zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ: НОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ

 

Титунь О.Л.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Прикарпатський національний університет

імені В.Стефаника

 

The article deals with the peculiarities of children up-bringing in modern society. The author analyses the works of world famous personalities. The author defines the peculiarities and gives some pieces of advice how to deal with them.

 

Сьогодні особливістю сучасного виховання школярів є, те, що педагогічний вплив здійснюється у своєрідному інформаційному просторі, ознакою якого є космополітизм. З погляду виховання у зв’язку з цим постає серйозна проблема збереження національної культури й самобутності. З приводу цього читаємо у Махатми Ганді наступне: «Я не хочу, щоб мій дім з усіх боків був оточений парканом і щоб його вікна були закриті. Я хочу, щоб вітри культури віяли у моєму домі, наскільки можливо. Але я не хочу, щоб ці вітри збивали мене з ніг…» [ 1 ]. Ця думка індійського поборника за незалежність Індії від Великобританії перекликається з поглядами російського філософа Миколи Бердяєва, який у статті «Національність і людство» писав: «Усе життя наше має бути зорієнтоване на конкретних ідеях нації і особи, а не на абстрактних ідеях класу й людства.» «Людина входить у людство через національну індивідуальність – як людина індивідуальна, а не абстрактна…. Національна людина – щось більше, а не менше, ніж просто людина, у ній є родові риси людини взагалі, і риси індивідуально-національні. Можна жадати братерства і єднання росіян, французів, англійців, німців і всіх народів землі, але не можна жадати, щоб з обличчя землі позникали вирази національних лиць, національних духовних типів і культур. Культура ніколи не була абстрактно-людською, вона завжди конкретно-людська, тобто національна, індивідуально-народна, і лише в такій своїй якості вона сягає загальнолюдської» [ 2, с.155].

Отже, одним з важливих завдань виховання в умовах космополітизації є допомога учням усвідомити та зберегти цінність своєї культурної спадщини, нації та національності.

Слід також зазначити, що існування людини в інформаційному суспільстві перетворюється в існування у суперсимволічній реальності. За цих умов орієнтація дитини у просторі ускладнюється різким зростанням обсягів інформації. З одного боку, інформаційна інфраструктура дає дитині значні можливості для творчого розвитку, з іншого боку, ця ж інформація вражає ще не сформовану свідомість дитини та спричиняє розлади здоров’я.

Завдяки сучасним засобам комунікації відбуваються істотні зміни в характері спілкування між дітьми. Згідно з результатами дослідження, доступ до Інтернету в Україні мають понад 8 млн. користувачів, серед яких молодь складає 55% від загальної кількості [3]. Віртуальний світ для декого став альтернативою реальності. Сучасні діти добре орієнтуються у віртуальному просторі, спілкуючись у соціальних мережах, таких, як: «В Контакте», «Мой круг», «Мой мир», «Одноклассники», «В кругу друзей», «Facebook», «Twitter» тощо. Соціальні мережі стали Інтернет-притулком, де кожен може знайти соціальну базу для створення свого віртуального «Я». Проте існує небезпека появи психосоматичних розладів на ґрунті залежності від спілкування в соціальних мережах.

Поширення електронних засобів, зокрема візуальних, впливає на зміну поведінки і ментальності підростаючого покоління, змушує підніматися над рівнем мови та семантики, посередництвом яких забезпечувалась об’єктивність мислення, розуміння світу і самого себе в світі. Все частіше визнається, що надмірне захоплення новими інформаційними технологіями веде до ізоляції учня, порушення законів мислення і діяльності.

У статті «Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики» Г.Лактіонова зазначає, що характерною рисою майбутнього буде поява й поширення принципово нових типів сімей. Якщо у ХХ ст. звичайним явищем стали сім’ї утворені в результаті міжнаціональних, міжконфесійних шлюбів, а також ті, де діти виховуються одним із батьків, переважно матір’ю, то ХХІ ст. передбачає зростання кількості дітей, які не матимуть батьків у традиційно біологічному аспекті. Насамперед ідеться про «дітей з пробірки», дітей, які виховуються в гомостатевих сім’ях, що вже існують у цілому ряді країн, зокрема в США, Нідерландах, Канаді та ін. Якими б дивними нам не здавалися зазначені види сімей, - пише авторка, усі вони стають дійсністю, з якою маємо рахуватися [ 4, с.4]. Досліджуючи проблему впливу інформаційної революції на виховання дітей Г.Лактіонова робить висновки, а саме: для епохи глобалізації характерні як нові можливості, так і нові ризики. Майбутнє залежатиме від того, якими будуть нові покоління. Є нагальна потреба у вдосконаленні системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

Говорячи про особливості сучасного виховання, слід сказати про тотальну фемінізацію школи. Сьогодні в Україні понад 80% працівників освіти – жінки, тоді як у Великобританії, США, Німеччині, Швеції, Японії їх менше 50%. Так само як і школи фемінізовано студентство педагогічних спеціальностей. У зв'язку з низьким соціальним статусом учителя, цю професію обирає, на жаль, не найталановитіша частина молоді.

Слід також зазначити появу в педагогічному обігу нового терміну: «діти-індиго». В українській педагогічній науці він широко не використовується. Хоча на заході ряд вчених у галузі психології, педагогіки, філософії та мистецтва серйозно розглядають проблему взаємодії з дітьми-індиго на різних рівнях: побутового спілкування, навчання, розвитку мистецьких здібностей тощо.

Українські та російські педагоги-науковці зазначають, що однозначної оцінки такому феномену сучасного суспільства як діти-індиго не можна дати, оскільки немає достатньої кількості наукових експериментів та досліджень. Діти-Індиго – це діти, поведінка яких докорінним чином відрізняється від стандартизованої, прийнятої у педагогіці типової поведінки дитини-дошкільника чи першокласника, це діти з підвищеною чутливістю, діти асоціальні у своєму середовищі, так зазначають деякі науковці. Більш позитивна характеристика цих дітей стверджує, що це такі діти, які володіють новими незвичайними психологічними характеристиками і моделями поведінки. Це означає, що люди, що взаємодіють з подібними дітьми (особливо батьки та педагоги), щоб досягти успіху, повинні змінити свій підхід до них, методи виховання і способи лікування. Оскільки ігнорування нових моделей поведінки дітей може привести до психічної нестійкості і розладу мислення в дітей.

Застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій спричиняє зміну систем освіти й виховання. Педагог вже не може навчити, як жити в майбутньому, бо досвід, яким він володіє, - досвід минулого й сьогодення. Вчитель має чітко усвідомити, що домінантною сучасного освітнього процесу має стати його творча функція, важливо будувати виховний процес не на протиставленні інформаційної і творчої функцій, а на засадах їх поєднання на основі діалектичного підходу.

Отже, процес виховання в сучасних умовах вимагає від вихователя усвідомлення того, що вчитель вже не зберігає за собою роль єдиного авторитета, здатного навчити як жити. Освіта та виховання для вибору стають бажаними стандартами й потребують поєднання зусиль та чіткої професійної підготовки.

 

Література

1.     Астахова Е. «Преодолеть гипноз спины» // Зеркало недели. – 2004. - № 18/19. – С.20.

2.     Бердяєв Н. Національність і людство //Сучасність. - 1993. - №1. – С.154-157.

3.     В Украине 8 миллионов пользователей Интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://crimea.unian.net/rus/detail/10604.

4.     Лактіонова Г. Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики //Шлях освіти. – 2005. - № 4. – С.2-6.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info