zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА НА ОСОБИСТІСТЬ

 

Михальченко Н.В.

Україна, м. Первомайськ,

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

 

В статье рассматривается проблема влияния социальных структур на личность в онтогенезе. Определены проблемы современного общества (депопуляция, повышение уровня смертности, деструктивная агрессия), которые негативно влияют на психологическое состояние людей и их жизненную продуктивность. Раскрываются причины социальных потрясений (классовое неравенство, материальные проблемы, деформація социальных явлений). Указаны факторы негативного влияния на социально-психологическое здоровье общества. Показана связь между необходимостью реализации базових потребностей и невозможностью их осуществления.

 

Проблема соціального та соціально-психологічного комфорту населення України є актуальною. Соціальне життя характеризується депопуляцією, підвищенням рівня смертності, зниженням рівня матеріального достатку, що викликано (на думку Е.Афоніна, А.Мартинова) поширенням соціальної деструктивної агресії, деградації загальної духовної атмосфери, невротичного емоційного стану суспільства[1,с.10]. Розглянемо як соціальна структура суспільства впливає на трансформаційні процеси та розвиток особистості в онтогенезі.

На думку П.Штомпки, структура – це прихована мережа стійких регулярних зв’язків між елементами певної сфери дійсності, які суттєво впливають на розвиток її явищ. Дослідник виокремлює такі виміри: нормативний, ідеальний, інтеракційний та вибір інтересів. В інституціалізацію нормативної структури вчений включив соціальні норми, цінності та інституції; процес становлення стандартних переконань, поглядів, стереотипів автор відніс до процесу артикуляції ідеальної структури; розширення мережі контактів та комунікації – до процесу експансії інтеракційної структури; процес кристалізації структур інтересів вчений повязав з виникненням нерівності між людьми в доступі до благ, влади [5, с.4]. Хоча соціальну структуру можна розглядати як забезпечення певного порядку та сталості розвитку суспільства, однак причиною соціальних потрясінь можна вважати саме класову та матеріальну нерівність і деформоване бачення соціальних явищ. Адже відомо, що психічне і соціальне неподільні, психічне лежить в основі соціального (А.Брушлинський, Е.Афонін, А.Мартинов, С.Московічі). Проте в умовах індустріального суспільства об’єктивне, матеріальне чи соціальне спричиняє суб’єктивне, психологічне. Е.Афонін, А.Мартинов доводять, що визначений саме в такий спосіб порядок залежності психічного від соціального повністю характеризує процес утворення соціальної структури різних форм традиційного суспільства, в якому спрощується уніфікація не лише окремої людини, але й груп [1, с.4].

В умовах соціальної кризи виникає низка невідповідностей між нормативним вибором і інтересами, ідеальним вибором та інтересами, нормативним вибором та інтересами, інтересами та нормативними цінностями, що і спостерігається сьогодні. Загальновідомо, що середовище формує особистість та її цінності. Соціальні негаразди не можуть не впливати на цінності та установки громадян. Тому актуальною є проблема структуризації суспільства та забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості. До факторів негативного впливу на суспільство та особистість можна віднести засоби масової комунікації, які пропагують сцени агресії та насилля в мас-медіа; низький рівень матеріального забезпечення населення; психологічну готовність до підлеглості (ментальність, що склалася історично), психологічну неграмотність населення, податливість впливу зараження та навіювання з боку маніпуляторів різного типу, використання психотехнологій з реакційними намірами, низький рівень свідомості і самосвідомості населення, небажання чи неспроможність навчатися і розвиватися певних верств населення, неможливість самореалізації особистості в соціальній та професійній сферах, тощо.

Залежність – це одне з базових переживань людини. Вона посідає важливе місце в її психічному житті. Коли психологічна залежність сягає патологічних меж – людина втрачає здатність критично мислити, співвідносити своє життя з цінностями певної авторитетної особистості чи групи, руйнує надзвичайно важливі для неї сімейні та соціальні зв’язки. На думку О. Ліщинської О., виникнення цього явища обумовлюють чинники індивідуальності (ослаблене «Я»), чинники середовища (інформаційне забруднення) та чинники навмисного впливу (деструктивний контроль свідомості) [3, с.145].

Розглянемо умови та механізми психологічного впливу соціальних структур. Вчені доводять, що крім природних потреб, поведінка людини визначається низкою психологічних потреб: у безпеці, належності до групи, повазі, самовираженні і самоактуалізації (за А.Маслоу); у лідерстві та служінні (за Е.Фроммом); у владі та афіліації (за Х.Хекхаузеном); в уяві, судженні, символізації (за С.Мадді). Під час задоволення цих потреб важко виробити критерії істини. На думку О.Ліщинської, доведена до гіпертрофованих розмірів комбінація цих потреб виступає одним з психічних механізмів тоталітарної психологічної залежності [3]. Прагнення людини реалізувати ці потреби може привести до духовної традиції, або до залежності від маніпулятора.

Цінності соціуму проникають в свідомість підростаючого покоління, де особливо важливу роль в вихованні дітей відіграє сімя (громадяни соціуму). Екстремальними формами відносин в сімї є депривація і симбіоз. В першому випадку батьки ігнорують дитину і позбавляють її своєї любові, в іншому - пригнічують своєю опікою та надмірним контролем. С. Ільїна вважає, що як депривація, так і симбіоз шкідливо впливають на образ «Я» та картину світу, створюють психологічну базу, формують особливу перцептивну підготовку для різних видів вторгнення – фізіологічного, сексуального, психологічного [2]. Сформований у дитинстві синдром залежності, який характеризується повною відкритістю меж індивідуальності, маніпулятивним стилем стосунків, ненаситною афіліативною потребою, вимагає шукати об’єкт задоволення і часто знаходить певного лідера, який буде ставитися до нього як до жертви [3].

Так як без впливу зацікавлених осіб тоталітарна психічна залежність не виникає, існують замовники і методи деструктивного контролю свідомості, за допомогою яких відбувається індокринація. Для того, щоб не допускати деструктивного контролю свідомості, психологічного насильства людей, щоб забезпечити соціально-психологічні чинники, які безпосередньо впливають на інформаційно-психологічну безпеку особистості, слід на рівні держави відновити соціальну структуру, систему моральних норм і цінностей в суспільстві, дати належну оцінку національним та історичним традиціям українського народу, взяти кращі зразки за взірець. Психологічна просвіта має стати засобом формування механізмів захисту від маніпулятивних впливів у всіх прошарках населення.

 

Список використаних джерел

1.     Афонін Е., Мартинов А. Соцієтально-психологічний чинник трансформації і соцієтальна структура кризового суспільства // Соціальна психологія. Український науковий журнал.№1(12) -2007. – К.: УЦПМ.- С.31-41.

2.     Ильина С.В. Влияние пережитого в детстве насилля на возникновение личностных расстройств. Вопросы психологии.1998.-№6. -163с.

3.     Ліщинська О. Чинники тотальної психологічної залежності //Соціальна психологія. Український науковий журнал.№3.-2004. – К.: УЦПМ.-180с.

4.     Пірен М.І. Основи політичної психології. К.: Міленіум,2003.- 418с.

5.     Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения// Социологические исследования.-2001.-№9.-С.3-13.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info