який надає первинну медико-санітарну допомогу населенню сімейно-територіальної дільниці та іншого приписного контингенту незалежно від віку, статі та характеру патології. Вказана допомога надається у центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), що створюються на базі поліклінік, а також шляхом їх об’єднання [1]. Діяльність лікаря ЗПСМ включає організаційну роботу щодо профілактики і діагностики найбільш поширених захворювань, лікування і реабілітації пацієнтів, надання термінової та невідкладної медичної допомоги, виконання медичних маніпуляцій. Реформування системи охорони здоров’я неможливо здійснити без якісної підготовки фахівців на всіх етапах становлення лікаря ЗПСМ, без відповідної його мотивації. Саме тому розвиток первинної медико-санітарної допомоги передбачає пріоритетність підготовки лікарів ЗПСМ.

У зв’язку з цим навчальні плани та програми у вищих навчальних медичних закладах були переорієнтовані саме на підготовку лікарів загальної практики, а система практичної підготовки студентів передбачає детальне ознайомлення зі специфікою роботи лікаря ЗПСМ в амбулаторії ЦПМСД [2]. Однією з найважливіших форм професійної підготовки майбутніх лікарів ЗПСМ у період навчання у ВНЗ є виробнича практика, важливим завданням якої є вироблення у студентів уміння безпосередньо спілкуватись із пацієнтами різного віку, визначити причини, які спонукали звернення до лікаря. Виробнича практика студентів V курсу проводиться протягом ІX-X навчального семестру, коли студенти здобувають відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії та гінекології. Виробнича практика дозволяє закріпити практичні навички, отримані у процесі навчання, виробити здатність до прийняття самостійного рішення в питаннях діагностики і лікування, освоїти порядок оформлення медичної документації, навчитися правильно поводитися у трудовому колективі та приймати колегіальні рішення, оволодіти правилами деонтології та медичної етики. Практика є досить важливим етапом пізнавальної діяльності як елемент матеріалізованої дії, критерій істинності знань. Треба також наголосити на тому, що підготовка студента під час проходження лікарської практики спрямована на формування мотиваційної, когнітивної та операційної складових подальшого професійного розвитку [1, 4]. Проведення виробничої практики на п’ятому курсі медичного факультету здійснюється за принципом постійної співпраці керівників практики та студентів, під час організації якої оцінюється початковий рівень знань, ставиться завдання щодо його закріплення і розвитку. Завершальним етапом практики є кінцева оцінка рівня здобутих знань, яка відіграє вирішальну роль для наступного етапу – інтеграції умінь та навичок, самостійно поглибленого обстеження і лікування хворих, а також безпосередньої підготовки до державної атестації.

Протягом останніх двох років виробнича практика студентів V курсу в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» проходить в ЦПМСД, де переважно працюють сімейні лікарі. Згідно з новим навчальним планом виробнича лікарська практика з внутрішньої медицини проводиться упродовж навчального року. Викладач кафедри здійснює загальне керівництво практикою, відповідає за взаємодію з органами практичної охорони здоров’я, проводить консультативно-пояснювальну роботу серед лікарів-кураторів і студентів, здійснює контроль та підбиття підсумків.

Нами визначено три основні напрямки навчання щодо методологічного обґрунтування виробничої практики зі спеціальності «Терапія», а саме: формування клінічного мислення, відпрацювання практичних навичок і засвоєння культури спілкування з хворим. Разом із лікарем-куратором студент проводить первинне обстеження хворих, визначає попередній діагноз, розглядає можливі варіанти лікування.

Наступним рівнем оволодіння спеціальністю є відпрацювання практичних навичок, а саме клінічних маніпуляцій, відповідно до запропонованого переліку, який висвітлений у програмі виробничої лікарської практики.

Не менш важливою складовою професійного навчання, якій необхідно приділяти увагу під час проходження практики, є формування людських якостей відповідно до фаху лікаря, а саме здатності контролювати себе, володіти власними емоціями, адекватно поводити себе в ситуаціях стресу. Досвід свідчить про те, що найбільш успішною формою виховної роботи зі студентами є співбесіди з питань лікарської етики та деонтології, ілюстровані конкретними клінічними прикладами [1, 2].

Студенти п’ятого курсу медичного факультету проходять виробничу лікарську практику з внутрішньої медицини на базі поліклінік міста. Поточний контроль студентів у відділеннях поліклінік здійснюється керівниками – викладачами практики від кафедр навчального закладу та керівниками виробничої практики від медичного закладу. Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення щоденника виробничої практики. Оцінювання попереднього дня практики здійснюється на наступний день за результатами практичної діяльності студента та за якістю заповнення щоденника практики, згідно з критеріями, розробленими на відповідній практичній кафедрі.

Логічним завершенням проходження студентами виробничої практики з внутрішньої медицини є складання ними підсумкового модульного контролю. Проходження практики впродовж року надає можливість викладачам кафедри оперативно допомагати студентам під час виникнення поточних проблем, а також здійснювати більш ефективний контроль за дисципліною, яка викладається, а також відвідуванням упродовж модуля. Це вказує на гармонійну і завершену співпрацю між викладачами та студентами. Є однією з умов успішного впровадження Болонського процесу у виробничу лікарську практику. Також особливий позитивний вплив на засвоєння переліку необхідних практичних навиків має постійна самостійна та під контролем викладачів робота у навчально-практичному центрі «Медицина». Під час проведення модульного контролю студенти демонструють набуті вміння та знання шляхом вирішення двох ситуаційних задач і застосування практичних навиків. У ході вирішення ситуаційних задач студенти обґрунтовують та формулюють клінічний діагноз, трактують принципи лікування, профілактики та невідкладної допомоги.

Проходження виробничої практики студентами впродовж навчального року має свої переваги та недоліки. До беззаперечних переваг належать: чітка організованість і контрольованість практичної роботи студентів викладачем групи; вищі вимоги до засвоєння теоретичного матеріалу та методики виконання маніпуляцій, заповнення звітної документації; об’єктивніша оцінка знань і вмінь. У той же час, негативними є відносно коротка тривалість заняття (3 чи 3,5 год. у порівнянні з шестигодинним робочим днем під час літньої виробничої практики), розбіжність у часі практичних занять з графіком виконання лікувально-діагностичних процедур у клініці, велика кількість студентів (8-11 студентів) у клінічній групі.

Таким чином, розроблені відповідно до сучасних вимог державні стандарти вищої медичної освіти рівня «спеціаліст» зорієнтовані не на змістовні, тимчасові і організаційні параметри навчального процесу, а, насамперед, на компетенцію, тобто готовність і здатність випускників вищих медичних навчальних закладів країни виконувати професійну діяльність після одержання диплому. Саме на таких методологічних принципах і професійно-педагогічному підході до цільової спрямованості навчального процесу зорієнтована лікарська виробнича практика для студентів-медиків. Адаптація теперішньої системи організації виробничої практики в контексті кредитно-модульної системи потребує поєднання самостійної теоретичної підготовки з відпрацюванням практичних навичок під контролем викладача та лікаря-куратора.

Зважаючи на вищевикладене, переоцінити роль якісної організації виробничої практики на медичному факультеті, як можливості закріплення практичних навичок у реальних професійних умовах, неможливо. Більше того, цілком зрозуміла необхідність перебудови системи її проведення згідно з вимогами Болонської декларації, яка успішно впроваджена на V курсі медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

 

Список використаної літератури

1.     Білецький С.В. Викладання дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» на до дипломному етапі навчання/ С.В. Білецький, Т.В. Казанцева, О.А. Петринич // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчальног процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації». Тернопіль. – 2011. – С.180.

2.     КоваленкоВ.О. Комплексний підхід до організації позааудиторної діяльності / В.О. Коваленко// Вісник Житомирського державного університету. – 2012 . – Вип. 66. – Педагогічні науки. – С. 169–171.

3.     Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процессу. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадського суспільства та основа інноваційного розвитку / В. М. Ждан, О.В. Бобирьов, С.М. Ніколаєнко [та ін.] // Освіта України. – 2005. - №24. – С.4-8.

4.     Парахонський А.П. Розвиток продуктивного мислення студентів за допомогою стимулювання самостійної роботи / А.П. Парахонський , Е.А. Венглінська / / Сучасні наукомісткі технології, 2009. – № 9. – С. 129 – 130.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info