zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАРІОТИПІВ LITHOGLYPHIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA: MELANOPSIDAE)

 

Першко І.О.

Україна, м. Житомир, Житомирський державний

університет імені Івана Франка

 

As a result of the complex analysis of cariological features of species of family of Lithoglyphidae it is reconsidered its systematic structure. Status of species is stored and reliable diagnostic signs are set for L. apertus, L. naticoides, L. pyramidatus. Status of subspecies is not confirmed for L. n. berolinensis, suggested to examine him as a synonym species of L. naticoides.

 

Для вирішення проблем систематики в різних групах черевоногих і двостулкових молюсків дослідники все більше звертаються до використання каріологічних методів дослідження, що дозволяє встановити біологічну відособленість групи чи окремого виду (Анистратенко, 1998; Patterson, 1973). Аналіз літературних даних свідчить про відсутність робіт із цитогенетики та каріології Lithoglyphidae.

Ми мали на меті виконати таксономічну ревізію родини Lithoglyphidae на підставі комплексного аналізу сукупності конхіолого-анатомічних та каріологічних ознак із застосуванням комп’ютерних статистичних програм та оцінити значення досліджуваних ознак для диференціації таксонів видового рівня.

Матеріал для дослідження був зібраний з територій шести областей України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька). Для визначення видової належності молюсків порівнювали їх зовнішні конхіологічні ознаки з описами, наявними в літературі (Анистратенкоб 1994). Крім того, застосовували компараторний метод Я. І. Старобогатова (Старобогатов, 1986).

Препарати хромосом готували з тканин гонад за методикою висушених препаратів із попереднім колхіцинуванням тварин. Виготовлено і досліджено 80 каріологічних препаратів 4 видів (визначених компараторним методом). Лінійні параметри хромосомних наборів оброблено методами варіаційної статистики (Microsoft Excel 2003).

З’ясовано видовий склад родини Lіthoglyphidae на підставі таблиць для визначення, опрацьованих Я. І. Старобогатовим і даних, отриманих із застосуванням компараторного методу. Цей матеріал став основою, на якій проводилися усі подальші конхіологічні, анатомічні та каріологічні дослідження.

Особливості каріології представників родини Lithoglyphidae фауни України до цього часу не досліджувалися. Нами вперше здійснено каріологічний аналіз L. apertus, L. n. naticoides, L. n. berolinensis та L. pyramidatus. Хромосомні набори цих молюсків виявилися однаковими за кількістю хромосом в диплоїдному наборі та за числом хромосомних плечей (2n=18, NF=36). Усі досліджені види подібні також за довжиною диплоїдного набору (TCL=15,06±1,32). Каріотипи досліджуваних видів складаються виключно з мета- та субметацентричних хромосом, при цьому переважають метацентрики. Хромосомні формули видів досліджуваної родини – Lapertus 2n =10m+8sm=18, L. n. berolinensis 2n =10m+8sm=18, L. n naticoides 2n =10m+8sm=18, L. pyramidatus 2n =10m+8sm=18. Для статистичної обробки використано середні значення центромерного індексу, відносна довжина та морфологічний тип хромосом видів родини Lithoglyphidae.

Аналіз морфологічних типів хромосом Lithoglyphidae вказує на відсутність відмінностей за досліджуваним параметром між L. apertus та L.n.berolinensis. Разом з тим вищенаведені види достовірно відрізняється за морфологією 2- (m), 4- (sm) та 9-ї (m) пари від L. pyramidatus та L.n.naticoides. Маркерною для L. pyramidatus виявилася метацентрична третя пара хромосом. Особливістю каріотипу L.n.naticoides є метацентричність першої хромосомної пари. Маркерними для даного виду є також 5-а (m) та 7-а (sm) пари хромосом. Морфологія решти хромосомних пар є подібною для представників родини Lithoglyphidae і відіграє інтегруючу роль у досліджуваній групі.

Статистичний аналіз середніх значень центромерного індексу хромосомних пар видів та підвидів родини Lithoglyphidae вказує на можливість використання даного показника як інтегруючої ознаки та для диференціації окремих видів у межах групи.

Як інтегруючий фактор центромерний індекс виступає для L. apertus та L.n.berolinensis. Подібними значеннями досліджуваного параметру до вище наведених видів характеризується L.n.naticoides. Разом з тим даний вид відрізняється від решти представників групи найбільшим значенням центромерного індексу третьої пари хромосом.

У якості диференціюючої ознаки для L. pyramidatus можуть бути використані значення центромерного індексу 1-, 2-, 4-, 6- та 7-ї пар хромосом.

Статистичний аналіз середніх значень відносної довжини хромосом представників родини Lithoglyphidae свідчить про значну мономорфність досліджуваного параметру у межах групи.

Проведений аналіз каріотипів видів та підвидів родини Lithoglyphidae вказує на можливість використання морфологічних особливостей хромосом та деяких їх лінійних промірів для ідентифікації представників групи. Особливості морфології хромосом та деякі їх лінійні характеристики дозволяють ідентифікувати L. n. naticoides та L. pyramidatus. З меншою точністю досліджувані параметри дозволяють визначити L. apertus та L. n. berolinensis.

На основі комплексного аналізу каріологічних особливостей Lithoglyphidae здійснено систематичну ревізію групи. За результатами наших досліджень, родина Lithoglyphidae у фауні України представлена одним родом Lithoglyphus, який об’єднує три види − L. apertus, L. naticoides та L. pyramidatus. Перші два види надійно ідентифікуються за сукупністю проаналізованих ознак, а також характеризуються видоспецифічними екологічними умовами проживання. Так, L. apertus є найглибоководнішим видом групи і зустрічається переважно на донних відкладеннях, L. naticoides – віддає перевагу мілководдю та оселяється переважно на рослинності. Точність визначення L. pyramidatus за конхіологічними та анатомічними ознаками є дещо меншою. Але з огляду на його каріологічну відмежованість та деякі екологічні відмінності (нами відмічений лише на мулистому дні правої притоки Прип’яті – р. Горинь) пропонуємо зберегти за ним статус виду. Подібність конхіологічних та анатомічних характеристик, а також відсутність географічної та екологічної ізольованості не підтверджує статусу підвиду L. n. berolinensis. Тому на даному етапі дослідження ми розглядаємо його як синонім номінативного виду L. naticoides.

 

Список літератури:

1.     Анистратенко В. В. Определение гребнежаберных моллюсков (Gastropoda, Pectinibranchia) фауны Украины. Ч. 2. Пресноводные и наземные // Вестн. зоологии – 1998. – Отд. Выпуск. – №8. – 50 с.

2.     Patterson C. M. Cytogenetics of gastropod molluscs // Bull. Amer. Malacol. Union. – 1973. – V. 39. – P. 34–35.

3.     Анистратенко В. В., Стадниченко А. П. Литторинообразные. Риссоиобразные. (Littoriniformes, Rissoiformes). – К.: Наук. думка, 1994. – 175 с.

4.     Старобогатов Я.И., Толстиков Н. В. Моллюски // История озёр СССР. Общие закономерности возникновения и развития озёр. Методы изучения истории озёр / Под ред. Д. Д. Квасова, Н. Н. Давыдовой, В. А. Румянцева. – Л.: Наука, 1986. – С. 156–165Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info