zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.016.80]:33

 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПАРАДИГМА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Якубовська М.С.

доцент Української академії друкарства,

кандидат філологічних наук (Львів)

 

Завдання статті: у статті на прикладі аналізу творчості письменниці та науковця Роксолани Зорівчак досліджується взаємодія естетичного феномену формування мовленнєвої компетенції як основи культурологічного світогляду студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ключові слова: культурологічний світогляд, архетип творчого світу, парадигма педагогічного впливу, формування особистості.

 

Задание статьи: в статье на примере анализа творчества писательницы и научного иследователя Роксоланы Зоривчак рассматривается взаимодействие эстетического феномена формирования речевой компетенции как основы культурологического мировоззрения студентов негуманитарных специальностей высших учебных заведений.

Ключевые слова: культурологический мировоззрение, архетип творческого мира, парадигма педагогического воздействия, формирования личности.

 

Tasks Articles: Article on the analysis of writer and scholar Roksolany Zorivchak investigated the interaction aesthetic phenomenon formation of speech competence as the basis of cultural philosophy students nehumanitarnyh specialties universities.

Keywords: cultural outlook, the archetype of the creative world paradigm pedagogical influence identity formation.

 

Освіта, як і будь-яка інша соціальна система, виживає лише в умовах безперервного саморозвитку. Розуміння цього зумовлене осмисленням глибокої суперечності між станом викладання і загальною соціокультурною ситуацією, в якій опинилось людство на зламі ХХ–ХХІ століть. Глобальні проблеми, що охопили сфери енергетики, екології, культури й моральності людини, вплинули на розуміння необхідності гуманітаризації всіх сфер соціального буття і освіти зокрема.

Роксолана Петрівна Зорівчак – видатний теоретик і практик сучасної перекладознавчої науки, численними своїми працями доводить, що лишень духовно одухотворене педагогічне середовище здатне сформувати умови для формування мовленнєвої компетенції студентів вищих навчальних закладів. Етапна книга у творчому доробку академіка Роксолани Петрівна Зорівчак «Боліти болем слова нашого…» присвячена пам’яті її Матері.

Тим самим письменниця і науковець Роксолана Петрівна Зорівчак не лише стверджує необхідність духовного зв’язку поколінь в усвідомленні свого місця в океані людської мови, а і формує архетип парадигми формування мовленнєвої компетентності кожної людської індивідуальності. Роксолана Петрівна Зорівчак – заслужений працівник освіти України (2005), академік Академії наук вищої школи України (1993) та член Президії АН ВШ України (2004), професор Львівського національного університету імені Івана Франка (1992), дійсний член та член Президії Наукового товариства імені Шевченка (1992), член Національної спілки письменників України (1997), відмінник освіти України (2002), лауреат нагород Ярослава Мудрого (2004 та Святого Володимира (2009) в галузі науки і техніки АН ВШ України (2004). За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки в Україні нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України (2004), Міністерства освіти і науки України (2007), медалями: «Імені Івана Франка» (2007), «20 років відновлення НТШ в Україні» (2009), «Почесна відзнака» Національної спілки письменників України (2009).

Як показує досвід письменниці, науковця Роксолани Петрівни Зорівчак, ціннісні основи культурологічної парадигми вищої педагогічної освіти варто тлумачити як зразки педагогічної культури, які не одноразово суспільно схвалені, а традиційно передаються з покоління в покоління; які виразно функціонують в культурному житті людства, в міжпоколінній взаємодії, врешті, в педагогічних теоріях, системах, технологіях. У своїх численних працях письменниця стверджує, що знання без усвідомлення ціннісного ставлення до них є мертвими, а згодом і небезпечними. Предмети культурологічного циклу, до яких належить перекладознавство, формують ціннісні орієнтації. Доктор філол. наук (1988), професор (1989), Р. П. Зорівчак – дослідник англійської фразеології, теоретичних проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього слова до англомовного світу і англомовних авторів до української літератури, засновник англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. У пошуковому полі Р. П. Зорівчак – проблеми відтворення засобами цільової мови широкого спектру проблем: від передачі версифікаційної етноспецифіки, реалій і етноспецифіки субстандартних мовних пластів аж до комплексних проблем – як зберегти в перекладі вибухову силу Шевченкового Слова. Чимало зусиль віддає Р. П. Зорівчак випрацюванню концепції вишколу перекладачів, удосконаленню методики викладання перекладознавчих дисциплін».

 Практика науково-педагогічної та літературної діяльності Роксолани Петрівни Зорівчак переконливо доводить інтеграцію родини і мистецького середовища, адже насамперед мистецькі дисципліни, завдяки творчо-інтерпретаційній природі художніх образів, здатні забезпечити належний розвиток проективної уяви, дивергентного мислення, педагогічної рефлексії тощо.

Інтегрований підхід до викладання таких дисциплін, як показує досвід Роксолани Петрівни Зорівчак, допомагає урівноважити лівопівкульний тип мислення механізмами асоціативно-образного сприймання, що владно корелює спосіб оцінювання майбутнім фахівцем-професіоналом як педагогічних явищ, так і світу в цілому. Письменниця, науковець стверджує, що саме через культуру людина відкриває і перетворює світ та своє „Я”, реалізує власний духовний потенціал, наближається до світових досягнень людської цивілізації. Існування культури неможливе поза людиною. Від того як людина відчуває і самореалізується у культурі, залежить і існування самої культури. За переконанням Роксолани Петрівни Зорівчак, мовленнєва компетентість стає базовою у формуванні особистості майбутнього професіонала-фахівця.

Синтетична природа мистецького образу апріорі передбачає інтегративний підхід до його опрацювання. Мистецькі дисципліни здатні якнайкраще і найповніше втілити ідею інтеграції. Ці думки стали основою культурологічної парадигми у таких подвижницьких працях Роксолани Петрівни Зорівчак: монографіях “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)“ (1983), “Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)” (1989), книжки “Боліти болем слова нашого...” (Львів, 2005; друге вид., допрацьоване і доповнене, – Тернопіль, 2008), розділу “Українсько-англійські літературні взаємини” (у кн.: “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті”: У 5 т. – К., 1988 – Т. 3), розвідок (біля 1000) з перекладознавства, контрастивної лінгвістики та англістики в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях (зокрема, в УРЕ, УЛЕ, ЕСУ, компендіумі “Українська мова”), матеріалах конференцій та симпозіумів, в українській та англомовній лінгвістичній пресі.

Освітні інноваційні завдання професійної освіти вимагають корекційного підходу до культурології як елементу змісту освіти і як засобу формування культурологічного світогляду майбутнього професіонала-фахівця. Як показує досвід Зорівчак Роксолани Петрівни, формування мовленнєвої компетентності стає базовою основою для становлення культурологічної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Таким чином парадигма мовленнєвої компетенції стає функціональною основою якісного покращення сучасної професійної освіти, яка може стати основою регуляції соціальної поведінки взаємин людей.

Творчість Роксолани Петрівни Зорівчак – це відчуття високого світу, де сплелися історія та сучасність, де мерехтять позаобрійні світи, опадає на нашу душу радість і смуток світлими дощами споминів і крізь призму своєї всеочищаючої любові вчить нас осмислювати сутність нашого великого, світу. Пізнавати світ по-материнськи – це пізнавати його крізь ракурс любові і спопеляючої ніжності. Книги Роксолани Петрівни Зорівчак – це велика енциклопедія народного духу і народної, материнської, моралі, в основі якої – любов, ніжність і ласка.

Архетип творчих родинних стосунків – засаднича парадигма єдиного процесу підготовки фахівця, які передбачають відхід вищої школи від авторитарної педагогіки, з її ставленням до студентства як пасивного об’єкта впливу, й оволодіння повною мірою педагогікою співробітництва, заснованою на діалогічному спілкуванні науково-педагогічних працівників і студентів як рівноправних суб’єктів навчальної діяльності.

Шекспірівські пристрасті, філософія почуттів епохи Відродження, романтизм ХІХ, інтелектуалізм ХХ століть – все це сконцентровано у творах Роксолани Петрівни Зорівчак. Увібравши тисячолітню історію розвитку світових цивілізацій, письменниця крізь призму мовленнєвих явищ робить своєрідний художній і філософський підсумок високого духовного життя суспільства. Пізнати таємницю найвищих почуттів – це пізнати світ, закони його творення і накреслити шляхи його удосконалення. Книга Роксолани Петрівни Зорівчак «Боліти болем слова нашого» появилася з’явилася як ніколи вчасно, у час нівеляції високих духовних устремлінь, загострення світових катаклізмів, загальній глобалізації духовного життя людини.

Книги Роксолани Петрівни Зорівчак становлять розмову про духовний світ людини, про пізнання людиною самої себе, про непросту історію розвитку людського світу від найдавніших світових цивілізацій і до нинішнього часу.

Вони покликана утверджувати у суспільстві високоморальну систему цінностей, а також здатна стати внутрішньою саморегуляцією поведінки майбутніх фахівців. І у зворотному випадку – нехтування реалізацією духовних потреб і запитів сьогодення веде до кризи моральної, духовної, а відтак соціальної, економічної та політичної. Одна із причин даного явища полягає у тому, що витоки духовності людини здебільшого мають зовнішні джерела. Людська духовність виникає і проходить становлення внаслідок практичної діяльності, яка відбувається за певних соціальних умов і є важливою основою для формування людської особистості. Мовленнєва компетентність є основою формування загального духовного світу особистості, в основі якого – парадигма культурологічної компетентності.

Таким чином, на прикладі аналізу творчості письменниці та науковця Роксолани Петрівни Зорівчак ми бачимо, як формується естетичний феномен мовленнєвої компетенції, що є основою культурологічного світогляду студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Література:

1.     Васильєва М.П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога. – Харків, 2004.

2.     Зорівчак Р.П. “Боліти болем слова нашого...” (Львів, 2005; друге вид., допрацьоване і доповнене, – Тернопіль, 2008).

3.     Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою).– Львів, 1983.

4.     Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози).– Львів, 1989.

5.     Педагогічна майстерність: Підручник /І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; Вища школа, 1997.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info