zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Ознаки, характерні риси та властивості систем організаційного управління

 

Мінгальова Ю.І.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет ім. І. Франка

 

Аннотация: в статье описаны признаки и характерные черты систем организационного управления. Выделены свойства, которыми должны владеть системы организационного управления.

 

Характерною ознакою сучасності є кардинальні соціальні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя. Суспільство - це сукупність організаційних систем, що діють в різних сферах життя: політичній, економічній, соціальній, культурній та ін. Кожна організація є системою з власними технологією, персоналом, культурою, внутрішньою структурою і цілеспрямованим функціонуванням. Організація, яка функціонує в складних і швидко мінливих соціально-економічних умовах, повинна володіти ефективно працюючим механізмом управління і вирішення виникаючих перед нею проблем. Управлінням називають функцію організаційних систем різної природи, що забезпечує збереження певної структури систем, підтримку режиму їхньої діяльності, реалізацію їх програм і цілей. Система управління являє собою сукупність людських, матеріальних, технічних, інформаційних, нормативно-правових та інших компонентів.

Організаційне управління - процес, спрямований на досягнення цілей організації за допомогою впорядкування перетворень вихідних ресурсів у необхідні результати (вироби, послуги). При цьому, поняття ресурс має найширше тлумачення, а сам ресурс є неоднорідним (дані, час, гроші, матеріали, обладнання, інтелектуальна власність, географічні та просторові межі операції, психічна енергія, знання, навички і т.д.).

Система організаційного управління (СОУ) - сукупність організаційної структури і механізмів функціонування, набір правил, процедур, алгоритмів, які забезпечують розподіл обов'язків, координацію дії людей для досягнення поставленої мети із залученням для цього необхідних ресурсів [2].

СОУ відносяться до так званих соціотехнічних систем, тобто таких, що включають техніку і людей, інтереси яких суттєво пов'язані з функціонуванням системи.

Система організаційного управління є сукупністю елементів (підсистем ) і володіє наступними ознаками:

·       цілісність – певною незалежністю системи від зовнішнього середовища та від інших систем;

·       структурованість – можливістю опису системи через встановлення її структури, тобто обумовленість поведінки системи не стільки поведінкою її окремих елементів, скільки властивостями її структури;

·       зв'язність – наявністю відносин, зв'язків між елементами системи, так що за допомогою переходу від елемента до елемента можна з'єднати будь-які два елементи системи;

·       ієрархічність – кожен елемент системи в свою чергу може розглядатися як система, а досліджувана система являє собою один з елементів більш широкої, глобальної системи.

·       функціональність – наявністю цілей, функцій, можливостей, притаманних системі в цілому і які не є простою сумою цілей, функцій, можливостей елементів, що складають систему;

·       взаємозалежність структури і середовища – система формує і проявляє свої властивості в процесі взаємодії з середовищем, будучи при цьому активним елементом взаємодії.

Структура СОУ визначається сукупністю елементів, що входять в систему, відносинами між елементами і зв'язками, в тому числі функціональними, технологічними, інформаційними та ін. Будь-яка система організаційного управління є, як правило, елементом системи вищого порядку. Елемент СОУ є системою організаційного управління нижчого порядку.

Системам організаційного управління притаманні такі характерні риси:

·       стан системи – визначається значеннями параметрів і змінних системи в певний момент часу;

·       поведінка системи – здатність переходу системи з одного стану в інший;

·       рівновага – здатність системи зберігати свій стан при незмінних зовнішніх умовах;

·       розвиток – здатність системи покращувати свої характеристики під впливом процесів різної природи, що протікають в системі і в зовнішньому середовищі.

Системи організаційного управління відносяться до класу активних систем. Активними системами називаються системи, що містять активні елементи, тобто такі елементи, які мають можливість приймати самостійні рішення щодо свого стану. У теж час СОУ відносяться до класу м'яких або слабо структурованих систем, здатних адаптуватися до умов зовнішнього середовища.

З приналежності систем організаційного управління до класу активних і малоструктурованих систем виділяють такі її властивості:

- цілеспрямована діяльність системи обумовлена наявністю спільних для всіх елементів системи цілей, які не є в загальному випадку простою сумою цілей окремих елементів;

- цілеспрямована діяльність окремих елементів системи обумовлена знанням загальних цілей системи і наявністю у елементів системи своїх цілей та права вибору рішень щодо свого стану, а також здатністю прогнозувати свій стан і реакцію центру та інших елементів системи на свою поведінку;

- завдання, функції, права та обов'язки розподіляються центром між окремими елементами системи таким чином, щоб автономне рішення окремих завдань сприяло досягненню спільної мети;

- процес функціонування системи розбивається на окремі взаємопов'язані процеси: виробничий, організаційний, інформаційний та ін., у відповідність з характером взаємин і зв'язків у системі;

- зміна зовнішніх умов і неоднозначність, часом непередбачуваність рішень активних елементів призводять до неоднозначності результатів прийнятих рішень, що зумовлює необхідність ефективних зворотних зв'язків;

- структура системи, характер взаємин між її елементами має особливе визначальне значення для сталого функціонування.

Основними характеристиками організаційних систем є їх властивості, які показують зв'язки і взаємодії об'єктів організаційної системи між собою або між об'єктами інших організаційних систем. Найбільш важливими з яких є: цілісність; емерджентність; гомеостаз [1, c. 14-16].

Цілісність. Головною властивістю будь-якої організації є її цілісність, яка може розглядатися як інтегроване ціле. Ця властивість характеризується наступними поняттями:

·       інтеграція – це умова взаємопов'язаності багатьох частин всередині однієї;

·       частини утворюють нерозривне ціле так, що вплив на будь-яку з них впливає на всі інші;

·       кожна частина має своє певне призначення з точки зору тієї мети, на досягнення якої спрямована діяльність усього цілого;

·       природа частин та їх функцій визначається положенням частин в цілому, а їх поведінка регулюється взаємовідносинами цілого і його частин.

Емерджентність. Поняття цілісності нерозривно пов'язане з поняттям емерджентності. Емерджентним називається наявність якісно нових властивостей цілого, відсутніх у його складових частин [4]. Це означає, що властивості цілого не є простою сумою властивостей складових його елементів, хоча і залежать від них. Водночас об'єднуються в систему (ціле) елементи можуть втрачати властивості, властиві їм поза системою, або здобувати нові. Відбувається це внаслідок відмінностей у взаємодії елементів, структурного та функціонального побудови цілісних формувань і за рахунок інших організаційних чинників.

Гомеостаз. Організація, будучи цілісним, системним утворенням, має властивість стійкості, тобто завжди прагне відновити порушену рівновагу, компенсуючи виникають під впливом зовнішніх фактору зміни. Зазначене явище носить назву гомеостазу [3, c. 32-34].

Організація, що знаходиться в рівновазі в процесі розвитку, постійно втрачає цю якість і переживає новий стан, який називають «криза» (наприклад перегрів або переохолодження організму), а долаючи його, приходить до нової рівноваги, але вже на іншому рівні розвитку. Цей принцип рухомої рівноваги, знаходить своє підтвердження і в живих організмах, і в кібернетичних системах, і на підприємствах, і в самих складних організаційних системах величезного розміру, будь то держава, галузь економіки, відомства тощо.

Для успішної розробки системи управління організації є ретельний вибір методологічних інструментів. Необхідно враховувати сучасні тенденції в проектному менеджменті та суміжних видах діяльності, зокрема індустрії ПЗ, які роблять акцент на гнучких методах реалізації подібних проектів. Підвищується ймовірність отримання потрібної системи управління, яка необхідна організації для досягнення поставлених цілей, а програмне забезпечення для бізнес-моделювання перетворюється на ключовий інструмент побудови та розвитку організації.

 

Література

1.     Аверченков В.И., Системы организационного управления: учеб. Пособие [электронный ресурс] / В.И. Аверченков, В.В. Ерохин. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 20 с.

2.     Додонов А. Г. Модель взаимодействия пространственно-разнесенного комплекса бортовых информационно-управляющих систем //А. Г. Додонов, В. Г. Путятин, В. А. Валетчик. - ISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2004, Т. 6, № 4. – С.75-84.

3.     Попов В.П., Крайнюченко И.В. Теория решения организационных задач (ТРОЗ). – Пятигорск. ИНЭУ, 2008.

4.     Теория организации: учеб. для вузов / Минобразование РФ; под общ. ред. В.Г. Алиева. – М.: Экономика, 2003. – 431 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info