zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗМІШАНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

 

Воротникова І.П.

Україна, м. Київ,

Інститут післядипломної педагогічної освіти

 Київського університету імені Бориса Грінченка

 

В статье определены возможности использования смешанных технологий обучения в последипломном педагогическом образовании, приведены примеры использования различных моделей смешанного обучения для профессионального развития учителей на курсах повышения квалификации и в межкурсовой период. Определены условия смешивания разных моделей обучения и определены перспективы создания единой информационно - образовательной среды открытого последипломного педагогического образования.

 

За визначенням А. Стрюка, Ю. Триуса, В. Кухаренка змішане (комбіноване навчання) – це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання [2].

Задачі змішаного навчання: розширити освітні можливості студентів, стимулювати формування суб'єктної позиції студента, трансформувати стиль педагога, персоналізувати освітній процес [4]. Змішане навчання дозволяє організувати персоналізоване навчання, в якому кожен вибере відповідно до потреб можливість отримати нові знання та навички і є більше різноманітних методів і засобів не тільки навчання, а і самоконтролю.

К. Бугайчуком наведено різноманітні моделі змішаного навчання [1]. Розглянемо яким чином ці моделі змішаного навчання можна реалізовувати у післядипломній педагогічній освіті.

Ротаційна модель – почергово он-лайн навчання та очна робота в малих групах або всією групою по вирішенню якоїсь проблеми, групові проекти, індивідуальні заняття. Може використовуватися на курсах підвищення кваліфікації для проведення експертизи розробок уроків учителів, тестування, діагностування рівня їх компетеностей. Засобами цієї моделі можна створювати і групові проекти (наприклад, спільні презентації уроків або проводити індивідуальні заняття для тих, хто самостійно опанував матеріал).

Різновид ротаційної моделі (модель з "онлайн-станціями") може використовуватися у міжкурсовий період для проведення круглих столів, семінарів, вебінарів для великої кількості вчителів та 2-3 викладачів.. Наприклад, у курсовий період для забезпечення індивідуалізації професійного розвитку вчителів відповідно до власного рівня ІКТ компетентності, одна група вчителів працює по опануванню ІКТ (створення презентації), а інша – розробляє методичні рекомендації до уроків.

Ротаційна модель з "онлайн-станціями". За цією моделлю частина групи проходить навчання он-лайн, а частина працює з вчителем, а потім міняються місцями.

Ротаційна модель з лабораторними роботами. Модель відрізняється від попередньої тим, що практичні (лабораторні роботи) слухачі можуть виконувати в різних приміщеннях закладу. При використанні цієї моделі можна використати дистанційну платформу, на якій розміщено практичні роботи. Заняття можуть проводитися не тільки в інституті, а і в творчих авторських майстернях на базі інших загальноосвітніх навчальних закладів.

У моделі "Перевернутий клас" на сайті розміщуються теми залікових робіт, дистанційні практичні роботи, дайджести з інноваційних освітніх питань за темами курсів підвищення кваліфікації. На курси підвищення кваліфікації вчитель приходить з власними розробками, матеріалами професійного портфоліо (більше це стосується вчителів вищої категорії, вчителів-методистів). Під час занять організується обмін досвідом, експертиза педагогічного досвіду. Завдання виконуються дома, а на заняттях обговорюються незрозумілі питання.

Індивідуальна ротаційна модель може використовуватися для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які проходять навчання індивідуально, але обов’язковою умовою є проведення он-лайн етапу на дистанційній платформі. У кожного слухача є індивідуальний графік вивчення теми, але при роботі з курсами не обов'язково проводити всі етапи роботи.

Flex модель – навчання проходить більше в он-лайн режимі, учитель та тьютор підтримують навчальний процес інколи додаючи очні консультації. Ця модель може використовуватися на курсах підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. Деякі сертифіковані слухачі також можуть стати тьюторами та консультантами, наприклад вчителі - кореспонденти або автори творчих майстерень.

Self-blend модель – вчителі навчаються на інших он-лайн курсах крім запропонованих навчальним закладом. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку вчителів за кожним напрямом можна підготувати перелік відкритих масових безкоштовних курсів, які сприяли би професійному розвитку вчителя, а на курсах підвищення кваліфікації зараховувати сертифікати цих курсів та проводити консультації і підготовку вчителів до впровадження в педагогічну практику набутих знань.

Віртуально збагачена модель презентує модель роботи всього навчального закладу, а не окремого курсу, в якій ті, хто навчаються мають можливість обирати, коли брати участь в очних, а коли в дистанційних формах навчання, що зумовлює необхідність розробки всіх модулів для курсів підвищення кваліфікації, очно-дистанційних тренінгів, майстер класів, відео ресурсів та ін.

Таким чином змішане навчання організовується і проводиться за допомогою комбінації:

·      структурованого навчання на курсах підвищення кваліфікації та структурованого і неструктурованого навчання у міжкурсовий період: використання дистанційної платформи для вільного користування вчителями столиці; розміщення матеріалів заходів міжкурсового періоду для навчання вчителів, які не брали участь у заході (ІКТ семінарія, сайти методистів, педагогічні майстерні та ін.); проведення дистанційних, очно-дистанційних, тренінгів; створення індивідуальних освітніх маршрутів слухачів за змістом порталу інституту за допомогою електронних навчально-методичних комплексів.

·      самостійного та коллаборативного навчання: залучення вчителів-кореспондентів до роботи у міжкурсовому періоді з вчителями засобами ІКТ (блоги, майстерні, спільні проекти, розробка уроків); експертиза контенту відкритої освіти столиці вчителями (на курсах підвищення кваліфікації); проведення конективістських курсів для професійного розвитку вчителів; створення портфоліо, персоніфікованих освітніх середовищ вчителів

·      користувацького контенту створеного вчителями і зовнішніх матеріалів для наповнення контентом інформаційно-освітнього середовища столиці.

Для впровадження змішаного навчання у післядипломній педагогічній освіті залишається актуальним розробка методик та технологій, які б визначили можливі напрями змішування різних форм, методів та засобів навчання.

 

Список використаної літератури

1.     Бугайчук К. Модели смешанного обучения. Електронний ресурс]. /Константин Бугайчук //.– 20.06.2014. –– Режим доступу: http://e-lpro.blogspot.com/2014/06/blog-post_3046.html. Назва з екрану. – Дата зверенення.– 5.12.2014.

2.     Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] /Володимир Миколайович Кухаренко/ – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended. – Назва з екрану. – Дата зверенення.– 5.12.2014.

3.     Кухаренко В.Н. Роль смешанного (гибридного) обучения  [Електронний ресурс] /Владимир Николаевич Кухаренко//.–22.06.2014 – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html. – Назва з екрану. – Дата зверенення.– 5.12.2014.

4.     Хадсон Т. 10 шагов к выбору цифрового ученого плана для смешанного обучения. [Електронний ресурс] /Тим Хадсон //. –16.01.2014. – Режим доступу. –dreambox.com/blog/ten-steps-choosing-digital-curricula-blended-learning#sthash.1lAX0P1Y.dpuf. – Дата зверенення.– 5.12.2014.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info