zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Аналіз використання зернових сівалок з дисковими сошниками в енергоощадних технологіях

 

Лузан О.Р., Алдошин О.Б., Лузан П.Г.

Україна, м. Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

В статье проведен анализ использования зерновых сеялок с дисковыми сошниками в энергосберегающих технологиях. Предложено новую конструкцию двухдискового сошника для посева как в традиционных так и mini- та no-till технологиях.

 

Постановка проблеми. При впровадженні mini- та no-till технологій вирощування сільськогосподарських культур на полях залишається велика кількість рослинних решток, які погіршують умови сівби. Розробка нових і вдосконалення існуючих вітчизняних сівалок та їх робочих органів для таких технологій, навіть при незначному покращенні їх роботи, дозволить отримати суттєвий економічний ефект.

Найбільш поширеними робочими органами для утворення борозни і укладання насіння та добрив у ґрунт в сівалках як вітчизняного так і іноземного виробництва, на сьогодні, є дискові сошники. Перевагами таких сошників є задовільна придатність для сівби при порівняно нескладній конструкції та надійність в роботі при простому технічному обслуговуванні. Для забезпечення виконання агротехнічних вимог в енергоощадних технологіях доводиться ускладнювати їх конструкцію, що призводить до суттєвого підвищення вартості сівалок в яких вони застосовуються.

Метою роботи є проведення аналізу недоліків і переваг дискових сошників зернових сівалок для енергоощадних технологій і вибору перспективного напряму їх вдосконалення.

Дискові сошники широко застосовуються у зернових сівалках в традиційних технологіях через невибагливість їх роботи на погано оброблених полях [1]. Проведені дослідження [2] показали, що якість загортання насіння дводисковими сошниками з підвищенням робочої швидкості знижується. Вони задовільно працюють на невеликих швидкостях, а із збільшенням швидкості більше 8 км/год спостерігається нерівномірне загортання насіння по глибині (рис. 1), причиною якого є попадання частини насіння на внутрішні поверхні дисків, після чого воно відкидається відцентровими силами в різні боки, в тому числі і на денну поверхню ґрунту.

Обертаючись в ґрунті, диски сошників, розпушують його і не утворюють ущільненої борозни, що не сприяє хорошому контакту насіння з ґрунтом. До того, ж за наявності великої кількості рослинних решток на поверхні поля дискові сошники виявляються непрацездатним. Однак при певному вдосконаленні таких сошників їх можна використовувати для широкого діапазону варіантів сівби зернових культур як в традиційних технологіях, так і в технологіях нульового і мінімального обробітків при забезпеченні достатнього притискного зусилля на сошник.

 

РИС_4_15.jpg

Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта варіації глибини загортання насіння  від робочої швидкості посівного агрегату з різними типами сошників:

1 – долотовидний; 2 – анкерний; 3 – дводисковий

 

В Кіровоградському національному технічному університеті для усунення таких недоліків було запропоновано конструкцію сошника [3], в нижній частині якого між дисками була встановлена нерухома п’ята (рис. 2). Передньою загостреною частиною п’ята утворює борозенку V-подібної форми, задня її частина має заглиблення, яке в поперечному перетині представляє собою радіальну криву, а в поздовжньому - параболічну поверхню. Позаду до корпуса сошника прикріплені два пружинні прутки, які загортають насіння нижніми, більш вологими шарами ґрунту.

 

Рисунок 2 – Дводисковий сошник:

1 – корпус; 2 – диск; 3 – насіннєва лійка; 4 – розрізаючий диск; 5 – п'ята; 6 прутки-загортачі

 

Для розрізання рослинних решток і створення сприятливих умов для роботи сошника було запропоновано в передній частині встановити прикріплений жорстко до корпуса між дисками розрізаючий диск на мінімальній відстані від п’яти [4].

Під час руху сівалки диск 4 розрізає рослинні рештки, які знаходяться на поверхні поля, диски 2 розпушують ґрунт в зоні між рядками і утворюють при цьому дві борозенки. Встановлена в нижній частині сошника пята 5, рухаючись всередині рядка, створює одну борозенку з ущільненим дном. В цю борозенку попадає насіння, яке випадає з лійки 3 і засипається нижніми, більш вологими шарами ґрунту прутками-загортачами 6.

Проведені попередні випробовування показали, що запропонована конструкція значно покращує стабільність ходу по глибині завдяки встановленому попереду нього диска, який готує борозенку для проходу основного сошника; насіння укладається в борозенку на однакову глибину, не перерозподіляється по горизонтах і загортається нижніми більш вологими шарами ґрунту, що підвищує дружність сходів.

Завдяки більш жорсткій конструкції дисків, які опираються при проведені робочого процесу на корпус, п’яту і додатковий диск підвищується надійність роботи основного сошника.

 

Список використаних джерел та літератури

1.   Морозов І. Вибір сошника / І. Морозов, М. Макаренко // Агробізнес сьогодні.- 2013.- №21(268).- С. 57-59. URL: http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-22/1887-2013-11-19-10-40-50.html. (19.09.2014 р.).

2.   Лузан О.Р. Результати польових випробувань експериментальної сівалки прямого посіву / О.Р. Лузан, В.М. Сало, П.Г. Лузан, С.М. Лещенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин.– Кіровоград: КНТУ, 2012.– Вип. 42, Част. І.– С. 89-95.

3.   Пат. 9366 Україна, МПК А01С 7/20 Дводисковий сошник / Шмат С.І., Матвєєв К.Д., Резніченко В.А., Лузан П.Г.; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т.- №200502812; заявл. 28.03.05; опубл. 15.09.05, Бюл. №9.

4.   Пат. 9590 Україна, МПК А01С 7/20 Дисковий сошник / Шмат С.І., Бойко А.І., Резніченко В.А., Златопольський Ф.І.; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т.- №20041109575; заявл. 22.11.04; опубл. 17.10.05, Бюл. №10.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info