zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Вплив кисню на розвиток популяціЙ зоопланктону та новий спосіб визначення їх чисельності

 

Єлізаров О.І., Никифоров В.В., Єлізаров М.О.

Україна, м. Кременчук,

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

 

Abstract: A non-tradition method for the degree of oxygen concentration reducing in a pond is proposed. The method is based on the observing zooplankton activity in the water sample being aerated. A new estimation method for zooplankton number in a water sample is proposed. The method is based on the observing the water sample with the microorganisms within it via a modern optical microscope. The method’s assessed value is estimated.

Key words: oxygen, water reservoir, green-blue algae, plankton, estimation method research.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Зростання виробництва енергії і урбанізація погіршують екологічний стан довкілля прискореними темпами. Одним із наслідків їхнього згубного впливу є цвітіння водосховищ Дніпровського каскаду електростанцій, викликане бурхливим розвитком синьо-зелених водоростей. Проблема забруднення Дніпра і пов’язані з ним проблеми погіршення якості питної води, збіднення рибних запасів і втрати місць відпочинку для значної частини населення України залишаються нерозв’язані не одне десятиліття. В попередніх наших роботах [1-3] була сформульована і обґрунтована на основі лабораторних досліджень концепція оздоровлення Дніпра завдяки вилученню з нього значної маси синьо-зелених водоростей і переробки її на біогаз і органічні добрива. Але для оптимізації цього технологічного процесу потрібно поглибити уявлення про стан води водосховищ на початку, під час масового розвитку та наприкінці вегетаційного періоду (при розкладанні) синьо-зелених водоростей.

Одним з найголовніших показників якості води природної водойми є вміст в ній розчиненого кисню. Насиченість води ціанобактеріями призводить до суттєвого збіднення її киснем, а отже, і загрози кисневого голоду для популяцій риб, особливо цінних її видів. Тому розробка нових, простих у виконанні і експресних методів оцінки вмісту кисню в природних водоймах є вельми актуальною задачею.

Серед можливих підходів до вивчення цього питання можуть бути спостереження за кореляційним процесом розвитку синьо-зелених водоростей як фітопланктону і супутнього їм зоопланктону. Визначення чисельності популяцій зоопланктону, як і біомаси будь-якого виду живих організмів є досить складною задачею. Тому розробка нових методів визначення, чи хоч би оцінки цього параметру біологічної системи є важливим і корисним кроком у розв’язанні багатьох науково-практичних задач сучасної екології та біогідроценології.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Суттєве збіднення киснем водосховищ Дніпровського каскаду, яке щороку відбувається завдяки розкладанню величезної маси синьо-зелених водоростей, згубно діє і на супутній їм зоопланктон. Іншими словами, чисельність зоопланктону є чутливим до вмісту кисню в воді параметром, і тому його реакція на штучне введення в пробу води кисню може слугувати обеоненим показником збіднення природної водойми на кисень.

Серія дослідів, поставлених у цьому напрямку, підтвердила це положення і створила підґрунтя для розробки нового методу оцінки ступеню збіднення природної водойми киснем. Вже на початковому етапі досліджень реакції зміни чисельності зоопланктону під впливом штучної аерації проб води Кременчуцького водосховища, взятих в липні-вересні 2014 року, ми зареєстрували суттєве зменшення концентрації розчиненого О2.

 

Рис. 1. Зміни активності зоопланктону в процесі штучної аерації проб води Кременчуцького водосховища, взятих в період з липня по вересень 2014 р.

 

На рисунку 1 представлено зміни активності зоопланктону в циклі насичення киснем проби дніпрової води під час штучної її аерації. Зростання активності зоопланктону зумовлене надходженням в пробу кисню. Спад активності, характерний для кінцевого періоду спостереження, викликаний розкладанням синьо-зелених водоростей уже в кюветі, де відбувалася штучна аерація.

В основі отримання наведеного результату лежить метод вимірів активності зоопланктону, оснований на динамічному спостереженні проби води з мікроорганізмами крізь сучасний оптичний мікроскоп. Результати спостережень за насиченістю киснем води Кременчуцького водосховища підводять до висновку, що єдиним джерелом його поповнення в період інтенсивного розкладання біомаси синьо-зелених водоростей є зливи і шторми. Перші несуть насичену киснем дощову воду, а останні поглинають атмосферний кисень в хвилі.

Сучасні оптичні мікроскопи, що мають електронні канали візуалізації, фотографування і створення фільмів, надають значно ширші можливості для дослідження складних процесів, що мають місце в біологічних системах. Так при збільшенні у 120 разів на дисплеї мікроскопа «Brasser» можна легко спостерігати насиченість води як синьо-зеленими водоростями, так і супутніми їм різними видами зоопланктону. Останні легко виділити завдяки їхній рухливості.

Саме хаотичний рух особин зоопланктону в полі зору мікроскопу дозволив увести нове поняття – активність зоопланктону χ і визначитися з її кількісною мірою. Знімання в режимі відео картин руху особин зоопланктону дозволило визначитися з таким параметром їхнього руху як середній час перебування особини в полі зору мікроскопу.

У результаті була отримана емпірична формула для визначення чисельності nx особин зоопланктону:

. (1)

Проведено також експериментальні дослідження похибки визначення концентрації особин зоопланктону запропонованим методом. Вона склала ≈ 0,3.

ВИСНОВКИ. Спостереження за активністю зоопланктону під час штучної аерації проби води з природної водойми дозволяє оцінити збіднення водойми киснем. На основі отриманих результатів у перспективі планується створити просту методику, яка дозволить контролювати вміст кисню в природних водоймах. Завдяки новим можливостям візуалізації динамічних картин життя мікроорганізмів, які надають сучасні оптичні мікроскопи, розроблено принципово новий метод визначення чисельності особин зоопланктону. Проведено оцінку похибок цього методу.

 

Література:

1.     A.V. Lugovoy, O.I. Yelizarov, V.V. Nykyforov, T.F. Kozlovskaja, M.O. Yelizarov Nature protection and energy-resource saving technology of green-blue algae utilization in dnieper reservoirs // Вісник КНУ. – Кременчук, 2010. – Вип. 6 (66) – Ч. 2. – С. 171-173.

2.     Луговий А.В., Єлізаров О.І., Никифоров В.В., Дігтяр С.В. Спосіб отримання біогазу із синьо-зелених водоростей // Патент UA 24106 U 25.06.2007. – Бюл. №9, 2007.

3.     Єлізаров М.О., Никифоров В.В. Використання макрофітів евтрофованих водойм для добування біогазу // Матер. ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» – Кременчук, 2010. – С. 161–162.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info