zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>реакція асиміляційного апарату рослин на стан довкілля

 

Москалик Г.Г.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький національний університет

 імені Юрія Федьковича

 

The analysis of significant macro-morphological  parameters of assimilation system of deciduous and coniferous trees that grow in differently loaded ecotypes aiming at search of informative test markers for indication of  environment condition was accomplished. It is revealed that among the analyzed trees, the assimilation system of Tilia cordata Mill. and Picea abies (L.) Karst is more sensitive to growth conditions; by way of morphometric parameters is proposed the leaf blade, length of conifer needles and visual damage.

 

Останнім часом в науковій літературі з’являється багато публікацій, що спрямовані на пошук нових методів та критеріїв оцінки стану довкілля. Для фітоіндикації якості навколишнього середовища широко використовують візуально помітні макроморфологічні зміни вегетативних органів. Найбільш високою екологічною пластичністю серед органів вищих рослин характеризується листок, який за наявного загального плану будови відрізняється морфологічним різноманіттям, значною мінливістю тканинної архітектоніки, біохімічного та елементного складу [RКур]. Проте однозначної реакції-відповіді на чинники у рослин немає.

Мета нашого дослідження пошук інформативних тест-ознак асиміляційного апарату деревних для індикації стану довкілля.

В якості матеріалу дослідження використовували листки і хвою деревних, що зростають у різно навантажених екотопах. Зокрема, Tilia cordata Mill., Acer platanoides L, Picea abies (L.) Karst. Pinus pallasiana D.Don.

Морфометричні параметри та клас ушкодження асиміляційного апарату визначали стандартною методикою. Повторність 10-20-кратна.

Стан асиміляційного апарату дерев відображає здатність рослин адаптуватись до умов навколишнього середовища. Відомо, що за реакцією на комплексний урбогенний градієнт середовища T. cordata та A. platanoides віднесені до середньостійкої групи рослин [Кур]. Виявилось (рис. 1), що середня площа листкової пластинки T. cordata у одних дерев достовірно переважала контрольний варіант, у других – була меншою в третіх – не відрізнялася від контролю. Аналогічну тенденцію показано для параметрів листкової пластинки A. platanoides.

Наші дані узгоджуються із автором публікації [Кур], яка підкреслює, що наслідки від накопичення у рослин речовин, які містяться в атмосферному повітрі міста можуть бути різними – від стимуляції росту до їх загибелі.

Курницька М.П. [21] стверджує, що у T. cordata та A. platanoides зменшується площа листкової пластинки на 32 % та 63 % відповідно, в умовах урбогенезу.  Нами з’ясовано біометричні параметри хвої досліджуваних дерев (рис. 2).

 

Виявлено, що за довжиною хвоя P. abies дослідних варіантів була значно меншою, ніж в контролі, довжина хвої P. pallasiana не залежала від місця зростання дерев.

Характерними ознаками неблагополуччя оточуючого середовища служить поява ушкоджень асиміляційного апарату. У досліджуваних об'єктах спостерігали різний клас хлорозу і некрозу. Для більшості досліджуваних дерев клас некрозів становив – 2, клас хлорозу – ІІІ. Найбільш враженою була хвоя у P. abies (L.) Karst. У листяних дерев виявлено близько 1/4 частини площі листка T. cordata обгризена листоїдами, високий відсоток ушкодження листкової пластинки в умовах проммайданчика – 9,1 % внаслідок утворення різних типів некрозів, а  у A. platanoides за рахунок хлорозів – 15,6 % від площі листка.

Крім наявних ушкоджень асиміляційного апарату виявлено незадовільний стан дерев на проммайданчику – наявні відкриті рани, суховершинність, механічні пошкодження стовбура, у P. sylvestris – сухі гілки, зміна забарвлення хвої, суховершинність. Більшість дерев біля фасадів будинків без видимих змін.

Наші дані узгоджуються із авторами публікації [Кейван], якими відмічено зменшення в 1,5–2 рази лінійних розмірів хвої та появу некротичних розсіяних плям діаметром 1–1,5 мм чи відмерлих верхівок, зменшення розмірів пагонів поточного і минулих років, їх товщина, розмір шишок, скорочення розмірів і кількості закладених бруньок, зменшення галуження за умови забруднення атмосферного повітря. Через менший приріст пагонів і хвої у довжину в забрудненій зоні спостерігається зближення відстані між хвоїнками. Відмічено потовщення самої хвої, скорочення тривалості її життя (1-3 роки в забрудненій зоні та 6-7 років – у чистій).

Отже, використання морфологічних дендрометричних показників дає змогу проводити неспецифічну біоіндикацію якості довкілля. Серед досліджених дерев, асиміляційний апарат Tilia cordata Mill. і Picea abies (L.) Karst. виявилися більш чутливими до умов зростання. Такі морфологічні показники як площа листкової пластинки, довжина хвої та візуальні пошкодження пропонуємо використовувати в якості інформативних тест-ознак стану довкілля.

 

Список літератури

1.   Кавеленова Л.М. К возможностям оценки функциональной активности листовых пластинок древесных растений / Л.М. Кавеленова, А.П. Кравцева, А.М. Трубников, Н.В. Янков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. Т. 15, №3 (7). – С. 2333-2336.

2.   Кейван М. Стан хвойних рослин (на прикладі сосни звичайної Pinus sylvestris L.) у зоні розташування птахофабрики / М. Кейван,О. Тертична, О. Кейван, І. Масберг // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Випуск 61. – С. 104–109.

3.   Курницька М. П. Особливості життєдіяльності деревних порід в урбогенних умовах великих міст (на прикладі м. Львова) // Автореф. дис... канд. с.-г. наук. — Л., 2000. — 18 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info