zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СПІВОСАДЖЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ПІГМЕНТІВ З ПОЛІМЕРАМИ

 

Василенко І.А.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

 

Аннотация: в работе показана новая технология получения высокодисперсных порошков железоокисных пигментов, модифицированных карбамидоформальдегидными и меламиноформальдегидными полимерами, с улучшенными свойствами.

 

Оксиди і гідроксиди заліза є одними з найбільш розповсюджених порошкових матеріалів, що широко використовуються при виробництві неорганічних пігментів і наповнювачів, магнітних носіїв інформації, каталізаторів і сорбентів. Світовий об’єм їх споживання постійно зростає, а це потребує розширення сировинної бази та підвищення експлуатаційних характеристик пігментів, що досягається шляхом удосконалення технологій і модифікування.

У зв’язку з цим було проведено ряд досліджень з визначення умов співосадження оксигідроксиду заліза з карбамідоформальдегідними і меламіноформальдегідними полімерами. У якості залізовмісної сировини використовували модельні розчини і залізовмісні відходи (відпрацьовані травильні розчини), що мають значне розповсюдження в Україні та можуть бути залучені у переробку [1–2].

В результаті досліджень було встановлено, що в процесі спільного осадження утворюються дрібнодисперсні осади різних відтінків від світло жовтого до оранжевого, близькі за дисперсністю і кольором до промислового зразку жовтого залізооксидного пігменту.

При вивченні ступеня вилучення іонів заліза з розчину солей заліза від кількості доданого полімеру ( у % мас.) були одержані наступні результати:

– ступінь вилучення іонів заліза з розчинів солей залежить від кількості доданого осаджувача (карбаміду), що входить до складу полімеру;

– в точках відповідних кількості полімеру до 25 % мас. спостерігалося осадження продукту більш високодисперсного з насиченим кольором, що легко фільтрується завдяки наявності полімеру;

– при підвищені змісту полімеру, були отримані полідисперсні осади світло-жовтого кольору, що містили окремі укрупнені частинки. Крім того спостерігається утворення пилу пігменту, що є негативними характеристиками.

Тому було запропоновано вирішити цю проблему за допомогою додавання завчасно синтезованих полімерів у пігментні порошки, якщо їх високий вміст технологічно необхідний. Наприклад, для підвищення твердості і зносостійкості лакофарбових покриттів і лаків [3]. Даний спосіб може бути застосований для одержання залізооксидних пігментів жовтого, коричневого або чорного кольору різних відтінків з регульованою дисперсністю та розвиненою площею поверхні часток.

Запропонована технологія є стадійною та здійснюється наступним чином:

1. На першій стадії здійснюється введення розчинів карбаміду і формальдегіду у мольному співвідношенні компонентів1:(1,1–1,5) у залізовмісний розчин з рН=1,0–1,5 і їх осадження при постійному перемішуванні протягом 1,5–2,5 годин за температури 30–350С [4]. У результаті одержують осади полімеру у кількості, що відповідає 25–75% мас. від маси пігменту в перерахунку на суху масу. У якості вихідної сировини використовують залізовмісні розчини з низьким значенням рН, що забезпечує повне осадження полімеру та залишок вільного формальдегіду в стічних водах в межах гранично допустимих концентрацій.

2. На другій стадії відбувається фільтрування і розділення осаду полімеру на дві частини. Одна частина залишається у реакторі і буде використана на третій стадії процесу, її кількість може бути довільною у залежності від очікуваного кінцевого результату. Розділення полімеру на дві частини дозволить синтезувати високодисперсний пігмент з підвищеними зносостійкими властивостями лакофарбового покриття на їх основі, обрані полімери підвищують швидкість фільтрування і промивання продукту.

3. На третій стадії здійснюється гідроліз за рН=4,0–9,5 і при температурі 95–1000С протягом 3–4 годин з додаванням лужного агенту при постійному перемішуванні та продуванні киснем повітря. Широкий діапазон рН осадження окису заліза дозволяє одержати жовтий, коричневий і чорний пігмент різного відтінку.

4. На четвертій стадії процесу до одержаного осаду додається друга частина полімеру та відбувається ретельне змішування за допомогою мішалки протягом 5 хвилин у водному розчині.

5. Потім осад підлягає фільтруванню, промиванню, сушінню та диспергуванню.

6. У разі використання меламіноформальдегідного полімеру, у залізовмісний розчин з рН=2,5–3,0 вводять розчини меламіну і формальдегіду при мольному співвідношенні компонентів 1:(3–3,5), осаджують при постійному перемішуванні за температури 70–750С протягом 50–60 хвилин.

У якості продукту одержують пігментний порошок жовтого, коричневого або чорного кольору, що складається з високодисперсних часток з вузьким розподілом за розмірами. Частинки продукту являють собою частинки окису заліза, структурно пов’язані з карбамідоформальдегідним або меламіноформальдегідним полімером.

Таким чином, запропонований спосіб є економічно ефективним та дозволяє:

– зменшити пожежо- та вибухонебезпечність виробництва, виключивши з циклу аміак;

– скоротити тривалість ведення процесу і дозволяє одержати частинки окису заліза заданого розміру за рахунок удосконалення стадій синтезу часток;

– одержати пігменти жовтого, коричневого і чорного кольору з різними відтінками, варіюючи рН процесу гідролізу;

– зменшити концентрацію формальдегіду в стічних водах до гранично допустимих норм за рахунок ведення процесу при низьких значеннях рН вихідного розчину;

– підвищити дисперсність порошку і одержати лакофарбове покриття з підвищеними зносостійкими властивостями приблизно в 2,5–3 рази у порівнянні з аналогами за рахунок введення органічного модифікатора у дві стадії;

– одержане рішення про видачу патенту України.

 

Перелік посилань:

1.     Василенко И.А. Исследование условий соосаждения оксигидроксида железа(ІІІ) с карбамидоформальдегидными полимерами / И.А. Василенко, Б.И. Мельников // Вопросы химии и химической технологии.– 2010. – №1. – С.119–123.

2.     Василенко І.А. Дослідження умов одержання жовтого залізоокисного пігменту, модифікованого меламіноформальдегідними полімерами / І.А. Василенко, Є.О. Якимчук // Вопросы химии и химической технологии.– 2012. – №4. – С.126–129.

3.     Василенко И.А. Получение лакокрасочного покрытия с повышенными износостойкими свойствами / И.А. Василенко // Доповідь Міжнародної науково-практичної конференції «Техніка та технологія захисту навколишнього середовища» Мінськ, 26-27 жовтня 2011 р. – С. 188–191.

4.     Василенко І.А. Дослідження процесу поліконденсації карбаміду та формальдегіду у відпрацьованих травильних розчинах / І.А. Василенко // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – 2012. – № 1 (18). – С. 190–194.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info