zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ

 

Юсухно С.І.

Україна, м. Чернігів,

Чернігівський національний технологічний університет

 

This article touches upon one of the most actual problems nowadays - teaching foreign languages by using new distant IT technologies at technical university. Throughout the distance course of learning foreign languages students are supported by a personal tutor who advises them on the right choice of the course, send the course materials and answer the questions. They can work in a flexible way and are free to choose place and time of learning and set their own learning rhythm.

Key words: distance course, personal tutor, learning methods and technologies, qualified tutor, regular feedback, assured quality, modular design.

 

В сучасних умовах глобалізації іншомовне спілкування стає істотним компонентом майбутньої професійної діяльності фахівця. У зв'язку з цим значно зростає роль дисципліни «Іноземна мова» в немовних вузах. Зростаючі за останні роки вимоги до якості мовної підготовки фахівців-нелінгвістів зумовили відповідні перетворення форм організації навчального процесу, методів та засобів навчання і контролю. Однак, у зв'язку зі скороченням кількості аудиторних занять назріла необхідність переглянути систему навчання іноземної мови. На передній план сьогодні виходять технології дистанційного навчання. Внаслідок чого, в рамках даної статті доцільно виявити актуальність дистанційного навчання для студентів технічного вузу, визначити найбільш оптимальні методи та засоби навчання і контролю з іноземної мови.

Перш за все, необхідно дати визначення дистанційного навчання. Дистанційне навчання - це форма організації навчального процесу, коли навчання, наприклад, іноземної мови відбувається на відстані за допомогою комп'ютерних телекомунікаційних мереж. Впродовж багатьох років ця форма навчання розглядалася як заочна. На відміну від різних форм заочного навчання, дистанційне навчання забезпечує багато додаткових можливостей для вивчення іноземної мови.

Ефективність будь-якого виду навчання на відстані залежить від чотирьох складових:

·       ефективної взаємодії викладача і студента;

·       ефективності використовуваних при цьому педагогічних технологій;

·       ефективності розроблених методичних матеріалів;

·       ефективності зворотного зв'язку.

В останні роки з'явилося поняття «Інтернет-освіта» для позначення освіти, що здійснюється з використанням ресурсів і технологій мережі Інтернет.

Інтернет-освіта може надаватися необовязково при віддаленості викладача і студентів, а лише при забезпеченні їх доступу до мережі Інтернет, наприклад, з комп'ютеризованого класу. Тобто мережа Інтернет використовується в даному випадку в якості засобу навчання.

Можливість здійснення дистанційного навчання через Інтернет дозволяє виділити цілий ряд переваг:

·       гнучкість, тобто можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці;

·       широке охоплення: одночасне звернення великої кількості навчаються до багатьох джерел навчальної інформації; спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами;

·       економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів;

·       технологічність: використання в освітньому процесі новітніх досягнень, сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;

·       легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу; будь-який навчальний матеріал може бути в будь-який момент затребуваний;

·       стимулювання самостійності в навчанні, вміння критично мислити, мотивації, самодисципліни та відповідальності, наполегливості у досягненні мети.

Як і будь-який засіб дистанційного навчання, Інтернет має також свої недоліки:

·       обмежені технічні можливості можуть призвести до затримок у передачі звуку, відео і графіки;

·       дефіцит довіри до електронних засобів спілкування і навчання; слухачі хочуть бачити викладача і спілкуватися з ним «вживу»;

·       успішність навчання залежить і від технічних навичок в управлінні комп'ютером, і від здібностей справлятися з технічними труднощами;

·       комунікаційні технології призводять до ізоляції студентів, послаблюють контроль з боку викладача.

Крім того, одною з головних проблем є контролювання знань при дистанційному навчанні. Викладачеві досить складно визначити, чи дійсно студент сам правильно відповів на всі питання або йому хтось допомагав.

Основними концептуальними педагогічними положеннями, на яких грунтується курс дистанційного навчання іноземних мов, є наступні:

·       Процес навчання передбачає самостійну пізнавальну діяльність студента.

·       Система навчання має бути більш гнучкою, дозволяючи студенту здобувати знання в зручному для нього місці і в певний час.

·       При дистанційному навчанні студент повинен не лише володіти навичками роботи з комп'ютером, а також вміннями працювати з автентичною інформацією, яку він отримує з різних Інтернет ресурсів. Для успішного виконання поставлених завдань студент має добре володіти різними видами читання: вивчаючим, пошуковим, ознайомчим, а також уміти працювати з електронними довідниками та словниками.

·       Самостійне оволодіння знаннями не повинно носити пасивний характер. Навпаки, студент з самого початку повинен бути залучений в активну пізнавальну діяльність.

·       При цьому дистанційне навчання, яке є індивідуалізованим за своєю суттю, не повинно виключати можливостей комунікації не тільки з викладачем, але і з іншими партнерами в процесі різного роду пізнавальної та творчої діяльності. Проблеми соціалізації є досить актуальними при дистанційному навчанні. Для іноземної мови ця проблема являється практично одною з центральних.

·       Види контролю засвоєних знань, способів пізнавальної діяльності та умінь застосовувати отримані знання в різних проблемних ситуаціях повинні носити систематичний характер, будуватися як на основі оперативного зворотного зв'язку, так і відстроченого контролю (наприклад, при тестуванні).

Будь-яка модель дистанційного навчання повинна передбачати гнучке поєднання самостійної пізнавальної діяльності студентів з різними джерелами інформації, навчальними матеріалами, спеціальними розробленими з даного курсу (довідкові, додаткові матеріали), та оперативної, систематичної взаємодії з провідним викладачем курсу, а також групову роботу з учасниками даного курсу. Як правило, система дистанційного навчання успішно діє на базі інформаційного пакету, який являє собою систему управління вмістом сайту, спеціально створеного викладачами для забезпечення якісних online-курсів.

Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) передбачає гнучку систему управління навчанням. Для створення контенту курсу використовуються різні програмні системи та редактори. Наприклад, можна зробити презентацію курсу в Microsoft Power Point або записати аудіо-лекцію у форматі MP3. Крім того, іноді виникає необхідність дати посилання на інший сайт або веб-сторінку, що дозволяє звертатися до автентичних джерел інформації.

Система дистанційного навчання має можливість створення викладачем інтерактивних елементів курсу таких як, тест, завдання, робочий зошит, форум, чат, опитування, глосарій, урок, анкети, семінар і т.д.

Особливий інтерес у студентів викликають наступні завдання:

·       Watch the video and:

1) write down as much information as you can ;

2) explain the meaning of the following words from the video.

·       Watch the video and say what it is about.

·       Describe actions and feelings of the characters. Make up your own slogan.

·       Prepare a 7-minute presentation on ...

Подібні завдання дають можливість «розбавляти» монотонний виклад матеріалу активними діями, задавати питання на розуміння, допомагають закріпленню матеріалу що вивчається. Крім того, студенти отримують зворотний зв'язок про результати своєї діяльності. Це допомагає їм зрозуміти, наскільки успішно вони працюють, що саме їм варто робити по-іншому. Як відомо, зворотній зв'язок в процесі навчання є вкрай необхідною частиною навчального середовища, а оцінка результатів - одним з найважливіших процесів у навчанні. Чітко розроблений тест надає необхідну інформацію для викладача про ступінь засвоєння матеріалу студентами. Система дає можливість задати велику кількість параметрів тестування. Тести варіюються, включаючи питання із загально сформованої бази питань у довільному порядку. Кожна спроба студента пройти тест автоматично фіксується, а в модуль тестування також входять інструменти для виставлення оцінок викладачем.

Як показує досвід роботи, дистанційне навчання може бути таким же ефективним, як і традиційне при використанні методів і технологій, що забезпечують взаємодію студентів між собою, зворотний зв'язок між викладачем і студентом, активність студентів на всіх етапах пізнавальної діяльності.

 

Література

1.     Bonk C. J. & Graham C. R. Handbook of distance learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2012, 187 p.

2.     Watson J. Distance learning: The convergence of online and face-to-face education. North American Council for Online Learning. 2008, 156 p.

3.     Oxford R. L. Teaching and Researching: Language Learning Strategies. Pearson Longman. 2011, 360 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info