zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Порівняльний вплив препаратів Емістим С, Агростимулін, Янтарна кислота на ріст озимої пшениці в осінній період

 

Приплавко С.О., Гавій В.М.

Україна, м. Ніжин, Ніжинський державний

університет імені Миколи Гоголя

 

В статье приведены особенности влияния препаратов Эмистим С, Агростимулин и Янтарная кислота на динамику отдельных показателей роста озимой пшеницы в осенний период. Выяснено влияние этих регуляторов роста на такие показатели, как: динамика накопления и прироста массы сырого и сухого вещества растений, динамика процентного содержания сухого вещества в растительной пробе, а также высота растений озимой пшеницы и ее прирост. Установлено, что применение исследуемых препаратов для обработки семян озимой пшеницы перед посевом способствует улучшению процессов роста этой культуры в осенний период. Благодаря этому растения имеют большую вероятность пережить зимний период за счет накопленных углеводов.

 

Науково обґрунтоване застосування елементів технологій з використанням біологічно активних препаратів дозволяє не лише підвищити врожай, покращити його якість, але й вплинути на строки дозрівання, суттєво підвищити стійкість рослин до хвороб і стресових факторів, скоротити норми застосування мінеральних добрив та пестицидів, зменшити вміст важких металів і нітратів у продукції рослинництва [1]. Через це, виникла нагальна потреба пошуку та вивчення особливостей застосування деяких екологічно безпечних регуляторів росту.

Метою нашої роботи було з’ясувати дію препаратів Емістим С, Агростимулін, Янтарна кислота на динаміку процесів росту озимої пшениці сорту Золотоколоса в осінній період. Для цього у польових умовах встановлювали вплив досліджуваних препаратів на динаміку накопичення та приросту маси сирої та сухої речовини рослин, на динаміку процентного вмісту сухої речовини в рослинній пробі, а також вивчали особливості дії препаратів на показники висоти рослин озимої пшениці в осінній період та її приріст. Ці показники вимірювали п’ять разів через кожні десять діб.

Під час проведення досліджень препарати використовували у таких концентраціях: Агростимулін – в розрахунку 10 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння; Емістим С –10 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння; Янтарна кислота – 0,2 г на 10 л води.

Польові дослідження проводили на дослідних ділянках, площа яких складала 12 м2 (3х4). Кожен варіант складався із трьох повторностей.

Динаміка росту озимої пшениці дозволяє встановити особливості підготовки рослин до періоду зимового спокою. За результатами досліджень було встановлено, що накопиченню маси сирої речовини вже після першого зважування сприяла Янтарна кислота, перевищуючи дію контролю на 19%. Після другого зважування її вплив зріс по відношенню до дії контролю на 25%. Подальші вимірювання показали, що дія цього препарату не значно перевищувала показники контролю і на період останньої дати збільшила його на 12%. Дещо слабший вплив на масу сирої речовини виявив Агростимулін, який на період досліджень лише на 1-3% мав нижчі показники за показники Янтарної кислоти.

На приріст маси сирої речовини за період між першим та другим зважуванням в порівнянні з контролем найкращі результати виявила Янтарна кислота. Вона перевищила його дію на 34%. Після другого визначення впливу препаратів на цей показник лише Агростимулін виявив незначну позитивну дію. У подальшому дія Агростимуліну перевищувала значення контролю на 25%, а дія Янтарної кислоти – на 5%. Після останнього визначення впливу препаратів було зясовано, що Янтарна кислота на 41% виявляє кращий вплив на приріст маси сирої речовини порівняно з контролем.

Отже, за результатами досліджень при обробці насіння пшениці регуляторами росту рослин встановлено, що такі препарати як Янтарна кислота та Агростимулін мають виражену позитивну дію як на масу сирої речовини рослин озимої пшениці, так і на її приріст, оскільки виявляють вищу ефективність у порівнянні з контролем та Емістимом.

Виявлено також позитивний вплив препарату Агростимулін на масу сухої речовини рослин озимої пшениці. На період останнього зважування цей показник становив 1,42 г, що на 0,21 г перевищує значення контролю. Дія Янтарної кислоти також була ефективною після перших двох зважувань. Проте четверте та пяте зважування показали зниження ефективності її дії порівняно з Агростимуліном. Активність досліджуваних регуляторів росту рослин за даним показником можна показати наступним рядом:

Агростимулін >Янтарна кислота > контроль > Емістим.

На показник приросту маси сухої речовини після першого вимірювання позитивну дію виявив Агростимулін (в порівнянні з контролем на 77% більше). Дія Янтарної кислоти на цей період перевищувала дію контролю на 62%. Після останнього зважування вплив Агростимуліну майже не змінюється, а Янтарної кислоти дещо зменшується. Ефективність Емістиму С протягом всього дослідження була нижчою, ніж у контролі і тільки після останнього вимірювання зросла на 18%. Активність досліджуваних регуляторів росту рослин за даним показником можна відобразити таким рядом:

Агростимулін > Янтарна кислота > Емістим С > контроль.

Отримані результати дають можливість відмітити, що застосування досліджуваних препаратів дозволяє збільшити приріст маси сухої речовини рослин озимої пшениці, оскільки на період останнього зважування всі вони перевищували показники контролю на 18-76%. Завдяки цьому рослини мають більшу ймовірність пережити зимовий період за рахунок накопичених вуглеводів.

Суха речовина представлена органічними і неорганічними речовинами. Органічні речовини – це в основному вуглеводи, білки та жири, які накопичуються у рослинному організмі. Саме завдяки розщепленню цих речовин утворюється значна кількість енергії, що необхідна для підтримки життєдіяльності рослин у зимовий період. Чим більший процентний вміст сухої речовини в рослинній пробі, тим краще рослини переживають зиму [2]. Завдяки дослідженню було встановлено як на цей показник впливають досліджувані регулятори.

На період першого вимірювання жоден препарат не виявив позитивного впливу на процентний вміст сухої речовини в рослинній пробі. Після другого визначення кращий результат в порівнянні з контролем виявив Агростимулін. Він перевищив дію контролю на 24%. Дія Янтарної кислоти перевищує дію контролю на 7%, а дія Емістиму С виявилась на рівні контролю. У подальшому результати впливу Агростимуліну та Янтарної кислоти знижуються до рівня контролю, а після останнього зважування Емістим С перевищував його на 17%. Таку дію можна пояснити почерговим накопиченням маси сирої або сухої речовини у рослин, що керується безпосереднім впливом факторів навколишнього середовища. Таким чином, було встановлено, що найкращими препаратами у наших дослідженнях за показником процентного вмісту сухої речовини у рослинній пробі є Емістим С.

Найкращий вплив на висоту рослин у порівнянні з контролем виявили препарати Агростимулін та Янтарна кислота. Після першого вимірювання спостерігається незначний вплив обох препаратів (Агростимулін перевищив значення контролю на 10%, а Янтарна кислота – на 6%). Після другого вимірювання відбувається зростання впливу цих препаратів, зокрема, Агростимуліну – на 15%, а Янтарної кислоти – на 40% порівняно до контролю. Третє та четверте вимірювання показує нижчу ефективність цих препаратів у порівнянні із результатами другого вимірювання. На період останнього вимірювання результати впливу Агростимуліну і Янтарної кислоти зросли порівняно із попередніми вимірюваннями до 115% та 121% відповідно.

Найкращий вплив на приріст висоти рослин озимої пшениці у порівнянні з контролем спостерігається після першого вимірювання. Янтарна кислота перевищує дію контролю більш ніж у 1,5 рази (на 160%). Дія Емістиму С переважала контроль на 49%, а Агростимуліну – на 36%. Після другого вимірювання вплив препаратів дещо зменшується. Після третього вимірювання вплив Емістиму С та Агростимуліну зростає до 162% та 190%, а вплив Янтарної кислоти продовжує знижуватися. Після останнього вимірювання вплив Емістиму С та Агростимуліну зменшується, а Янтарної кислоти зростає на 43%, порівняно до контролю. Коливання показників приросту рослин озимої пшениці можна пояснити погодними умовами, які змінювались за період проведення дослідження, адже відомо, що фактори зовнішнього середовища безпосередньо впливають на процеси росту рослин.

Отже застосування препаратів Емістим С, Агростимулін та Янтарна кислота для обробки насіння озимої пшениці перед висіванням сприяє покращенню процесів росту цієї культури у осінній період. Такі препарати як Агростимулін та Янтарна кислота мають виражену позитивну дію як на динаміку маси сирої та сухої речовини рослин озимої пшениці, так і на їх приріст, що підвищує зимостійкість озимої пшениці за рахунок накопичених вуглеводів. Найкращим препаратом за показником процентного вмісту сухої речовини у рослинній пробі є Емістим С. Його значення на кінець досліджень переважали показники контролю на 17%. Препарати Янтарна кислота та Агростимулін після всіх вимірювань суттєво впливали на висоту рослин, збільшуючи її в межах 6-40% порівняно з контролем. На показник приросту висоти рослин ефективно впливає Янтарна кислота, яка збільшує висоту рослин озимої пшениці на період останнього вимірювання до 10,7 см, що більше ніж на 3 см від показників контролю.

 

Література:

1.     Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві / Яворська В.К., Драговоз І.В., Крючкова Л.О. та ін. – К.:Логос, 2006. – 176 с.

2.     Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. – М.: Владос, 2005. – 463 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info