zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ КАФЕДРИ

 

Немченко Ю.В.

Україна, м. Київ,

НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Аннотация. Информатизация образования создала условия для формирования образовательной среды, где используются информационно-коммуникационные и облачные технологии для эффективной совместной учебной деятельности.

 

Сьогодні вищі навчальні заклади пропонують достатньо велику кількість освітніх програм, що включають різні навчальні дисципліни, які, в свою чергу, повинні забезпечуватися відповідними навчально-методичними комплексами, до яких висуваються відповідні критерії щодо складу, змісту та актуальності їх компонентів. Контроль виконання цих умов і традиційне тиражування друкованих копій такої кількості документів перетворюється в достатньо складний і затратний процес. Поряд з цим, ми є свідками невпинного процесу інформатизації освіти з повсякденною практикою активної мережевої комунікації між учасниками освітнього процесу та широким доступом до електронних ресурсів. Як стверджує М.С.Чванова, до основних тенденцій сучасного етапу інформатизації освіти слід віднести: зміни засобів та способів освітньої взаємодії викладачів та студентів, перебудову методів та організаційних форм навчання, розбудову інформаційно-насиченого, динамічно поновлюваного навчального середовища [2]. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу дозволила організувати зберігання електронних версій всієї навчально-методичної документації. Активне використання учасниками освітнього процесу сучасних комунікаційних технологій створило передумови для оперативного обміну актуальними електронними версіями навчально-методичних матеріалів між зацікавленими особами. Проте, в зв’язку зі зростанням кількості напрямків підготовки все частіше виникають ситуації дублювання, помилкового видалення необхідних даних, ускладнився пошук необхідних матеріалів, збільшились поліграфічні витрати.

Аналіз проблеми дозволив зробити висновок щодо необхідністі створення віртуального сховища для систематизації розпорошеної по різних комп’ютерах інформації, що забезпечить: централізоване зберігання і розподілений цілодобовий доступ окремих категорій користувачів через доступні для них засоби Інтранет та Інтернет; оперативний контроль за обігом навчально-методичних ресурсів кафедри та активністю учасників навчального процесу; швидкий і простий інструментарій для пошуку необхідних матеріалів.

Аналітична модель електронного сховища відображає структуру навчально-методичних матеріалів та зв’язки, які формуються між об’єктами та суб’єктами освітнього процесу. Так визначено, що логічними елементами моделі є навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі. Кожна навчальна дисциплін має навчальну і робочу програми, теоретичні й презентаційні матеріали, перелік навчальної та допоміжної літератури, засоби для самоконтролю, модульного контролю та підсумкового контролю якості знань тощо. Кожна спеціальність (напрям) підготовки має власний комплект навчальних дисциплін. Для забезпечення «цілісності» даних важливо прийняти організаційно-технічне рішення, яке забезпечить централізоване збереження матеріалів, при цьому розмежує права на використання ресурсів для окремих груп: системних адміністраторів, авторів, користувачів.

На нашу думку, існують два принципово відмінні підходи до реалізації моделі: створення сховища в локальній мережі інституту та побудова відкритих сховищ з доступом як в Інтранет, так і через Інтернет. Зважаючи на віддаленість окремих підрозділів університету, доцільність організації колективної (чи віддаленої) роботи фахівців з матеріалами, прогнозовані об’єми даних, які слід зберігати, головну увагу дослідження було зосереджено на технологіях створення відкритих сховищ.

У сучасних умовах серед систем колективного віддаленого збереження даних можна спостерігати швидкий розвиток хмарних технологій. Хмарні технології зберігання даних – це модель on-line сховища, в якій дані знаходяться на багатьох, розподілених в мережі серверах, що надаються для використання клієнтам. Дані зберігаються й обробляються у так званій хмарі, яка для клієнта є віртуальним сервером. Абстрагування від апаратних засобів у хмарі здійснюється завдяки заміні фізичних серверів віртуальними. Сучасні мережі доставки контенту забезпечують автоматичний контроль цілісності даних на кожному з серверів мережі. При цьому гарантується повна доступність контенту для кінцевого користувача у випадку втрати зв'язку між вузлами мережі. Віртуалізації підлягають також і системи фізичного зберігання даних.

Серед розглянутих нами сервісів хмарного збереження даних найбільшої уваги заслуговують Dropbox, Google Drive, Mega, Яндекс, Copy.com. Серед них найбільшою популярністю користується Dropbox. Проте, аналіз комунікативної активності викладачів кафедри засвідчив, що більшість із них уже мають акаунти в Google. Використовуючи один акаунт, учасники робочої групи одночасно отримують спільне робоче середовище, яке має всі необхідні програмні ресурси для самостійної (колективної) роботи, календар групи для планування, контролю та синхронізації спільної роботи. Ці та інші фактори визначили вибір сервісу Google Drive в якості інструменту для створення корпоративного сховища кафедри.

Упорядкувавши, синхронізувавши та систематизувавши навчально-методичні матеріали кафедри, викладачі отримали додаткові інструменти взаємодії із студентами: електронну пошту для обміну кореспонденцією, електронний диск для збереження і надання керованого доступу до навчально-методичних матеріалів, календар для планування навчальної роботи студентів та ін. У хмарних сервісах реалізується більша частина функціоналу віртуального навчального середовища, окрім розвинених інструментів для електронного оцінювання, таких як наприклад в Moodle [1]. Жодна з систем хмарних сервісів не передбачає журналу успішності, адже при розробці цих сервісів не враховувалася освітня специфіка. Проте, Google впровадила засіб інтеграції між Google Apps і Moodle, що дозволяє використовувати єдиний вхід в обидві системи. Таке рішення було розроблено компанією Moodle Rooms, яка реалізує розміщення системи Moodle в хмарі для освітніх установ з метою уникнення витрат на розміщення системи всередині компанії [4].

Отже, створення сховища навчально-методичних матеріалів кафедри на основі хмарних технологій дозволило вирішити ряд організаційно-технологічних завдань: навчально-методичні матеріали зберігаються централізовано, ліквідовано дублюючі копії, створено умови для колективної віддаленої роботи над спільними проектами; цілісність даних забезпечується за допомогою автоматично генерованих резервних копій; реалізовано колективне планування роботи викладачів кафедри, автоматичний контроль за виконанням доручень; активізувалися комунікації між учасниками навчального процесу, забезпечено цілодобовий, швидкий, контрольований доступ до навчально-методичних матеріалів різних категорій користувачів. Не вирішеною проблемою під час використання хмарного сховища даних залишається недостатня швидкість та надійність каналів доступу до мережі Інтернет [3].

 

Список використаних джерел

1.     Гриб’юк О. О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1111/1/grybyuk-stattya1-hmary%2B_Copy.pdf

2.     Чванова М.С. Информатизация образовательного пространства: исторический экскурс / М.С Чванова // Школьные технологии. – 2005. – №5. – С.196

3.     Шаховська Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних: Монографія / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 194 с.

4.     Niall Sclater. eLearning in the Cloud/International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE).1 (1), 10-19, January-March, 2010 – [Electronic resourse]. – Access mode: http://citep.rec.uba.ar/ubatic/wpcontent/uploads/2012/04/Journal-of-Virtual-and-Personal-LearningEnvironment.pdfПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info