zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

К.е.н. Габрель М.С.

Україна, м. Львів,

ДУ «Інститут регіональних досліджень

імені М.І. Долішнього НАН України»

 

Проанализирована специфика и особенности развития организационной структуры экономики регионов Украины. Осуществлен мониторинг территориального распределения субъектов ведения хозяйства за количеством, плотностью в расчете на 10 тыс. населения, объемами реализованной продукции, что позволило оценить уровень предпринимательской активности большого, среднего и малого бизнеса регионов Украины.

 

Організаційна структура національної економіки визначається організаційними формами виробництва, співвідношенням малих, середніх і великих підприємств, державного та недержавного секторів економіки, структурою державних закладів, їх функціями та характером діяльності, наявністю та активністю громадських, суспільних та професійних організацій тощо. Оцінюючи розвиток організаційної структури економіки регіонів, слід відмітити, що існують певні коливання та відмінності між регіонами за показником щільності суб’єктів господарювання в розрахунку на 10 тис. населення. Даний показник варіюється в межах від 410, 371, 365, 356 одиниць м. Севастополь, м. Києві, Одеській, Миколаївській областях до 203, 239, 241, 242 у Сумській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Житомирській областях. Одночасно є відмінності в щільності великих, середніх та малих підприємств. Зокрема, одним із проявів неефективної структури економіки є низька щільність малих і середніх підприємств. У 2013 році найменша щільність малих підприємств на 10 тис. населення була у Житомирській та Закарпатській областях до 40 одиниць. Найбільша концентрація кількості малих підприємств на 10 тис. населення зосереджувалась м. Києві, Одеській області, Київській області, Харківській області, що склало відповідно 290, 105, 102 та 91 одиниць.

Як бачимо, в регіонах України (окрім столиці) рівень насиченості малими підприємствами, ще дуже далекий від розрахункової необхідної «критичної маси» – 120...150 малих підприємства на 10 тис. мешканців. Таким чином, для формування високого рівня підприємницької активності та сприятливого конкурентного середовища у регіонах їх кількість повинна бути значно більшою. Наприклад, в адміністративних одиницях Франції на 10 тис. жителів припадає  приблизно близько 350, у Німеччині – 370, у Великобританії – 460, у Японії – 500, в Італії – 680, у США – 740 малих підприємств [1].

Однак, дослідження загальної кількості підприємств за їх розмірами по регіонам України, дозволило виявити наступну гіпотезу, що значне переважання малих підприємств за їх кількістю не тягне за собою переважання у обсягах виробленої продукції (рис. 1).

 

Рис. 2. Співвідношення кількості та обсягів реалізації (товарів, послуг) малих підприємств у 2013 році Складено за:[1,2]

 

Слід зазначити, що існують відмінності по регіонах в обсягах реалізованої продукції серед великих, середніх та малих підприємств. Зокрема, вагомі частки від загального обсягу реалізованої продукції по регіонах в розрізі суб’єктів господарювання займають великі та середні підприємства. Винятком є Чернівецька область, де найбільшу частку від загальних обсягів реалізованої продукції області займають малі підприємства (32,7%). Це зумовлено тим, що увесь обсяг продукції нафтопереробки і виробництва коксу виробляються на малих промислових підприємствах Буковини.

Необхідно також відмітити, що чотири адміністративні одиниці займають найбільші частки у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) великих підприємств по Україні, зокрема м. Київ - 30%, Донецька - 17,8%, Дніпропетровська - 15,5% та Київська області – 6,8%, разом вони складають 70,1%. Решта частки обсягів реалізованої продукції великих підприємств коливаються між областями від 0,3% у Закарпатській області до 3,7% у Запорізькій області. Аналогічна ситуація і у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх підприємств по Україні, зокрема м. Київ (37,5%), Донецька область (13%), Дніпропетровська область (7,5%) та Київська область (5%), разом становлять 63% . Щодо малих підприємств дана частка коливаються від 1% у Рівненській та Тернопільській до 8% у Дніпропетровській областях. Лідируючу позицію займає знов ж таки м. Київ з часткою 31,8%.

Разом з тим, варто вказати, що існують відмінності в організаційно-територіальній концентрації суб’єктів господарювання. Так у 2013 році найбільша частка суб’єктів господарювання, з врахуванням всіх організаційно-правових форм була зосереджена в м. Києві та Київській області – 26,8% від кількості суб’єктів ЄДРПОУ, Донецькій області – 7,3%, Дніпропетровській області – 7,1%, Одеській та Харківській області – 6,6%, Львівській області – 4,7%, Автономній Республіці Крим – 4,1%. Найменша частка є у таких областях: Чернівецька – 1,1%, Рівненська та Тернопільська – 1,3%, Волинська – 1,4%, Закарпатська та Сумська – 1,5% [2]. Як бачимо, існують інституційні перепони формування оптимальної організаційної структури економіки регіонів. Це проявляється організаційно-територіальними розбіжностями, які потрібно згладжувати шляхом приймання відповідних законодавчо-нормативних актів, зокрема в площині регулювання процесів реєстрації суб’єктів господарювання та реальної території їх місцезнаходження.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що важливим чинником активізації підприємництва має стати поглиблення діалогу бізнесу і влади. Нажаль, як на регіональному так і місцевому рівнях виникає значна кількість проблем та перепон щодо ведення бізнесу. Зокрема, місцеві органи влади в недостатній мірі виконують роль посередників між бізнесом, державою і суспільством. Часто регіональні програми підтримки та розвитку середнього та малого підприємництва носять лишень декларативний характер та є засобом відмивання державних коштів. Водночас не створені рівні умови для господарювання малих та великих підприємств на ринку, зокрема існують різні стартові можливості щодо доступу до фінансових ресурсів та державних інвестицій (недосконалість механізмів кредитування середнього та малого підприємництва та високої вартості самих кредитних ресурсів; немає чіткої системи податкових преференцій для суб’єктів середнього та малого підприємництва, незначне залучення середнього та малого бізнесу до виконання державних замовлень). Слід вказати, що існує гостра проблема щодо відсутності ринків збуту продукції місцевих виробників, в тому числі влада неспроможна захистити власний ринок, адже вітчизняні супермаркети налагодили співпрацю з міжнародними компаніями. Тому навіть якщо український виробник випустить якісну продукцію, він не змозі її реалізувати на власному ринку.

З огляду на виявлення ряду проблем щодо співпраці влади та бізнесу доцільно: удосконалити регуляторні процеси і нормативно-правову базу у сфері підприємництва; спростити дозвільні процедури для здійснення інвестиційної діяльності у сфері підприємництва; сприяти створенню нових робочих місць суб’єктами підприємництва; забезпечити дотримання умов для розвитку та добросовісної конкуренції у сфері великого, середнього та малого підприємництва; створити умови для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів господарювання; сприяти збільшенню доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів; підтримувати розвиток ефективної інфраструктури сприяння бізнесу (інформаційні, консультативні, науково-технологічні та навчальні послуги для суб’єктів господарювання в т. ч. створення ефективних та дієвих дорадчих рад на місцевому рівні, щоб зняти суперечності між митницею, ДПІ та закордонними консульствами); сприяти подальшому розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери бізнесу; налагоджувати підтримку розвитку інноваційних технологій у сфері середнього та малого підприємництва; формувати ресурсну базу розвитку підприємництва.

Таким чином, активізація співпраці бізнесу та влади сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної регуляторної політики, вдосконаленню інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької діяльності регіонів, впровадженню ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, підвищенню якості інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та розвитку соціального підприємництва.

 

Список літератури:

1.     Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва /О.А. Деренько // БізнесІнформ. - 2012. - № 5. -  С. 95-97.

2.     Статистичний збірник «Регіони України 2014» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/druk/katalog/kat_r/publ2_r.htm

3.     Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info