zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

 

Бутиріна М.В., Ярошенко Д.С.

Україна, м. Словянськ,

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

 

Аннотация. В статье сделан обзор теоретических исследований по данной теме; изучено передовой опыт педагогов-практиков по проблеме развития самостоятельности творческого мышления учащихся на уроках трудового обучения в основной школе; рассмотрены основные методы интерактивного обучения, используемые учителями при организации уроков; обобщены рекомендации учителей для развития творческих способностей учащихся; определено значение интерактивных технологий обучения в развитии творческого мышления учащихся.

 

Виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу є основною метою Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій, тому, процес формування освіти в Україні передбачає застосування нових форм в межах традиційної системи.

Головним питанням сьогодення є набуття учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, чому сприяє впровадження інноваційних технологій в навчальний процес на заняттях з трудового навчання [2]. Навчальний процес має бути для дитини не лише засобом здобуття знань, без яких вона не може обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого. Тому вчитель повинен не завантажувати учня знаннями, а надавати йому матеріали для навчання, керувати навчальним процесом, спонукати до самостійного активного творчого пошуку, а учень має навчатися самостійно.

Серед основних завдань, які постають перед сучасною школою, особлива увага звертається на творчий розвиток школярів, а предмет «Трудове навчання» тісно пов’язаний із розвитком творчої активності учнів за умови заміщення акцентів від фактично ремісничого навчання до формування та розвитку творчої ініціативи, пошуку, створення реальних умов для реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня [5].

Проблема розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи є актуальною, що доводить велика кількість досліджень з зазначеної теми. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей та психологічні аспекти творчої діяльності особистості розкрито в працях А.Антонова, І.Волощука, Р.Гуревича, Л.Денисенко, А.Матюшкіна, О.Музики, М.Скаткіна та ін. Слюсаренко Н.В. у роботі «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності» дослідила вплив ігрового методу на розвиток творчих здібностей учнів основної школи на уроках трудового навчання.

Питання вдосконалення інноваційних методик навчання трудового навчання досліджували О.Білоблоцький, В.Дідух, Р.Захарченко, Ю.Кирильчук, Г.Левченко, В.Сидоренко, Г.Терещук, Д.Тхоржевський та ін.

Практика останніх років та дослідження педагогів-практиків свідчать, що механічне розширення і поглиблення навчального матеріалу не гарантує учневі успіху в науковій, технічній, організаційній чи художній творчості, не створює належних умов для формування у нього творчого ставлення до праці, не сприяє виробленню правильних орієнтирів в організації самоосвіти [3].

Ковтун О.Д. на своїх уроках найбільше використовує проблемно-пошуковий, навчально-дослідницький методи [1]. На її думку, на відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому мають поєднуватися елементи традиційних уроків − сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення − але у незвичайних формах.

Для розвику творчого мислення учнів основної школи на уроках трудового навчання Ковтун О.Д. використовує наступні інноваційні технології у своїй професійній діяльності [1]:

·       проектні технології;

·       інтерактивні технології;

·       ігрові технології;

·       інформаційно-комунікаційні технології.

Ткаченко В. вважає, що найбільш ефективними умовами, прийомами, й методами, що сприяють розвитку творчого мислення учнів на, уроках трудового навчання є проблемний виклад знань [6]. «Проблемне навчання, — пише М. І. Махмутов, — є навмисна цілеспрямована діяльність вчителя і учнів по постановці учбових проблем, їх формулюванню, висуненню гіпотез, їх обґрунтовуванню і перевірці на практиці»[4].

При проблемному викладі перед учнями висуваються вузлові проблеми і питання, на які учні не можуть відповісти відразу через брак відомостей, певної інформації, що спонукає їх до самостійного пошуку необхідних матеріалів та активації творчого мислення для використання набутих знань залежно від проблеми, яку поставив учитель. У своїй педагогічній діяльності на уроках трудового навчання у середній школі В Ткаченко використовує наступні два види проблемного викладу [6]:

1. Висунення окремих проблем, постановка проблемних питань, основна мета яких полягає в організації активної діяльності учнів при засвоєнні нових знань. Вчитель ставить перед учнями такі проблеми і питання, які зацікавлюють їх, викликаючи активну розумову діяльність.

2. Висловлюючи зміст теми, вчитель демонструє перед учнями сам шлях наукового мислення, примушує учнів стежити за діалектичним рухом думки до істини, робить їх співучасниками наукового пошуку.

Отже, при активному навчанні передбачається застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає у діалог з вчителем. Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, питання учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

У цьому сенсі зрозуміло, що завдання вчителя трудового навчання полягає у розвитку творчого потенціалу учнів, що означає,що вчитель повинен сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати вміння та навички учнів самостійно працювати, творчо ставитися до виконання завдання. Розвитку творчих задатків учнів сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, художньо-конструкторські задачі, інноваційні технології, інтерактивні форми навчання.

Вчителі-практики з трудового навчання рекомендують для розвитку творчих здібностей учнів:

·       впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні технології як цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів;

·       проводити практичні заняття, на яких учні виготовляють різні вироби з природних матеріалів;

·       практикувати на заняттях трудового навчання колективне обговорення індивідуальних творчих завдань;

·       використовувати на уроках трудового навчання технічну документацію.

Формування та подальший розвиток логічного, технічного та конструкторського мислення учнів на уроках трудового навчання за допомогою впровадження інтерактивних технологій навчання дає змогу виконати загальноосвітні завдання на кожному етапі загальноосвітньої підготовки з урахуванням вікових особливостей розвитку кожної дитини, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв'язків з іншими освітніми галузями, що забезпечує:

·       створення умов для залучення учнів до систематичної продуктивної праці з елементами творчості;

·       формування в учнів розуміння важливості самооцінки своїх власних можливостей та здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних практичних завдань;

·       залучення учнів до конструкторсько-технічної та дослідницької діяльності на базі продуктивної праці та раціоналізаторства, винахідництва на базі змісту трудової підготовки.

 

Список джерел та літератури

1.     Ковтун О.Д. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інноваційних технологій навчання. / Олена Ковтун. − 2014. (Електронний ресурс). Режим доступу: http://rubizhne-school3.edukit.lg.ua/.../Узагальнення...

2.     Коберник О.М. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навчально-методичний посібник (пробне видання). / Коберник О.М., Терещук Г.В. – Тернопіль-Умань, 2007. – 208 с.

3.     Терещук Г.В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект./ Терещук Г.В. – М.: Институт ПСМ РАО, 1993. – 200 с.

4.     Терещук Г.В.. Пізнавальні завдання з трудового навчання. 5 клас. Ч. 1. / Терещук Г.В., Туранов Ю.О. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 118 с.

5.     Терещук А. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання / А.Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. − 2006. − №1. − с.19−23

6.     Ткаченко В. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання / Валерій Ткаченко. – Кривий Ріг, 2012. – 44 с. (Електронний ресурс). Режим доступу: www.teacherjournal.com.ua/.../8827_розвирок...Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info