zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>перспективні методи підвищення довговічності робочих елементів сошників зернових сівалок

 

Мачок Ю.В., Сало В.М., Лузан П.Г.

Україна, м. Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

In this article is being reviewed the perspective methods of improvement of working sections of corn planter coulters. With the purpose of studying the possibility of form creation process control of vertically installed blades during exploitation the researches of the coulter bearer wear pattern where made. The researches showed that the life time of experimental coulters is 1.6 times longer compared to the standard coulters.

 

Інтенсивне зношування грунторізальних елементів сошників зернових сівалок при взаємодії з ґрунтом призводить до втрати їх конструктивних параметрів, які забезпечують якісне виконання технологічного процесу утворення борозни. Внаслідок їх затуплення збільшується тяговий опір, що негативно впливає на енергоємність процесу сівби та необхідність у додатковому загострюванні чи повній заміні. Крім того, затуплення лез погіршує рівномірність глибини загортання насіння, погіршує умови проростання та розвитку рослин, і як наслідок, зменшує урожайність. Зазначені чинники знижують техніко-економічні показники зернових сівалок, підвищують собівартість виробництва сільськогосподарських культур, що за сучасних ринкових умов господарювання знижує їх конкурентоздатність.

Очевидною є необхідність підвищення довговічності грунторізальних елементів сошників зернових сівалок шляхом впровадження у виробництво сучасних технологій їх зміцнення. Закономірності процесу та характер їх зношування достатньо складний і практично не розкритий. Відомі технологічні способи та традиційні матеріали, які використовують для зміцнення лез не вирішують поставленої задачі, тому навіть незначне збільшення ресурсу таких робочих органів, дозволить суттєво зменшити витрати на виробництво продукції агропромислового виробництва.

Більшість відомих конструкцій сошників мають вертикально розміщене лезо [1-3]. Зазначені леза мають робочу поверхню складної форми, що створює нерівномірне силове навантаження на них і різне спрацювання по довжині та ширині.

З метою вивчення можливості керування процесами формоутворення вертикально розміщених лез в процесі експлуатації проводились дослідження величини та характеру спрацювання сошника зернової сівалки обладнаного ножевидним полозом (рис. 1), [4].

 

Рисунок 1 – Полозковий сошник:

1 – натискна штанга; 2 – паралелограмна підвіска; 3 – корпус; 4 – насіннєва лійка; 5 – утримуюча п’ятка; 6 – полоз (ніж)

 

Результати спостереження за характером зміни контуру леза полозу свідчать, що з напрацюванням чітко виявляються три зони зносу (рис. 2): I – зона ложеутворення, II – перехідна зона, III– зона різання.

 

1 – S1; 2 – S2; 3 – S3; S1 <S2 <S3

Рисунок 2 – Зміна контуру загостреного полозу в процесі роботи при напрацюванні

 

Лінійний знос у виділених зонах контролювали індикатором годинникового типу ИЧ-10М, відтарованим на мірних плитках. Для вивчення динаміки лінійного спрацювання зміцнених та серійних лез полозів в процесі роботи використано планіметричний метод.

Результати проведених досліджень показали, що величина лінійного зносу леза в цих зонах різна (рис. 3). Найбільшому зносу піддається перехідна зона (зона II). Основна небезпека зношування в даній зоні полягає в тому, що знос відбувається в «тіло» полозу з утворенням заглибини, що створює сприятливі умови для набивання рослинних решток на сошник чим викликає зростання його тягового опору та виглиблення з ґрунту.

Менш інтенсивно зношується лезо в першій зоні (зоні ложеутворення) на яку діє порівняно менше силове навантаження. Наслідком зношування цієї зони є затуплення леза, що погіршує рівномірність загортання насіння по глибині.

Найменшому зносу лезо піддається в третій зоні, де кут нахилу його леза близький до кута тертя ґрунту по металу, завдяки чому навантаження в цій ділянці найнижче.

 

1 – зона ложеутворення; 2 – перехідна зона; 3 – зона різання

Рисунок 3 – Залежність лінійного зносу U полозів сошників в характерних зонах від напрацювання S

 

Для підвищення довговічності леза полозу пропонується застосувати композиційні матеріали у вигляді зносостійких покриттів, сформованих контактним наварюванням попередньо виготовленої композиційної стрічки.

На рівень зносостійкості композиційних матеріалів впливає ряд факторів, основні з яких: пружно-пластичні властивості матриці, об’ємний вміст та розмір керамічного наповнювача, пористість покриття з одного боку та фізико-механічні властивості і гранулометричний склад абразивних частинок ґрунту з іншого.

Проведені дослідження експериментальних сошників із зносостійкими композиційними покриттями складів Fe-Cr-Ni-Cr3C2 та Fe-Cr-Ni-ТіС свідчать про істотний вплив об’ємного вмісту наповнювача в композиційному покритті, на його зносостійкість

Наведені залежності величини зносу зразків з покриттями двох складів від об’ємного вмісту керамічного наповнювача після 100 годин випробовувань (рис. 4) на лабораторному стенді свідчать про зростання зносостійкості до максимуму при 30% вмісту наповнювача завдяки зменшенню відстані між карбідною фазою в покритті, що запобігає взаємодії абразиву з металевою матрицею.

Подальше зниження зносостійкості викликане викришуванням карбідів з покриття при взаємодії з абразивними часточками ґрунту внаслідок розриву суцільності матриці. Зносостійкість покриття складу Fe-Cr-Ni-Cr3C2 є дещо вищою від покриття Fe-Cr-Ni-ТіС, що пояснюється вищим рівнем міжфазової взаємодії компонентів покриття.

 

4,19

Рисунок 4 – Залежність масового зносу дослідних лабораторних зразків з композиційним покриттям різного складу від об’ємного вмісту керамічного наповнювача (час випробовування 100 год): 1 – Fe-Cr-Ni-TiC; 2 - Fe-Cr-Ni-Cr3C2

 

Результати експлуатаційних випробовувань показали, що ресурс полозів сошників зернових сівалок залежить передусім від способу підвищення їх зносостійкості у характерних зонах зношування. Композиційна стрічка, що приварюється до леза полозу сошника дозволяє в 2,3…2,7 рази зменшити знос у всіх трьох характерних зонах у порівнянні з серійними полозами.

 

Список використаних джерел та літератури

1.     Черновол М.І. Забезпечення довговічності робочих органів загортаючих систем посівних машин [Текст]: монографія / М.І. Черновол, В.М. Сало, Ю.В. Мачок та ін.- Кіровоград: СПД ФО Лисенко В.Ф., 2012.- 148 с.

2.     Черновол М. И. Упрочнение и восстановление деталей машин композиционными покрытиями: учеб. пособие / М.И. Черновол.– К.: Вища школа, 1992.– 79 с.

3.     Сало В.М. Загортаючі робочі органи для прямої сівби зернових культур [Текст]: монографія / В.М. Сало, О.Р. Лузан, П.Г. Лузан, Ю.В. Мачок.- Кіровоград: СПД ФО Лисенко В.Ф., 2012- 150 с.

4.     Пат. 20712 Україна, А01С 7/20. Сошник / Сисолін П.В., Сало В.М., Головко О.М., Бойченко С.Ф., Ляшенко А.С., Хроліков О.В.; заявник та патентовласник Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.- №97020700; заявл. 18.02.97; опубл. 27.02.98, Бюл. №1.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info