zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ РЕКЛАМИ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

 

Мацьоха А.В., Скляренко Н.В.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. В публикации раскрыта сущность коммуникативной функции виртуальной рекламы, выделены уровни коммуникации (индивидуальный, групповой, массовый). Реклама рассматривается как рекурсивное единство человеческого общества и информационной коммуникации. Раскрыта сущность рекламы как явления, процесса и стиля жизни, проанализированы их особенности.

Ключевые слова: реклама, коммуникация, функция, виртуальное пространство.

 

Актуальність теми. Протягом останніх років сформувалися передумови для широкомасштабного переходу до інформаційного суспільства, що зумовлює розвиток віртуальної реклами в цілому. Оновлення засобів масової комунікації і впровадження нових інформаційних технологій, призвело до того, що взаємодія людей в сучасному суспільстві все більше набуває віртуального характеру.

У результаті інтенсивної інформатизації та глобалізації соціальних і культурних процесів стала можливою поява нового соціального простору розвитку реклами, що потребує формування кардинально інших підходів до проектування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатоаспектний характер теми дослідження вимагає огляду наукової літератури, насамперед, праць по рекламі у віртуальному просторі в цілому, так і комунікації реклами зокрема. Серед авторів необхідно виділити Т.Бокарева [1], А. Себранта, Н.Зверевой [2], чиї публікації присвячені актуальним питанням різних видів Інтернет-реклами та її комунікації. Серед зарубіжних авторів виділяються дослідження впливу реклами на користувача в Інтернет Я. Нільсена [4], а також праці Т.Кеглера [3], Б.Тейлора, які розглядали види реклами у віртуальному просторі, їх вплив на комунікацію в соціокультурному аспекті. Незважаючи на активний інтерес наукової спільноти до всіх проявів реклами та комунікації, до теперішнього часу немає робіт, присвячених безпосередньо комплексному аналізу комунікативної функції реклами в Інтернеті.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є виявлення сутності комунікативної функції реклами у віртуальному просторі. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: визначити роль комунікації в рекламі у віртуальному просторі; виділити рівні комунікації реклами у віртуальному просторі та їх особливості.

Виклад основного матеріалу. Суспільство створює рекламу, а реклама формує культуру суспільства та впливає на свідомість людей. Віртуальна реклама виступає елементом людського суспільства, яке її створює і налагоджує комунікативні зв’язки між аудиторією та рекламодавцем. Рекламне повідомлення – це інформація, яка виступає окремою дизайн-системою, проте в той самий час вона інтегрована як елемент соціальної організації – суспільства. Утворюється загальна рекурсивна єдність, організована на основі взаємодії інформації і взаємодії між людьми, що являє собою цілісний процес комунікації.

Реклама змінюється залежно від позиції людини по відношенню до неї: реклама формується як явище, як процес або виступає як стиль життя. Кожне рекламне повідомлення унікальне, індивідуальне (реклама виступає як явище), але комплексно вони взаємозалежні і пов’язані між собою. Їх організаційна практика здійснюється на основі масових взаємодій, що забезпечують об’єднання їх у рекламні майданчики та мережі (реклама в цьому випадку реклама виступає як процес).

Реклама як явище у віртуальному просторі впливає на кожного споживача окремо, проте така дія є тимчасовою. На індивідуальному рівні комунікації рекламне повідомлення представлене у вигляді e-mail розсилання та носить одиничний характер. Аналіз типів рекламних повідомлень чітко виявляє вплив дизайн-особливостей на комунікативну функцію повідомлення та доступність донесення інформації для кожного споживача індивідуально. Груповий рівень комунікації проявляється через промо-сайти, лендінги, корпоративні сайти, блоги та форуми, які спрямовані на спілкування у певних групах, пов’язаних спільними інтересами.

Сьогодні віртуальна реклама – це глобальне соціально-комунікативне явище, що є різноманітним за об’єктом рекламування, структурою, використанням графічних засобів та способом їх представлення. Віртуальне середовище визначає специфіку рекламних повідомлень, що базується на основі нових комунікативних взаємозв’язків зі споживачем, які ефективно реалізуються через інтерактивність рекламного повідомлення. Види інтерактивності: безпосередня (пряма, споживач автоматично задіюється) та опосередкована (відбувається після виконання споживачем певної дії). Безпосередня комунікація проявляється у автоматичній дії, наприклад відкривання вікна при запуску сайта (медійна, вірусна, аудіо- та відео-реклама, прихована реклама). Опосередкована комунікація відбувається через можливість споживача виконати дію для того, щоб розпочати інтерактивний процес (так, у веб-сторінковій рекламі потрібно перейти на сайт, зареєструватись чи зробити замовлення). Інтерактивна реклама у віртуальному просторі стала наслідком розвитку рекламних і цифрових технологій, а найголовніше, наслідком зміни психології сприйняття потенційних споживачів.

Ускладнення структури та дизайну рекламних повідомлень у віртуальному просторі та збільшення кількості охоплення аудиторії в мережі слугують критерієм масовості реклами. Масовий рівень комунікації реалізується через інформаційно-торгівельні веб-сервіси, банерообмінні та соцмережі, охоплюючи весь спектр споживачів реклами.

Рекламні Інтернет-комунікації визначають як непряму форму переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту. Її вплив може носити як прямий (пряма реклама, безпосередньо впливає на споживача), так і непрямий характер (прихована реклама, виражається через опосередкований та прихований вплив на споживача). Прихована реклама характеризується прагненням наслідувати героя, забезпечує стереотипізацію поведінки людини. Прихована реклама впливає на підсвідомість, споживач сам стає розповсюджувачем реклами, а реклама, таким чином, забезпечує формування суспільної свідомості та культури суспільства. Реклама як спосіб життя, є тривалою, включає в себе постійні явища, процеси та комунікативні зв’язки, існує при повній взаємодії усіх рівнів комунікації.

Реклама як особлива форма комунікації має опосередкований вплив на формування думок, поведінки людей, суспільної свідомості. Internet з його доступністю і величезною аудиторією стає високоефективним засобом комунікації та способом маніпуляції людьми за допомогою рекламних повідомлень.

Висновки. В ході дослідження виділено три рівні комунікації рекламних повідомлень у віртуальному просторі: індивідуальний рівень – комунікація як явище; груповий рівень – комунікація як процес; груповий – комунікація як спосіб життя. Взаємодія суспільства і реклами виявляється двоєдиним процесом: суспільство розвиває та інтенсифікує рекламну діяльність, а рекламні технології, у свою чергу, дають відповідний стимул соціально-економічному розвитку суспільства.

 

Список джерел і літератури

1.   Бокарев Т.А. Энциклопедия Интернет-рекламы [Электронный ресурс] / Т. А. Бокарев. Режим доступа: http://book.promo.ru/boolc/aTliclell (10.03.2009).

2.   Зверева Н. История интернет-рекламы [Электронный ресурс] / Н. Зверева. – Режим доступа: http://www.ccm.kz/article/default.aspx?ArticleID=226 (10.03.2009).

3.   Кеглер Т. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер и др. М.: Альпипа Бизнес Букс, 2003. 640 с.

4.   Нильсен Я. Игры в «Верю-неверю» с посетителем веб-сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webmascon.com/topics/designdetails/32a.asp.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info