zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ НАДЛИШКУ ТА НЕСТАЧI ОКСИДУ АЗОТУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ

 

Підгорна Н.О., Степанчук Н.А.,

Хоменко О.М., Руденко А.І.

Україна, Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

В експерименті на щурах досліджено вплив надлишку та нестачі оксиду азоту на ферментативну активність підшлункової залози. Встановлено особливості фазних змін б-амілази, трипсину, нітритів та нітратів у крові досліджуваних тварин на різних етапах розвитку патологічного процесу.

 

Епідеміологічні дані з різних регіонів світу свідчать про значне підвищення кількості осіб з патологією підшлункової залози. Серед порушень діяльності цього органа провідне місце займає гострий та хронічний панкреатит, діагностування якого за останні 30 років підвищилось більш ніж у 2 рази [2].

На даний час відомо, що при панкреатиті відбувається виснаження джерел синтезу і зниження виділення NO, що призводить до підвищення агрегаційної здатності тромбоцитів, зниження фібринолітичної активності крові і порушення регуляції судинного тонусу [1].

Низькомолекулярний газ NO проникає  легко крізь клітинні мембрани і компоненти міжклітинної рідини. Дія, яку спричиняє NO на клітини, багато в чому залежить від кількості газу. У великих концентраціях, що утворюються, як правило, індуцибельною ізоформою NO-синтази,  NO може спричинити токсичний ефект на клітини, пов'язаний як з прямою дією на залізовмісні ферменти, так з утворенням сильного окислювача. Негативна дія вмісту NO починає виявлятись, коли його сумарна концентрація або різко знижується, або зростає, що призводить до функціонального та структурного пошкодження органу [4].

Ендотелій постійно продукує невеликі кількості NO, а при різних впливах- механічних, хімічних, бактеріальних і вірусних  - синтез NO в ендотеліальних клітинах значно підвищується [3]. Доведено подвійну роль цього універсального ендогенного регулятора, здатного як ушкоджувати, так і захищати слизову оболонку шлунка та кишечного тракту, в залежності від його концентрації.

Відомо, що NO регулює моторику травного тракту, шлункову секрецію та стимулює секрецію слизу, але щодо ролі NO в регуляції діяльності підшлункової залози, то це питання вивчено ще недостатньо [ 5].

Тому метою роботи стало з’ясування ролі NO-ергічної системи у ферментативній активності підшлункової залози шляхом моделювання надлишку та нестачі оксиду азоту в організмі щурів.

Дослідження проводили на 72 лабораторних білих щурах-самцях вагою 210-230 г, яких утримували в віварії на стандартному раціоні.

Тварин було розподілено на 4 групи: 1 група - контрольна, щурам якої щоденно внутрішньочеревно вводили стерильний фізіологічний розчин. 2 група – тварини, яким вводили внутрішньочеревно 1% - ий розчин NaНП  (натрiю нітропрусиду), 3 група – щури, яким щоденно вводили NGнітроL – аргінін (40 мл/кг маси тіла). До кожної групи надходило по 24 тварини.

Дослідження показників діяльності підшлункової залози щурів здійснювали на 6, 12 та 30 добу проведення експерименту. Евтаназію тварин здійснювали під кетаміновим наркозом шляхом декапітації.

Оцінку зовнішньосекреторної функції підшлункової залози надавали  визначенням активності трипсину в сироватці крові методом Ерлангера в модифікації Шатернікова, б-амілази - за методом Каравєя [ 6], а нітрити та нітрати – фотометричним методом. Отримані числові дані обробляли за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин за tкрітерієм Ст’юдента.

На рис. 1 зображено зміни кількості б-амілази у крові тварин на 6, 12 та 30 добу моделювання нестачі та надлишку NO в організмі щурів. Було виявлено, що на 6 добу у другій групі цей показник зріс більш ніж у 2 рази (від 96,02 ± 20,3 мкмоль/л до 209,4 ± 23,3 мкмоль/л, р< 0,05), тоді як при нестачі – більше, ніж у 3 рази (до 311,26 ± 37,39 мкмоль/л, р<  0,001). На 12 добу концентрація б-амілази  у крові щурів залишалась вірогідно підвищеною як у другій, так і у третій групах, але у меншому ступені, ніж на 6 добу, та становила: у другій групі - 164,8 ± 8,03 мкмоль/л, у третій групі - 205,49 ± 31,47 мкмоль/л< 0,05).

На 30 добу цей показник в обох експериментальних групах зменшився: при надлишку NO на 31% (до 65,75 ±  8,03 мкмоль/л, р< 0,05), за умов нестачі NO – на 25% (до 72,78 ±  14,80 мкмоль/ л).

Таким чином, як за умов надлишку, так і за умов нестачі NO в організмі щурів, спостерігалися зміни ферментативної активності підшлункової залози, що призводить до розвитку гострого та хронічного панкреатиту, але у більшому ступені зміни проявляються при нестачі NO  [7].

 

Рис.1. Зміни концентрації б-амілази у крові тварин за умов надлишку та нестачі оксиду азоту

Умовні позначення:

6 діб введення препарату

12 діб введння препарату

30 діб введення препарату

*- р<0,05; *** р<0,001

 

Що стосується змін кількості нітритів та нітратів (рис.2), то нами були виявлені наступні закономірності. На 6 добу у другій групі відбулося підвищення кількості цих сполук від 32, 61 ±  4,55 мкмоль/л до 57, 1 ±  7,28 мкмоль/л (тобто, у 1,07 рази, р< 0,05). У третій групі, навпаки, відмічається тенденція до зниження нітритів та нітратів у крові щурів, яка становила 20,76 ±   8,36 мкмоль/л. На 12 добу за умов надлишку NO в організмі щурів показники нітритів та нітратів у крові мали тенденцію до зниження і набували 21,34 ± 5,56 мкмоль/л, тоді як у третій групі вірогідно збільшувались у 2,5 рази (до 80,22 ± 19,91 мкмоль/л, р< 0,05). На 30 добу результати змін даного показника в експериментальній групі виявилися різноспрямованими: якщо у другій групі спостерігалося вірогідне зменшення нітритів та нітратів (до 8,75 ±   3,16 мкмоль/л), то у третій – їх вірогідне збільшення до 50,56 ± 7,12 мкмоль/ л ( тобто, у 1,6 рази, р<  0,05).

Щодо концентрації трипсину у крові досліджуваних тварин, то було виявлено наступне (рис.3). Цей показник у контрольній групі склав 4,19 ± 0,92 мкмоль/л. На 6 добу концентрація трипсину збільшилася в обох експериментальних групах: на 49,8 %  у другій групі та у 2,5 рази - у третій  порівняно з початковими даними. На 12 добу концентрація трипсину зменшилася порівняно з 6 добою, але мала тенденцію до збільшення як у другій, так і у третій групі порівняно з контролем і становила 5,7 ± 0,49 мкмоль/л та 5, 48 ± 2,59 мкмоль відповідно.

 

Рис.2. Зміни концентрації нітритів та нітратів у крові тварин за умов надлишку та нестачі оксиду азоту

Умовні позначення:

6 діб введення препарату

12 діб введння препарату

30 діб введення препарату

*- р<0,05; *** р<0,001

 

На 30 добу в обох досліджуваних групах концентрація трипсину у крові тварин майже не відрізнялася від такої у контрольній групі і склала: у другій групі - 3,91 ± 0,93 мкмоль/л, у третій групі - 4,7 ± 1,97 мкмоль/л.

 

Рис.3. Зміни кількості концентрації трипсину за умов надлишку та нестачі оксиду азоту.

Умовні позначення:

6 діб введення препарату

12 діб введння препарату

30 діб введення препарату

*- р<0,05; *** р<0,001

 

Отже, за умов надлишку так і нестачі оксиду азоту в організмі виникають порушення екскреторної функції підшлункової залози, які супроводжуються фазовими змінами ферментів білкового та вуглеводного обміну, що негативно впливає на функціонування підшлункової залози.

 

Список джерел та літератури:

1.     Виноградова Л. В. Функциональная недостаточность поджелудочной железы и ее коррекция в зависимости от стадии хронического панкреатита / Л. В. Виноградова, И. Е. Трубицына // РМЖ. - 2010. - №13. – С. 37-40.

2.     Геллер Л. И. Экзокринные и эндокринные панкреатические нарушения при хроническом панкреатите / Л. И. Геллер // Сов. Мед. – 2000. - №8. – С. 4-7.

3.     Коротько Г. Ф. Регуляция секреции поджелудочной железы /  Г. Ф. Коротько // Российский журнал гастроентерологии. – 2006. - №4. С. 6-9.

4.     Лазепник Л. Б. Роль NO в этиопатиогенезе некоторых заболеваний органов пищеварения / Л. Б. Лазебник, В. Н. Дроздов, Е. Н. Барышников // Эксп. и клин. гастроэнт.  – 2005. – № 2. – С. 4-11.

5.     Малышев И. Ю. Введение в биохимию оксида азота. Роль оксида азота в регуляции основных систем организма / И. Ю. Малышев   // Росс. Журнал гастроентерологии, гепатологии, проктологии. – 1997. - №1. – С. 49-55.

6.     Метельская В. А. Скрининг – метод определения уровня метаболитов оксида азота в сыворотке крови / В. А. Метельская, Н. Г. Туманова // Клин. лаборат. диагн. – 2005. - №6. – С. 15-18.

7.     Руденко А. І. спосіб моделювання панкреатиту в експерименті / А. І. Руденко. О. О. Крилова, Ю. А. Гайдар, В. А. Макарчук, М. С. Опихайло // Держ. установа Інститут Гасроентерології НАМН України. – 2011. – 6 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info