zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕКЛАМА ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВУЗІВ УКРАЇНИ

 

Панькевич О.О.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний політехнічний університет

 

Анотація: в статті обґрунтовано необхідність використання реклами в сфері освіти. Уточнено та конкретизовано сутність категорій «реклама», «інтернет-реклама», як специфічного комунікаційного засобу. Розроблено рекомендації щодо використання реклами вищими навчальними закладами України.

 

Останнім часом вивченню реклами присвячено чималу кількість наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених різних галузей знання. На нашу думку, це пов’язано з тим, що реклама виступає невід’ємною частиною сьогодення, оскільки значима її роль не тільки в економічній сфері, але і в політиці, громадському, культурному й освітньому житті нашої держави. Реклама як комунікаційний інструмент є вирішальним фактором конкурентної боротьби у сфері освітянських послуг вищих навчальних закладів України, виступаючи потужним у своєму прояві засобом впливу на абітурієнтів,  як цільової аудиторії.

Феномен реклами науковці вивчали як економічну категорію, як один з елементів системи маркетингових комунікацій, також як вид комунікаційної діяльності у контексті медіаосвіти та лінгвістики, в юриспунденції. Наочно визначення дефініції «реклама» в опрацьованих нами джерелах, що слугували фундаментальними працями даного дослідження подано в Таблиці 1 «Аналіз критеріїв визначення поняття «реклама» в довідковій літературі».

Відзначимо також, що мають місце висвітлені проблем реклами в освіті такими науковцями як: О.С. Баталова [1], Т.Є. Оболенська [2], Г.Г. Почепцов [3], Т.О. Примак [4], Є.В. Ромат [5] та іншими.

Аналіз опрацьованої літератури показав, що увага приділялась процесу планування рекламної кампанії загалом. Проте, питання планування рекламної діяльності у сфері освітніх послуг виявлено недостатньо у зв’язку із особливістю об’єкту рекламування.

Метою наукової роботи є дослідити особливості реклами у сфері освітніх послуг вищих навчальних закладів України та розробити рекомендації щодо її використання.

 

Таблиця 1. Аналіз критеріїв визначення поняття “рекламав довідковій літературі

Реклама

використовується в значеннях

 

Автор

(джерело)

Інформація

(спеціальна)

 

Комерційна

комунікація

Вплив

переконання

Пропозиція

       Довідкова літ-ра:

Екномічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Мочерний

+

 

 

 

В.А. Конопліцький

 

+

 

 

В.Е. Коломойцев

 

 

+

 

О.В. Дубовик

 

 

+

 

Є.М. Канківський

 

+

 

 

Юридична

Ю.С. Шемшученко

+

 

 

 

А.Я. Сухарєв

+

 

 

 

Маркетингова

В.Л. Музикант

 

+

 

 

Є.В. Ромат

 

+

 

 

У.Уэллс,

Дж. Бернет

 

+

+

 

Ф.Котлер

 

+

 

 

Ю.А.Сулягін

 

 

+

 

Філологічна

Р.Г. Іванченко

 

 

 

+

А.Ю. Устинов

+

 

 

 

О.С. Кара-Мурза

 

+

 

 

І.В. Шовкун

 

 

 

+

Всього:

4

7

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

В аспекті нашого дослідження, під поняттям «реклама» будемо розуміти платне, спрямоване на потенційних студентів повідомлення, яке несе в собі інформацію з пропозиціями, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом публічного звернення й агітує на користь певного вищого навчального закладу України.

Синонімічним до ключового поняття «повідомлення» в аспекті нашого дослідження виступає інформація. Зауважимо, що інформація (lat. Informatio) – знання, відомості, обізнаність. Це відомості про навколишній світ, його процеси та явища, які сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм в різні способи за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо (за О.С. Мельничуком).

Отже, з дефініції означених вище термінів можемо визначити, що важливою характеристикою рекламної інформації виступає її чітко визначений «замовний», оплачуваний характер «оплачуване інформаційне повідомлення» (на відміну від звичайної інформації, яка містить у своїй семантичній категорії певні відомості), яке надасть можливість вузам України  прорекламувати себе, привернувши увагу цільової аудиторії.

Взагалі, реклама виступає довгостроковим проявом, але саме в сері освіти доцільно розробляти рекламну кампанію щороку. Це пов’язано з тим, що постійно відбуваються зміни від умов і термінів прийому до появи спеціальних факультетів, нових послуг тощо.

Цільову аудиторію (споживачів) ми обєднали в групи, згідно до яких запропонували  відповідні друковані засоби. Наочно представлено на Рисунку  1.

 

Рис.1. Група споживачів рекламування освітніх послуг

 

Вагоме місце в рекламній кампанії вузів має займати теле- і радіореклама, які окрім візуальних засобів охоплюють також і аудіальні, що надасть можливість охопити більш ширшиий спектор сприйняття.

Також доцільно організовувати наукові та позанавчальні заходи, а саме: відвідування викладачами вузів учнів в загальноосвітніх школах. Що дасть можливість, методом прямого контакту, надати багато інформації, відповісти на питання та запропонувати відповідні друковані засоби (див. Рис. 1).

Як показує практика, вузи України у певній мірі використовують як візуальні, так і друковані рекламні засоби. Але недоліком ми вважаємо те, що немає взаємодоповненості одного рекламного засобу іншим. Стратегія організації ефективної професійної орієнтації має бути чітко спланованою та розробленою на конкретний навчальний рік, поєднуючи в собі елементи не тільки комунікаційної а й підприємницької діяльності.

Важливе місце в реаліях сьогодення (активним впровадженням в освіту інформаційних технологій) займає також інтернет-реклама, за допомогою якої можна надавати інформацію стосовно важливих подій  вузу, ювілейних дат тощо.

Питанням ефективності інтернет-реклами присвятили свої наукові праці П. Алашкін, В. Алексунін, С. Бердишев, Т. Бокарев, Г. Дейнекін, І. Литовченко, І. Лученко, М. Макарова, Н. Меджибовська, В. Родигіга, А. Романов, Н. Трішкіна, О. Феофанов, А. Юрасов та інші.

На основі проаналізованих наукових та науково-методичних джерел ми мали можливість встановити, що інтернет-рекламаелектронний комунікаційний засіб, який дає можливість ефективно вирішувати широкий спектр задач для підтримки іміджу вищого навчального закладу тощо.

Особливу увагу вузи України мають звертати на розміщенні у веб-ресурсі інформації рекламного характеру, що передбачає багаторазове її використання, тривалість та доступність. Інтернет як інструменту PR має низку особливостей, завдяки яким його можна вважати потужним ресурсом як для реклами, так і для PR.

Важливим кроком щодо удосконалення веб-сайтів вітчизняних освітніх закладів став конкурс між закладами освіти, що проводиться Інтернет Асоціацією України за підтримки Міністерства освіти і науки України. У заході головними критеріями для оцінювання виступає змістовне наповнення веб-сайтів навчальних закладів України, зручність їх використання, забезпечення участі всіх учасників навчального процесу у діяльності закладів освіти, послуги, що надаються на сайтах.

Рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності у мережі публікуються двічі на рік Webometrics Ranking of Worlds Universities, охоплюючи дванадцять тисяч університетів з усього світу, оцінючи змістовну та інформаційну складові web-сайту навчального закладу.

Взагалі, реклама вузів має носити випереджальний характер задля формування позитивного іміджу вуза, оскільки більшість випускників шкіл остаточно визначаються щодо вузу задовго до всупної кампанії. Отже, універсальний та всеохоплюючий характер роблять рекламу засобом впливу, який залишається найпоширенішим, найпопулярнішим та найпотужнішим  комунікаційним інструментом.

 

Література:

1.     Баталова О.С. Сецифика маркетингових коммуникаций на рынке образовательных услуг / О.С. Баталова // Эко­номическая наука и практика: материалы междунар. науч. конф. – Чита : Молодой ученый, 2012. – С. 110-114.

2.     Оболенська Т.Є. Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці / Т.Є. Оболенська // Теорія і практика маркетингу в Україні : [монографія] / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 13-57.

3.     Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М. : Руфл-бук ; К. : Ваклер, – 2001. – 656 с.

4.     Примак Т.О. Маркетингові комунікації : [монографія] / Т.О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.

5.     Ромат Е. Реклама : учеб. для студ. специальности “Маркетинг” / Е. Ромат. – 6-е изд., перераб. и доп. – К. ; Х. : НВФ “Студцентр”, 2006. – 492 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info