zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

 

Карпов В.С., Ульянова М.В.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Придніпровська державна

Академія будівництва та архітектури

 

У статті представлені результати дослідження методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності регіону на основі аналізу літературних джерел. За результатами дослідження сформульована методика оцінки конкурентоспроможності регіону відповідно до тенденцій регіонального розвитку.

 

Високий рівень конкурентоспроможності країни неможливий без конкурентоспроможних регіонів, між цими економічними явищами існує тісний взаємозв’язок, що визначає рівень соціально-економічного розвитку країни. Управління конкурентоспроможністю регіону буде ефективним і дієвим тоді, коли вироблені не тільки теоретичні положення реалізації суб'єктами системи заходів, але й залучені практичні реформи, що дозволить впровадити дієві заходи з активізації внутрішнього потенціалу регіону на основі комплексного дослідження стану його конкурентоспроможності.

Пропонуємо виділити два етапи методики оцінки конкурентоспроможності регіону. На першому етапі має здійснюватися обґрунтування аналітичного дослідження. Метою аналітичного дослідження є аналіз та оцінка конкурентоспроможності регіону. Об'єктом дослідження є конкурентоспроможність регіону. Предметом аналітичного дослідження є з'ясування рівня конкурентоспроможності регіону.

Основними завданнями, що постають перед нами в даній методиці такі:

·     відбір індикаторів конкурентоспроможності регіону (стимуляторів і дестимуляторів);

·     проведення аналізу і оцінки конкурентоспроможності регіону;

·     визначення рівня конкурентоспроможності регіону за допомогою інтегрального індексу. Методи дослідження припускають використання дієвих форм математично-статистичного аналізу для якісної оцінки конкурентоспроможності регіональних систем.

На другому етапі, необхідно провести аналіз та оцінку рівня конкурентоспроможності регіонів. Для цього необхідно представити показники, що характеризують рівень конкурентоспроможності регіонів. За способом отримання показники розподіляються на експертні та статистичні.

При визначенні переліку показників слід керуватися такими вказівками: обрані показники повинні мати статистичну базу, необхідну для проведення розрахунків; враховуючи мету аналізу, показники повинні відображати найбільш істотні властивості або характеристики системи й водночас їхня кількість має бути обмежена; показники не повинні бути занадто взаємопов'язані, що може призвести до багаторазового повторення інформації та спотворення достовірності результатів.

Слід зазначити, що останнім часом провідні вітчизняні вчені в галузі регіональної економіки все частіше групують показники регіонального розвитку за великими групами відповідно сфер життєдіяльності населення регіону: соціальні, економічні та екологічні. Такий підхід є оптимальним, оскільки дає можливість якнайповніше розкрити всі відносини, що відбуваються в регіоні. 

Рівень конкурентоспроможності регіону описує інтегральний індекс конкурентоспроможності регіону. Даний показник формується на основі певної множини комплексних індексів конкурентоспроможності регіону:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image004.gif,                                             (1)

де IIRC k – інтегральний індекс конкурентоспроможності k-ого регіону;

ICRC j, k – безліч j-х комплексних індексів конкурентоспроможності k-ого регіону;

rk – кількість комплексних індексів конкурентоспроможності k-ого регіону;

k – загальна кількість регіонів, що досліджуються.

Безліч комплексних індексів конкурентоспроможності регіону формується на основі безлічі стандартизованих індексів конкурентоспроможності регіону:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image006.gif,                                     (2)

де ISRC d, k – безліч d-х стандартизованих індексів конкурентоспроможності n-го регіону;

t k – кількість стандартизованих індексів конкурентоспроможності k-го регіону.

Стандартизовані індекси конкурентоспроможності формуються на основі двох множин – множини показників-стимуляторів і безлічі показників-дестимуляторів:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image008.gif,                                            (3)

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image010.gif,                                            (4)

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image012.gif,                                             (5)

де P jd, k – безліч показників-стимуляторів конкурентоспроможності k-го регіону;

N jd, k – безліч показників-дестимуляторів конкурентоспроможності k-го регіону;

i jdp, k – p-й показник-стимулятор конкурентоспроможності k-го регіону;

i jdn, k – n-й показник-дестимулятор конкурентоспроможності k-го регіону.

Далі розглянемо алгоритм знаходження інтегрального індексу конкурентоспроможності регіону більш детально:

Показники, що характеризують конкурентоспроможність, варто розподіляти за сферами життєдіяльності на три групи: соціальні, економічні та екологічні. До показників, що характеризують конкурентоспроможність регіону слід віднести: показники-стимулятори і показники-дестимулятори конкурентоспроможності регіону. Такий розподіл зумовлено тим, що зростання показників може свідчити як про позитивний, так і негативний вплив на регіон. Тому показники-стимулятори – це показники, зростання яких свідчить про поліпшення і стабілізацію стану регіональної системи. Показники-дестимулятори – це показники, збільшення значення яких характеризує погіршення стану регіону.

Серед показників-стимуляторів соціальної конкурентоспроможності регіону можна виділити такі: 1) демографічні показники: загальна чисельність населення регіону, тис. чол.; загальна кількість народжених в регіоні, чол.; загальна кількість укладених шлюбів в регіоні, од.; загальна чисельність імігрованого населення регіону, на 100 тис. осіб; загальна чисельність економічно активного населення в регіоні, тис. осіб.; 2) освітні показники: кількість учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів на 10 000 населення регіону, чол.; кількість студентів ВНЗ III–IV рівнів акредитації на 10 000 населення регіону, чол.; 3) показники, що характеризують галузь охорони здоров'я: кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення, осіб; 4) показники, що характеризують доходи і працю населення: валовий обсяг доходів населення, що проживає на території регіону, млн.  грн.; середня місячна заробітна плата в регіоні, грн.; кількість працюючого населення, тис. осіб; 5) показники соціальної інфраструктури: обсяг приватного житлового фонду в регіоні, тис. кв. м; загальна кількість закладів культури та мистецтва на території регіону, од.; загальна кількість легкових автомобілів у приватній власності в регіоні, тис. шт.

Показники-дестимулятори соціальної конкурентоспроможності регіону включають такі показники: 1) демографічні показники: загальна чисельність емігрованого населення регіону, на 100 тис. осіб; загальна кількість померлих в регіоні, чол.; загальна кількість розлучень в регіоні, од.; 2) показники, які характеризують галузь охорони здоров'я: загальна кількість хворих на ВІЛ/СНІД, уперше виявлених у житті, чол.; 3) показники, що відображають кримінальну ситуацію: кількість зареєстрованих злочинів, випадків; 4) показники, що характеризують доходи і працю населення: безробіття населення в регіоні, тис. осіб; валовий обсяг витрат населення, яке проживає на території регіону, млн. грн.

До показників-стимуляторів економічної конкурентоспроможності регіону варто віднести такі показники: 1) загальний обсяг ВРП, млн. грн.; 2) показники виробництва продукції та наданих послуг: індекс обсягу продукції промисловості в регіоні %; індекс обсягу продукції сільського господарства в регіоні %; обсяги обороту роздрібної торгівлі, млн. грн.; обсяг роздрібного товарообороту підприємств, млн. грн.; вантажоперевезення автомобільного транспорту на території регіону, млн. т; введене в експлуатацію житло в регіоні, тис.кв. км; загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства, млн. грн.; загальний обсяг основних засобів в регіоні, млн. грн.; 3) показники платіжного балансу регіону: обсяг експорту товарів, вироблених на території регіону, млн. дол. США; обсяг експорту послуг, наданих регіоном, млн. дол. США; 4) показники, які характеризують рівень підприємництва регіону: загальна кількість суб'єктів ЄДРПОУ, зареєстрованих на території регіону, од.; обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств за регіонами, млн. грн.; відсоток підприємств, які отримали прибуток %; 5) показники, що характеризують наукову та інноваційну діяльність регіону: кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, од.; кількість інноваційно-активних підприємств у регіоні, од.; 6) обсяг виробленої електроенергії в регіоні, млн. кВт. год. Для більш чіткого відображення дійсного стану цих показників найчастіше приводиться їх розрахунок на одну особу.

У свою чергу до показників-дестимуляторів економічної конкурентоспроможності регіону варто віднести: 1) показники, які відображають стан фінансів регіону – індекс споживчих цін регіону (%); 2) показники платіжного балансу регіону – обсяг імпорту товарів, ввезених на територію регіону, млн. дол. США; обсяг імпорту послуг, наданих регіону, млн. дол. США; 3) показники, які характеризують підприємства регіону: відсоток підприємств, що одержали збиток, до загальної кількості підприємств (%); збиток від звичайної діяльності до оподаткування збиткових підприємств, млн. грн.; 4) обсяг використання електроенергії в регіоні, млн. кВт. год.

Аналогічні показники-стимулятори та дестимулятори маємо у сфері екології.

У зв'язку з тим, що відібрані показники не є пропорційними, необхідно їх привести до стандартизованого виду:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image014.gif,                             (6)

де http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image018.gif – найменше і найбільше допустимі значення показників конкурентоспроможності k-го регіону відповідно;

i jdpn, k – фактичне значення показників конкурентоспроможності k-го регіону.

Стандартизація показників конкурентоспроможності передбачає приведення на основі варіаційного розмаху всіх показників до одного числового вимірювача, що змінюється в межах від 0 до 1

Кожен з показників-стимуляторів або показників-дестимуляторів повинен трансформуватися у відповідний індекс показника (наприклад, валовий обсяг ВРП повинен трансформуватися в індекс валового обсягу ВРП). Показники-стимулятори можна знайти за такою формулою:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image022.gif,                                                          (7)

де http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image024.gif –  стандартизований i-й показник-стимулятор k-го регіону;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image026.gif  – фактичне значення i -го показника-стимулятора k-го регіону;

 http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image028.gif  – мінімальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності регіонів;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image030.gif – максимальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності регіонів.

Показники-дестимулятори також розраховуються на основі варіаційного розмаху за такою формулою:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image032.gif,                                                           (8)

де http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image034.gif – стандартизований i -й показник-стимулятор k-го регіону;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image036.gif – фактичне значення i -го показника-стимулятора k-го регіону;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image038.gif – мінімальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності регіонів;

Описание: http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image040.gif – максимальне значення i-го показника-стимулятора із сукупності регіонів.

З'ясувавши індекси всіх показників, взятих для оцінки рівня конкурентоспроможності, знаходимо комплексні індекси конкурентоспроможності регіону. Загальна їх кількість відповідає кількості складових досліджуваної конкурентоспроможності регіону. Таким чином формуються три базові комплексні індексу: індекс соціальної конкурентоспроможності регіону (ICRCsoc), індекс економічної конкурентоспроможності (ICRCecon) й індекс екологічної конкурентоспроможності (ICRCecol).

Знайдемо кожен запропонований комплексний індекс конкурентоспроможності регіону. Індекс соціальної конкурентоспроможності регіону повинен ураховувати всі показники, які характеризують соціальні відносини в регіоні, як стандартизовані показники-стимулятори, так і показники-дестимулятори, й розраховуються за наступною формулою:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image042.gif,                                       (9)

де http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image044.gif – індекс соціальної конкурентоспроможності k-го регіону;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image046.gif – стандартизований i-й показник-стимулятор соціальної конкурентоспроможності k-го регіону;

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image048.gif  – стандартизований i-й показник-дестимулятор соціальної конкурентоспроможності k-го регіону;

p – кількість показників-стимуляторів, i = 1.p;

n – кількість показників-дестимуляторів, i = 1.n.

Комплексні індекси економічної та екологічної конкурентоспроможності регіону будуть знаходитися аналогічно індексу соціальної конкурентоспроможності регіону. Для знаходження даних комплексних показників необхідно скористатися такими формулами:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image050.gif,                                   (10)

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image058.gif,                                     (11)

Після визначення комплексних індексів починаємо обчислення рівня конкурентоспроможності. Оскільки всі комплексні показники рівноцінні для конкурентоспроможності регіону, то інтегральний показник конкурентоспроможності регіону повинен знаходитися за такою формулою:

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image066.gif,                            (12)

де IIRCk – інтегральний індекс конкурентоспроможності k -го регіону;

r – загальна кількість комплексних показників інтегрального індексу конкурентоспроможності регіонів (r = 3).

Групування регіонів за досягнутим рівнем конкурентоспроможності. Воно передбачає виділення п'яти груп регіонів: рівень конкурентоспроможності низький;рівень конкурентоспроможності нижче середнього; рівень конкурентоспроможності середній; рівень конкурентоспроможності достатній; рівень конкурентоспроможності високий.

Також важливо з'ясувати критичне і нормативне значення показників. Ми знаємо, що в результаті стандартизації всі показники конкурентоспроможності регіону змінюються в межах від 0 до 1, де 0 – найгірший стан конкурентоспроможності регіону, а 1 – найкращий, то можемо стверджувати, що відповідно вони є критичним і нормативним значеннями.

Таким чином, рівні конкурентоспроможності регіону на проміжку від 0 до 1 будуть мати такий вигляд: 1) проміжок від 0 до 0,2 відображатиме низький рівень конкурентоспроможності регіону; 2) проміжок від 0,2 до 0,4 відображатиме рівень конкурентоспроможності регіону нижче середнього; 3) проміжок від 0,4 до 0,6 відображатиме середній рівень конкурентоспроможності регіону; 4) проміжок від 0,6 до 0,8 відображатиме достатній рівень конкурентоспроможності регіону; 5) проміжок від 0,8 до 1 відображатиме високий рівень конкурентоспроможності регіону.

Графічна деталізація рівня конкурентоспроможності регіону за сферами життєдіяльності.

Даний етап аналізу є ефективним інструментом відображення рівня конкурентоспроможності за сферами життєдіяльності системи. Це необхідно проводити для того, щоб визначити, які сфери є недостатньо конкурентоспроможними, в яких необхідно шукати переваги, а в яких недоліки. Для реалізації даного етапу можна використовувати метод побудови матриці або/і графічний метод конкурентоспроможності сфер життєдіяльності регіону.

Перший метод передбачає побудову матриці у вигляді таблиці, де кожна клітинка буде відповідати певному рівню конкурентоспроможності відповідної сфери життєдіяльності регіону, прикладом є таблиця 1.

 

Таблиця 1

Матриця конкурентоспроможності за сферами життєдіяльності k-го регіону

Сфера/Рівень

Соціальна

Економічна

Екологічна

Високий

 

 

 

Достатній

 

х

 

Середній

х

 

 

Нижче середнього

 

 

х

Низькій

 

 

 

 

Зміст другого методу аналогічний першому, але в даному випадку будується графік, який складається з трьох вісей відповідно кожній сфері життєдіяльності регіону, прикладом є рисунок 2.

 

http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image068.gif

Рис. 2. Графік конкурентоспроможності за сферами життєдіяльності k-го регіону

 

Висновок. Отримана методика оцінки та аналізу конкурентоспроможності регіонів досить ефективна. Методика враховує вітчизняний і зарубіжний досвід аналітичного дослідження конкурентоспроможності. Запропоновані показники, що використовуються для оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів, є взаємопов'язаними і взаємодоповнюючими. Їх доцільне використання може допомогти у наближенні України до тих стандартів, що використовуються у межах ЄС. До того ж запропонована методика дає можливість комплексно та всезагально підійти до з'ясування рівня конкурентоспроможності регіонів. Такий підхід сприяє дослідженню переваг і недоліків, тенденцій розвитку конкретних регіонів.

 

Література:

1.     Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 104-105.

2.     Безугла В. О. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України // Регіональна економіка. – 2004. – №4. − с. 64-68.

3.     Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. К: Основа, 2007. - 488 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info