zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ

 

Калюжна Є.М.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький національний університет

 

The article attempts to analyze the relation between theory and practice in psychology. Presented some scientific views on the role of theory and practice of modern psychology. Demonstrated the importance and the need for psychology to develop their own scientific theories and methods.

 

Складно сперечатись із тим, що відношення між теорією, експериментом, практикою мають бути взаємодоповнюючими. Разом із тим, нерідко можна чути, що теорії потрібні лише до того часу, поки їх не замінять інші, кращі теорії. Або – навпаки: якщо факти не відповідають теорії, тим гірше для фактів. Урешті решт, за власною логікою починають будуватись: світ теорії, світ експерименту і світ практики [4].

Будь-яка наука у своїм розвитку проходить чотири основних етапи: опис свого об’єкту, пояснення його природи і зв’язків з іншими об’єктами, прогнозування на цій підставі його змінення і, нарешті, цілеспрямоване управління ним. Результативність четвертого, прикладного етапу, вважається водночас критерієм адекватності попередніх трьох [1].

До початку ХХ ст. психологія за більшістю оцінок її істориків знаходилась у першій фазі, наблизившись до другої. Вона була описовою, спекулятивною, оскільки пояснення та прогнозування були випадковими і ненадійними, а в якості матеріалу для цього використовувались спостереження та осмислення природного, неконтрольованого руху подій. Тому провідне положення в парі “теорія – метод” посідали теоретичні конструкції [2].

У побутовому розумінні “теорія” часто значить “менше, ніж факт”. Але для науковця у будь-якій галузі факти й теорії – суто різні речі, а не протилежні точки континууму. Факти є констатацією того, що ми спостерігаємо. Теорії – це ідеї, які інтегрують та пояснюють факти. Взагалі, кожний феномен прояву реальності може слугувати постулатом, відправною точкою цілої галузі знання, яке, безумовно, буде працювати й мати право на існування. “Наука будується з фактів, як будинок із каміння, – сказав Жюль Анрі Пуанкаре, – але зібрані факти – це ще не наука, як і груда каміння – ще не будинок” [3, с.58].

Нерідко теорії оцінюються як такі, що не мають під собою твердих засад і спираються лише на домисли. Тому теорією можуть називатись лише ті побудови людського розуму, котрі здатні пояснити сутність існуючих явищ, надати сенсу їм та людському існуванню в цілому. А це значить, що теорія завжди тісно повязана з практикою та, більш за те, практика без теорії виявляється просто неможливою.

Теорії не тільки інтегрують факти, а й дають можливість висувати припущення, які можна перевірити. По-перше, гіпотези дозволяють перевірити теорії, на яких вони засновуються. По-друге, теоретичні прогнози завдають напрям наукових досліджень, звертаючи увагу вчених на нові області дослідження. По-третє, прогностична здатність теорій також може робити їх практичними [4].

Але тут виникає проблема, пов’язана із вимогами, які сучасна наука висуває до розвиненої теорії. Згідно із цими вимогами, теорія повинна бути:

·       інформативною (встановлювати зв’язок між різноманітними емпіричними фактами);

·       прогностичною (перебачати розвиток подій);

·       економічною (систематизувати знання, описувати максимальну кількість фактів мінімальною кількістю понять);

·       регулятивною (служити основою подальшого наукового пошуку);

·       практичною (бути інструментарієм розв`язання практичних завдань).

Адже теорія створюється не лише для того, щоб описати реальність, яка б стала основою для її побудови. Цінність теорії визначається тим, які явища реальності вона може передбачати і якою мірою цей прогноз буде точним. Так, за словами А.І.Китайгородського, “першокласна теорія прогнозує; другосортна – перешкоджає; третєсортна – пояснює після результату [3, с.41]. Найбільш слабкими вважаються теорії ad hoc (для даного випадку), які дозволяють зрозуміти лише ті явища і закономірності, для пояснення яких вони були розроблені.

Прихильники критичного раціоналізму вважають, що експериментальні результати, які суперечать теорії, повинні змусити вчених відмовитись від неї. Але на практиці емпіричні дані, що не відповідають теоретичним прогнозам, можуть спонукати теоретиків до вдосконалення теорії – створення “надбудов”, узгоджуючи її відповідно до нових фактів [1, с.19-20].

За правилом, у певний час існують не одна, а дві або більше теорій, які однаково успішно пояснюють експериментальні результати (у межах похибки досвіду). Наприклад, у психофізиці існують на рівних теорія порогу і теорія сенсорної безперервності. У психології особистості конкурують і мають емпіричні підтвердження декілька факторних моделей особистості (модель Г. Айзенка, модель Р. Кетела, модель “Велика п’ятірка” та інші). У психології пам’яті аналогічний статус мають модель єдиної пам’яті та концепція, заснована на відокремленні сенсорної, короткочасної та довготривалої пам’яті.

Сама дослідницька практика показує, що сам характер даних, як і область їх пошуку, визначаються теорією. Проте, усвідомлюючи необхідність розвивати теорію, створювати основу для інтеграції накопичених фактів, головним напрямком пошуків більшість психологів все ж таки вважають подальше вдосконалення методів дослідження.

За будь-яких умов, слід пам’ятати про те, що проблема розвитку науки – це, в першу чергу, проблема розвитку її спроможності давати практичні відповіді на соціально значущі питання. Методологічна рефлексія науки є необхідною умовою її саморозвитку, без якого наука ризикує перетворитись на діяльність із відтворення усталених принципів і прийомів дослідження, що призводить до надмірного кількісного накопичення даних і фактичного зниження практичної дієздатності наукового знання. Тож, головне завдання психологічної науки полягає саме в тому, щоб, зберігаючи свій предмет, розвивати власні наукові методи і теорії.

 

Література

1.     Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н.Дружинин. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2000. – 320 с.

2.     Зинченко В.П. Теоретический мир психологии / В.П.Зинченко // Вопросы психологии, – 2003. – № 5. – С. 3-17.

3.     Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс. – СП-б., 1999. – 688 с.

4.     Шихирев П.Н. Современная социальная психология / П.Н.Шихирев. – М.: 1999. – 448 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info