zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

Зізінська А.П.

Україна, м. Біла Церква,

Білоцерківський національний аграрний університет

 

В статье рассматриваются реквестивные речевые акты в английском языке, а также их классификацию. Проанализировано условия их употребления и единицы с помощью которых выражается речевой акт просьбы в современном английском языке. Статья содержит примеры наиболее употребляемых маркеров просьбы в английском языке.

Ключевые слова: реквестивный речевой акт, речевой акт, просьба.

 

The article aims at investigating the speech acts of requests and their characteristics in English. The analysis shows the most common language means used for making requests. The article also investigates the classification of the speech acts of requests.

Key words: speech act, speech act of request.

 

Прохання входять разом з наказами, порадами, запрошеннями, рекомендаціями в так званий директивний тип, який характеризується спонуканням мовця до виконання ним зазначеної дії. Разом з тим, прохання займають проміжне місце між наказами, вимогами, розпорядженнями, вказівками, з одного боку, і порадами, рекомендаціями, запрошеннями, з іншого.

Г. Почепцов виділив два підтипи директивів – інюнктив та реквестив. Наше дослідження присвячене реквестивам, які є об’єктом цієї розвідки. Вивчення  реквестивних мовленнєвих актів в сучасній англійській мові становить мету нашого дослідження. Значення МА прохання в англійській мові, як і в українській, є неоднорідним, що і визначає актуальність нашої розвідки.

Реквестив як мовленнєвий акт (далі МА) традиційно розглядається серед формул мовленнєвого етикету і правил ввічливості. Успішність реквестиву зумовлена кількома чинниками і включає, по-перше, відбір мовленнєвих засобів для оформлення прохання, по-друге, врахування статусно-рольових відносин між комунікантами. В повідомленнях, розрахованих на адресата, на передній план виходить функція регулювання його поведінки. З регулятивною функцією повязані наміри та мета мовця, що власне спонукала акт прохання.

Значення МА прохання в ангійській мові, як і в українській, є неоднорідним. Іллокутивне наповнення МА прохання залежить від контексту. Крім характерної підвищеної інтонації, характерної для МА прохання, основне значення цього типу висловлювання в англійській мові співвідноситься з такими дієсловами, як: to beg, to ask, to pray, to plead, а також to request.

Як відомо, більшість експліцитних виразів прохання з морфологічної точки зору співпадає у своїй формі з імперативом (Go!; Open!;Write!;), але відрізняється від наказу різними маркерами ввічливості. Зокрема слово please вказує на реквестивний характер висловлення.

Прохання може бути вираженим у формі питального речення, з will / would, can, could, may, розташованими препозитивно, або will you/wont you? у фінальній позиції, а також наступними зворотами: Would you be so kind asDo you mind if I та ін.. Паралельно з експліцитними формами реквестивних МА існують непрямі вирази, які, як правило, пов’язані контекстуально.

Ядром функціонально-прагматичного поля ревестивів є МА прохання, коли мовець спонукає адресата виконувати дію, направлену на задоволення потреб мовця. Рішення про те, чи виконувати дану дію приймає адресат. Таким чином, прохання – це такий директивний мовленнєвий акт, у якому пріоритетну позицію займає адресат, який контролює виконання дії, бенефактивну для мовця. Для звернення з проханням мовець повинен мати вагомі підстави, які будуть мотивувати його МА, а якому він може отримати відмову зі сторони адресата. Все це змушує мовця використовувати різні тактичні прийоми, щоб забезпечити успіх такого делікатного директивного акта і досягти бажаного перлокутивного ефекту.

В англійській мові вживається близько сорока лексико-синтаксичних форм вираження МА прохання, які відрізняються своїми структурними, семантичними та прагматичними характеристиками [1, c. 89]. Розглянемо деякі з них:

1) Розповідь-спонукання:

(1) I ask / I am going to ask you to give me your book.

В цьому типі реквестиву мовець спонукає слухача до виконання дії, вживаючи при цьому розповідне речення з таким маркером прохання як ask, request та ін.. Слухач сам вирішує виконувати, чи не виконувати дію, про яку його просять.

2) Імператив:

(2) Give me your book.

(3) Give me your book, will you?/ would you?/ can you?/could you?

(4) Do give me your book for a moment.

(5) One tonic, please; Out!

Імператив відносять до спонукальних директивів, який виражається у формі спонукальних речень за допомогою дієслова в наказовому способі. Вони можуть варіюватись від простих форм наказового способу до різних формул ввічливості, які виражаються за допомогою маркерів ввічливості, таких як please, will you?/ would you? та ін..

3) Питання-спонукання:

(6) Will /  Would / Can/ Could you give me your book?

(7) Do you think you can/could give me your book?

(8) Do / Would you mind giving me your book?

(9) Would it be possible for you to give me your book?

(10) Any chance of you giving me your book?

(11) I wonder if you can / could give me your book.

(12) How about giving me your book?

(13) Why don't you give me your book?

В зазначеному вище типі реквестивів мовець за допомогою питання висловлює спонукає слухача до виконання дії, застосовуючи при цьому маркери ввічливості, такі як would you mind…? why dont you…?how about…? I wonder if you can…?.

4) Питання-дозвіл:

(14) Can / Could I borrow your pen?

(15) May I borrow your pen?

(16) Do / Would you mind if I borrow your pen?

(17) Is it OK if I borrow your pen?

За допомогою питання-дозволу мовець просить в слухача дозволити йому виконання певної дії. В цьому типі реквестивів вживаються маркери модальності can, could, may та ін..

5) Розповідь-потреба:

(18) I need /want a book.

(19) I must take your book.

(20) I wish you'd give me your book.

(21) I'd rather you gave me your book.

Реквестив у вигляді розповіді-потреби включає в себе розповідне речення, в якому мовець висловлює свою потребу, спонукаючи при цьому слухача на виконання цього прохання.

6) Питання-натяк:

(22) Have you / Got a book?

(23) Are you busy tonight?

Питання-натяк належить до непрямих реквестивів, в якому мовець натякає слухачу на виконання певної дії. 

Деякі з вище зазначених видів реквестивів представляють прямі форми спонукання, інші відносяться до розряду непрямих форм, в яких відсутнє експліцитно виражене спонукання: питання-спонукання, питання-дозвіл, розповідь-потреба, питання-натяк, розповідь-натяк. У семантичному сенсі більшість форм пов’язана з  різними умовами успішності реквестива – предметом прохання, виконавцем дії, його можливостями та бажанням, а також викладенням мотивів для звернення з проханням. Будь-яке висловлювання може мати іллокутивну силу прохання, в такому випадку воно: а) пояснює бажання або потребу мовця у виконанні дії або реєструє певний несприятливий стан справ, яке вимагає змін: I want a book; I am thirsty; I need an advice; б) містить питання або ствердження про наявність можливостей, бажання чи ресурсів у адресата, які дозволяють виконати дію: Could you lend me your car for the evening? You could be a little more quiet.; Do you want some translating practice I've got?

Найчастіше прохання висловлюється в ситуаціях, які визначаються не соціальними, а статусними, рольовими відносинами і, як правило, за неофіційних обставин. Суттєвими для вибору варіанту оформлення є перш за все фактори соціально-психологічної дистанції та характера випадкової дії – її маркування по ознакам трудомісткості, делікатності, ступеня важливості та терміновості.

Імператив є нормативною формою у звичайних, немаркованих проханнях і часто при цьому супроводжуються словом please, звертанням, або модальним дієсловом (зазвичай will у постпозиції). Ці засоби слугують зниженню категоричності імперативної форми [1, c. 91].

Таким чином МА прохання як спонукання до дії не завжди реалізує перлокутивний ефект. Виконання чи невиконання дії залежить з одного боку від особистих установок адресата і аргументативної функцій МА прохання з іншого, що побічно підтверджує положення про те, що висловлювання-прохання в класифікації МА є директивними мовленнєвими актами, однак займають перехідну зону між наказами, розпорядженнями і порадами, рекомендаціями.

Отже, реквестив як мовленнєвий акт традиційно розглядається серед формул мовленнєвого етикету і правил ввічливості. Мовець, висловлюючи прохання, не може забувати, що в кожній ситуації потрібно вибирати найвдаліший вираз і враховувати статус свого співрозмовника, до якого він звертається з проханням. Ядром функціонально-прагматичного поля ревестивів є МА прохання, до виконання якого мовець спонукає адресата виконувати дію, направлену на задоволення потреб мовця. Прохання, як МА виконує риторичну функцію в рамках певної мовленнєвої стратегії, яка зазвичай направлена для досягнення конкретної мети: виконання адресатом певної бажаної дії.

 

Список використаних джерел та літератури

1.     Беляева, Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: Английский язык / Е.И.Беляева. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. – 168 с.

2.      Ballmer, T., Brennenstuhl, W. Speech Act Classification: A Study in the Lexical Analysis of English Speech Activity Verbs / T. Ballmer, W. Brennenstuhl .Berlin, 1981. – 340 p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info