zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З МАШИНОБУДІВНОГО КРЕСЛЕННЯ

 

Семеген О.М., Пітчук Л.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Коледж електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного

університету нафти і газу

 

Статья освещает особенности организации эффективного контроля знаний, умений и навыков студентов при изучении раздела инженерной графики «Машиностроительное черчение». Раскрывается широкая возможность автоматического тестирования знаний в процессе обучения на всех его этапах и автоматического анализа полученных результатов. Отмечается три основные взаимосвязанные функции тестирования: диагностическая, учебная и воспитательная.

 

Креслення – фундамент культури сучасної людини, на основі якого формуються вміння переводити умовні моделі в більш наочні, аналізувати конструктивні особливості предметів, передавати інформацію загальноприйнятою в науці і техніці міжнародною графічною мовою. При вивченні курсу інженерної графіки важливе місце відводиться машинобудівному кресленню, адже сучасному виробництву необхідні конкурентноздатні фахівці, які вільно володіють комп’ютерними технологіями, мають широкий технічний кругозір, здатні самостійно оволодівати новою технікою й новітніми технологічними процесами, оперативно реагувати на миттєві зміни у стані керованих ними технічних засобів праці чи зміни перебігу технологічного процесу, вміти передбачати можливі наслідки цих змін, нестандартно діяти в екстремальних умовах. Тому в останні роки перевірка знань, умінь та навичок у формі саме комп’ютерного тестування набирає широкої популярності.

У найпростішому вигляді тестування передбачає певний об’єм завдань, розроблених з основних тем курсу, об'єднаних в певні тематичні блоки, наприклад: знання, вміння, навички тощо. Змістом такої роботи охоплюються найважливіші теми навчальної дисципліни, найбільш значимий в них матеріал, однозначно потрактований у всіх варіантах тестування.

В роботі із створення тестів з машинобудівного креслення виділяють наступні етапи: визначення змісту тестів на базі переліку умінь, що містяться в освітньо-кваліфікаційній характеристиці з певного напряму підготовки; створення системи тестових завдань, що дозволяють перевірити обсяг і рівень засвоєння знань, умінь та навичок; комплектування тестів для конкретних видів перевірки відповідно до їх дидактичної мети та часу, передбаченого для їх проведення; експертна та досвідна перевірка якості складених тестів та їх наступне доопрацювання [1].

При підготовці тестових завдань важливе значення має правильний вибір типу завдань, який визначається характером структурних компонентів умінь, що є об'єктом контролю. Коли контролюються знання досить простих однофакторних об'єктів або ситуацій, використовуються одновибіркові завдання або завдання на доповнення, в яких студент повинен вписати слова, умовні позначення, цифри. Тлумачення такого завдання не повинно бути семантично суперечливим, необхідно переконатися в тому, що опущене слово, яке має вставити студент, є єдино можливим варіантом відповіді [2]. Тому тестове завдання відкритої форми в комп’ютерному тестуванні з інженерної графіки використовується не часто.

Завдання або відповіді тестів з машинобудівного креслення, як правило, представлені у графічній формі, що передбачає вміння студентом читати і аналізувати графічну інформацію. Наприклад, запитання «На якому кресленику правильно зображено зварне з’єднання?». Завданням на доповнення може бути: «За зображенням  профілю різі вказати її назву та призначення». При створенні тестових завдань з множинним вибором можна запропонувати студенту за креслеником деталі вказати, якими виглядами подано деталь і т.д. При цьому необхідно переконатись у тому, що зображення чітке і однозначне, а елементи, які вимагають впізнавання, добре визначені.

Автоматичне тестування знань, умінь та навичок - найбільш доцільний метод, воно ставить студентів у рівні умови, практично виключаючи суб'єктивізм викладача. Наприклад, MyTestX - це система програм для створення і проведення автоматичного комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінки за вибраною шкалою оцінювання: 5-, 10-, 12- чи 100-бальною.

Ця система програм працює з десятьма типами завдань: одиничний та множинний вибори, встановлення порядку проходження чи відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа або тексту, вибір місця на зображенні. При тестуванні можна використовувати будь-яку кількість названих типів завдань, застосовуючи їх в довільному порядку. У завданнях з вибором відповіді можна використовувати до десяти варіантів відповіді.

Система програм складається з трьох модулів: модуль тестування (MyTestStudent), редактор тестів (MyTestEditor) і журнал тестування (MyTestServer). Для створення тестів передбачений дуже зручний редактор тестів з простим та зрозумілим інтерфейсом.

До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за вірну відповідь), прикріпити підказку (при цьому «штрафні» бали віднімаються) і пояснення вірної відповіді (виводиться у випадку помилки в навчальному режимі).

Програма передбачає можливість використання декількох варіантів запитання у завданні, зручно створювати вибірку завдань, встановлювати будь-яку кількість завдань у кожному варіанті, перемішувати завдання і варіанти відповідей. Це значно зменшує можливість списування при проходженні одного тесту декількома студентами або при повторному проходженні тесту. Кожен тест має оптимальний час тестування, перевищення якого знижує оцінку.

За допомогою програм автоматичного тестування можна організувати як локальне, так і мережеве тестування, яке дозволяє роздати завдання через мережу, безпосередньо стежити за ходом його виконання, централізовано зібрати і обробити результати. Система тестування має надійний ступінь захисту, задавши декілька різних паролів (для відкриття, редагування, тестування), зіпсувати чи відредагувати тест особам, які не мають на це права, стає практично не можливо [3].

При правильному відборі контрольного матеріалу зміст тесту може бути використано не лише для контролю, але й для навчання. Виховна функція тестування проявляється в періодичності й неминучості тестового контролю. Така організація роботи дисциплінує, організовує і спрямовує самостійну діяльність студентів, допомагає виявити і усунути прогалини в знаннях, формує прагнення розвинути свої здібності, привчає до самоорганізації та самоконтролю.

Таким чином можна стверджувати, що комп’ютерне тестування має значний навчальний потенціал, використання його може стати одним з ефективних напрямків практичної реалізації принципу єдності та взаємозв'язку навчання і контролю.

 

Література

1.     Джеджула О. М. Роль графічної підготовки у формуванні професійної компетентності інженера / О. М. Джеджула // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць: [вип. 2]. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 78–81.

2.     Ревуцька Л. М. Підручники та навчальні посібники як визначальні фактори якісної освіти / Л. М. Ревуцька, О. М. Губницька // Нова педагогічна думка. – 2009. – №2. – С. 89–94.

3.     http://www.klyaksa.net/ - Інформаційносвітній портал для вчителя інформатики і інформаціно-комунікаційних технологій.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info