zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

 

Худякова В.І.

Україна, м. Первомайськ,

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

 

В статье рассматривается проблема психологической зависимости личности от социального давления. Определены факторы социальнопсихологического влияния на личность. Социальный капитал украинского социума рассматривается как общество, которое, переживает кризис национальной идентичности, гражданского взаимодейстия, консолидации и целостности моральной определенности. Рыночные отношения и информационное влияние разрушают национально-культурные традиции и нравственные ценности народа. Утверждается мысль, что народ может быть жизнеспособным только тогда, когда он искренне верит в те благородные цели, которые провозглашает и дейстует соответственно.

 

Сучасний період соціально-економічного життя в Україні характеризується переживанням кризи, яка просліджується і на цивілізаційному рівні: завдяки прагненню домінувати над природою, людство перетворило засоби в ціль, метою життя стало матеріальне благополуччя. Ієрархію життєвих смислів очолюють влада, фінанси, місце (посада) в суспільстві, маєтність, їжа, одяг, самооцінка, авторитет, схвалення. Згідно рівня розвитку свідомості і розуміння перспектив, суспільство можна характеризувати як поверхове і меркантильне. В зв’язку з глобалізацією інформаційного суспільства такі «цінності» поширилися на весь світ. Нерозвиненість внутрішнього світу або нездатність протистояти натиску системи робить людину запрограмованою зовні ідеологією культури соціальної ідентичності, де є готовий стереотип вибору.

Духовно-моральні реалії української психокультури орієнтуються на людську всеєдність, що відкриває шлях до духовного зростання та єднання людини зі світом. На відміну від уявлень західної психокультури (за Г.Дьяконовим), що спрямована на культивування егоцентрично-нарцисичного індивідуалізму, саме совість як моральне почуття найглибше і найповніше втілює в собі духовно-діалогічний, недизюнктивно-процесуальний зміст етико-моральних почуттів [2]. В структуру совісті входять: людяність, справедливість, чесність, гідність, милосердя, душевність, вірність. Г.Дьяконов вважає, що відчуття совісті є за своєю природою духовно-екзистенційним та інтерсубєктно – діалогічним виявом вищих етико-моральних почуттів та переживань і ціннісних відносин людини. Совість є домінуючою цінністю морально-етичної сфери [2]. Реалії соціального життя свідчать, що на сьогодні нагальною потребою для нашого суспільства є відновлення і збереження соціального капіталу українського народу, адже трансформаційні процеси в Україні негативно позначилися на критеріях моральних оцінок суспільної думки; комплекс суспільних відносин почав ґрунтуватися на несправжніх цінностях: наживі, обмані, лицемірстві, корупції, безвідповідальності. Соціальний капітал українського суспільства, що відображає ступінь взаємодії та консолідованості всієї громади втратив цілісність моральної визначеності, потенційно зруйнував робочу силу як таку, зникла наступність професіоналізму. Безробіття призвело не лише до матеріальних злиднів, але негативно вплинуло і на психіку людей. Життя і робота втратили сенс; людина відчуває себе частиною механізму, системи, не бачить конкретних результатів своєї праці і тому не має творчої наснаги від створення нового. Ринкова економіка набула ознак феодалізму і беззаконня. Ринкова орієнтація призвела до людських відносин як між речами – працівник обмінює особистісний багаж на гроші. Люди продають свою особистість, і значущість особистості полягає в тому, хто скільки заплатив за її працю (за неї). Якщо працівника ніхто не купив (безробіття) – він нікому не потрібен.

Згідно соціальних умов, люди відокремлюють особисте життя від суспільного, бояться бути відвертими, не відчувають, що можуть щось змінити, взяти на себе відповідальність за суспільство; та і саме почуття відповідальності нівелювалось. Любов як вища чеснота в філософському розумінні (любов до природи, до людей, до себе) - велика рідкість; нас швидше цікавить сам процес виживання - ми піклуємося про засоби для досягнення мети.

Проблемі соціальної та інформаційної залежності приділено дослідниками достатньо уваги.Зокрема, розглядались питання особистісного вибору в контексті соціальної поведінки (Г.Балл), факторів тотальної психологічної залежності (О.Ліщинська), соціологічних та психологічних аспектів цілеспрямованої поведінки (Н.Наумова), утвердження духовних цінностей громадянського суспільства (М.Пірен) [1;3;4;5]. Автори стверджували, що соціальний капітал, громадська думка проявляються у взаєминах індивідів, у якості цих взаємин: надійність, довіра, взаємоповага, рівноправне членство в громадських організаціях. Український народ небайдужий до того, як руйнуються його національно-культурні традиції, незворотньо деформується етико-генетичний лад вітчизняної моральної культури – настало інше середовище з лицемірством і маніпуляціями мас-медіа, реклами, неякісної телевізійної продукції.

Проаналізуємо, як соціально-психологічні умови впливають на особистість. Дослідники доводять, що людина робить свій вибір на основі соціального впливу, континуальної реальності та власного досвіду – доступний спостереженню результуючий акт напруженої духовної роботи, фрагмент функціонування активної системи (особи) (Г.Балл); дія суб’єкта, якою він надає перевагу одній альтернативі перед іншою на певній підставі (В.Василюк); це така дія, у якій провідне значення має свідоме ставлення людини до інших людей, до норм суспільної моралі (С.Рубінштейн); той вихідний елемент організації психічного життя, який стосується саме особистості (О. Ткаченко). Смислове поле є суб’єктною конструкцією світу, в якому живе особистість.

Г.Балл вважає, що особистісний вибір (особистісне самовизначення) вимагає творчості [1,с.4]. Більше це стосується актів стратегічних життєвих рішень, однак ставлення до інформації та впливу, який вона здійснює на особу та суспільство в цілому, виробляється свідомо кожним індивідуально. Це зробити досить складно, адже ціннісні й духовні спектри різних форм культури, сумніви, вимагають не однозначного вибору, а постійного обєднання, переходу, глибинних суперечностей з вічних проблем смислу буття.

Знаючи про потужний вплив соціуму та інформації на особистість, для здійснення успішного вибору суб’єкт потребує достатнього рівня інтелектуальної та психологічної культури, здатності до творчого трансцендування ситуації вибору, виходу за межі начебто вичерпної сукупності альтернатив. Особистість має проявити свою суб’єктивну активність та знайти силу для переборення суперечності смислів. Велику роль в спрямованості вибору відіграють цінності (вартості) – змістові універсалії, що кристалізуються в результаті узагальнення типових ситуацій. Саме цінності та індивідуальні установки виконують регулятивну роль та творять взірці породження життєвих актів. Воля є усвідомленою практичною стороною психіки, спрямованою на переведення ідеальних цілей в бажані результати конкретних вчинків.

 

Список використаних джерел

1.     Балл Г.О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки //Соціальна психологія. Український науковий журнал. №1(9).- 2005.- К.: УЦПМ.-174с.

2.     Дьяконов Г. Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді //Соціальна психологія. Український науковий журнал.№1(9).-2005. – К.: УЦПМ.-С.50.

3.     Ліщинська О. Чинники тотальної психологічної залежності //Соціальна психологія. Український науковий журнал.№3.-2004. – К.: УЦПМ.-180с.

4.     Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. – М.: «Аспект-Пресс», 1998.- 199с.

5.     Пірен М.І. Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості // Соціальна психологія. Український науковий журнал.№6(14) -2005. – К.: УЦПМ.- С.31-41.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info