zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ  ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ІННОВАЦІЙ

 

К.е.н., с.н.с. Луцків О.М.

Україна,  м. Львів

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности трансфера технологий. Проанализированы основные формы и способы трансфера технологий на региональном рынке иннноваций.

 

В ринкових умовах господарювання економічний розвиток держави та її регіонів, в значній мірі, визначається здатністю ефективно реагувати на технологічні зміни, шляхом активізації впровадження новітніх науково-технічних розробок. Однак, не зважаючи на це більшість технологій не в змозі забезпечити випуск продукції, яка б була конкурентоспроможною з імпортними товарами. Саме тому, перед вітчизняними підприємства виникає об’єктивна необхідність активізації інноваційної діяльності на основі використання прогресивних науково-технічних розробок, що є передумовою економічного розвитку регіону. Це передбачає не лише розвиток науково-технічної сфери в середині країни, а й активну як міжрегіональну так і міжнародну науково-технічну співпрацю. Трансфер технологій, їх передача і використання є одним з найважливіших аспектів ефективності функціонування та економічного розвитку економіки регіону в цілому.

Під трансфером технологій розуміють сукупність економічних відносин у сфері використання нових систематизованих знань про виробництво продукції, застосування процесу чи надання послуги між її власником (розробником) і споживачем – резидентами в одній країні, а для випадку міжнародного трансферу технологій – резидентів з нерезидентами країни [1, с.43]. Трансфер технологій вважають також і одним з механізмів формування ринку інновацій і процесу передачі наукових знань, результатів досліджень, розробок і досвіду для надання посередницьких послуг, здійснення технологічних процесів, випуску наукоємкої продукції, підготовки кваліфікованих кадрів в інноваційній сфері [2, с. 83].

Трансфер технологій відбувається тоді, коли підприємство-розробник нової технології з тих чи інших причин не може успішно комерціалізувати науково-технічні проекти, поступаючись ними іншому підприємству, або ж здійснює цілеспрямовану діяльність з нетрадиційного використання цих результатів в інших сферах застосування. Світовий досвід свідчить про те, що ефективними і швидкопоширюючими формами передачі технології є ті, що орієнтовані на встановлення постійних і стійких взаємозв’язків між партнерами та забезпечують цілеспрямовану передачу інноваційних технологій і оптимальне розв'язання наявних та конкретних науково-технічних і виробничих проблем [1, с.44].

Слід відзначити той факт, що на  регіональному інноваційному ринку продавці та покупці інновацій стикаються з однією і тією самою проблемою - неефективного трансферу та комерціалізації науково-технічної продукції. Це зумовлено тим, що пропозиція технологій на українському ринку значно домінує над попитом. Основною проблемою сьогодення залишається те, що попит на технології ніяк не хоче зростати. Так продовжуватиметься до тих пір, поки не реанімується виробничий сектор економіки та не підвищиться інноваційна активність українських товаровиробників. Саме інноваційний потенціал може визначати попит на технології, а отже і активізувати розвиток ринку інновацій в цілому.

Передача технології може відбуватися в різних формах, у різні способи й за різними каналами збуту. За рівнем регламентації та договірних відносин вона може бути комерційна і некомерційна; за напрямком передачі технології – вертикальна (використання об’єктів власності у власному виробництві) та горизонтальна (фактичний продаж об’єктів); за кількістю учасників і ступенем їх участі – активна і пасивна. Вона може бути також і  внутрішньоорганізаційною, внутрішньодержавною та міжнародною. Більш детально розглянемо комерційні і некомерційні форми технологічного обміну. Комерційні форми технологічного обміну передбачають передачу науково-технічних знань та поширення досвіду, що застосовуються розробки виробництва та використанні різних товарів.

Серед основних форм трансферу технологій на комерційній основі виділяють: експорт та імпорт технологічної продукції; закупівля зразків нової техніки; передача та купівля патентів на винаходи; торгівля ліцензіями; міжнародний трансфер технологічних послуг; «ноу-хау»; франчайзинг; інжиніринг; лізинг; промислова кооперація; проведення спільних НДДКР; науково-технічне співробітництво; технічна допомога та інші [3, с. 156]. Серед перелічених форм трансферу технологій найголовніше місце посідає саме торгівля технологічними товарами. Така форма обміну дозволяє швидко отримувати передову наукоємну техніку.

Однією з форм трансферу і дифузії технологій є міжнародне технологічне сприяння. Технічне сприяння спрямоване передусім на підвищення технологічного рівня менш розвинених країн, з метою прискорення їх інноваційного розвитку. Таке сприяння надається найчастіше в розробці програм економічного розвитку, статистики, грошової та бюджетної політики, техніко-економічного обґрунтування окремих проектів тощо. У міжнародній практиці технологічне сприяння здійснюється, перш за все, у формі технологічних грантів, тобто через безоплатну передачу технологій, навчання і перепідготовку персоналу. В даному випадку, отримувач гранту забезпечує організацію прийняття та розміщення технології, при цьому не несе будь-яких витрат, пов’язаних із фінансуванням проекту. Іншою формою технологічного сприяння є спільне фінансування, тобто комплексна реалізація спільних сумісних інноваційних проектів з умовою часткового їх фінансування за рахунок країни-реципієнта. При цій формі отримувач технологічних новинок несе часткове фінансування, що зазвичай не перевищуе й половини вартості проекту [4].

До некомерційних форм технологічного обміну відносяться: науково-технічні публікації (технічні, наукові і професійні журнали, патентні видання, періодика й інша спеціальна література); бази і банки даних; міжнародні виставки, ярмарки, симпозіуми, конференції; обмін делегаціями; обмін результатами досліджень і досвідом; міграція вчених і фахівців; стажування вчених і фахівців у фірмах, університетах, організаціях; навчання студентів і аспірантів; діяльність міжнародних організацій у сфері науки і техніки [4].

В цілому слід зазначити, що в умовах світової глобалізації та інтеграції рівень економічного розвитку країни визначає рівнем інноваційної активності суб’єктів економічної діяльності та здатністю до комерціалізації інтелектуальної продукції. Важливим і перспективним механізмом економічної стабілізації регіонів держави є трансферт технологій. Вибір цього чи іншого виду трансферу технології слід здійснювати на основі аналізу та оцінки рівня науково-технічної й комерційної значимості переданої технології.

 

Список літератури

1. Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики / В. Денисюк // Економіст. – 2005. – № 2. – С.42-47.

2. Зосько С.В. Центр трансфера технологий как институт посредничества на рынке инноваций // Економічні інновації. Випуск 38, 2009. С. 81-87.

3. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: [монографія] / О.Ф. Андросова, А В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с.

4. Білорус О. Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом / О. Білорус, Н. Ярова, І. Гузенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/MyDocs/Downloads/vnanu_5_4.pdf.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info