zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ в умовах радіонуклідного забруднення

 

Вембер В.В.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

 

В работе изучены морфологические особенности микроскопических грибов, выделенных из внутренних помещений объекта «Укрытие» 4-го блока ЧАЭС. Выявленные у штаммов изменения подтверждают возможность активного роста микромицетов в условиях, сочетающих влияние ионизирующего излучения, лимитацию по органическим источникам углерода, а также воздействие дезактивирующих пылеподавляющих растворов.

 

Останнім часом в усьому світі спостерігається поглиблений інтерес до вивчення організмів-екстремофілів. Цей процес зумовлений виявленням у даних організмів ряду унікальних ознак та властивостей, що можуть бути корисними для їх практичного використання. З іншого боку, дослідження нових еконіш з екстремальними умовами існування, розширює наші уявлення про можливі межі витривалості живих організмів. Особливе місце серед організмів-екстремофілів посідають мікроорганізми, виділені з 10-км зони відчуження та внутрішніх приміщень об’єкту «Укриття» 4-го блоку ЧАЕС (ОУ). Умови розвитку та існування мікроорганізмів в таких еконішах безперечно можна віднести до екстремальних [2]. Дослідники подібних об'єктів завжди передбачають великі перспективи щодо існування серед них штамів з унікальними властивостями.

Виходячи з наведених вище міркувань, для отримання матеріалу та подальшого проведення досліджень було здійснено моніторинг мікобіоти ОУ. Відбір зразків проводився у вегетаційний період (III-XI міс.) 1997-2000 рр. в 11-ти внутрішніх приміщеннях ОУ  [1, 3]

Аналізуючи видовий склад та екологічні показники мікобіоти досліджених внутрішніх приміщень ОУ було зроблено висновки про ймовірність занесення спор та конідій мікроскопічних грибів повітряними потоками  [3, 5]. Але нез'ясованим залишилося питання про те, в якому стані можуть існувати мікроскопічні гриби в жорстких умовах поєднання дії іонізіючого випромінювання, постійної лімітації за органічними джерелами вуглецю, а також впливу розчинів мутагенів хімічної природи (стіни та підлога досліджених приміщень регулярно оброблялися дезактивуючими пилопригнічуючими розчинами)  [2]. В подібних умовах можливо припустити існування мікроміцетів в двох станах: стані активного росту, який призводить до утворення великих характерних плям грибного ураження в приміщеннях, і в неактивному, переживаючому стані – у вигляді спор та конідій.

З певним ступенем перестороги про факт активного росту або переживання конідій в певній еконіші дозволяє судити аналіз частот трапляння виділених видів. Так, опосередкованим доказом активного росту мікроміцетів в досліджуваному екотопі може бути їх домінування або постійна зустрічність в ньому [3, 5].

Крім того відомо, що для грибів, що активно ростуть в екстремальних умовах, характерні певні адаптаційні зміни в морфології, які дозволяють їм пристосуватись до несприятливих умов оточуючого середовища [3, 4]Тому, для з’ясування питання про активний ріст або переживання в умовах 4-го блоку ЧАЕС ми дослідили морфологічні ознаки грибів, виділених з внутрішніх приміщень ОУ, та порівняли їх з відповідними ознаками мікроміцетів, що були виділені з радіаційно чистих субстратів.

В морфології ряду видів, вилучених з радіоактивно забруднених приміщень 4-го блоку ЧАЕС, спостерігали зміни, які зводилися, головним чином, до редукції спороношень та потоншення міцелію, і зустрічалися вони як у домінуючих, так і у рідко зустрічних видів мікроміцетів.

Для більш чіткого вивчення виявлених змін за допомогою метода "живого препарату" було досліджено групи штамів одного виду, половина з яких була виділена з радіоактивних приміщень 4-го блоку, а інша – типові представники даного виду.

Були досліджені групи штамів наступних видів: Stachybotris chartarum,  Alternaria alternata, Cladosporium sphaerospermum, Aspergillus versicolor, Botritis cinerea, Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum.

Так, у Stachybotris chartarum, штами якого зустрічалися в приміщеннях 4-го блоку в поодиноких випадках, різниці між штамами чорнобильського походження та контрольними штамами взагалі не було виявлено (рис. 1).

 

а

б

Рис. 1. Морфологія Stachybotris chartarum, який було виділено з 4-го блоку ЧАЕС,

при збільшенні: а) ´45; б) ´120.

 

У штамів Botritis cinerea, зустрічність якого в приміщеннях 4-го блоку ЧАЕС була трохи вищою (рідко зустрічний вид), морфологічна відмінність штамів з 4-го блоку ЧАЕС полягала в тому, що їхні метулі були занадто розперіченими у порівнянні з контрольними штамами (рис. 2).

 

а

б

Рис. 2. Морфологія Botritis cinerea, виділеного з 4-го блоку ЧАЕС:

а) вкорочені конідієносці з конідіями позначено стрілкою (збільшення ´60); б) вигляд метуль (´300).

 

Штами Cladosporium cladosporioides, що їх було виділено з 4-го блоку ЧАЕС, відрізнялись від контрольних редукованими конідієносцями, більш дрібними конідіями та порушеннями проліферації (рис. 3);

штами Cladosporium herbarum мали ті ж типи морфологічних змін, що і штами C. cladosporioides, але випадки порушення проліферації у них спостерігалися значно частіше (рис. 3).

 

а

б

в

Рис. 3. Типи морфологічних змін (позначені стрілками) у штамів C. cladosporioides та С. herbarum з радіоактивно забруднених приміщень 4-го блоку ЧАЕС:

апорушення проліферації конідієносців у C. cladosporioides; б) порушення проліферації та підвищення септації міцелію у С. herbarum; в) порушення проліферації та зміни морфології конідієносця у С. herbarum (збільшення ´200).

 

У штамів Aspergillus versicolor, які були виділені з 4-го блоку, майже у 50% випадків зустрічалися конідієносці з одноярусними стеригмами (тоді як у типових контрольних штамів A. versicolor за звичай вони двоярусні) (рис. 4).

 

Рис. 4. Морфологія A. versicolor, виділеного з високорадіоактивного приміщення 4-го блоку ЧАЕС: конідієносці з одноярусними (а) та двоярусними (б) стеригмами (збільшення ´120).

 

У штамів Alternaria alternata, виділених з внутрішніх приміщень 4-го блоку виявлено суттєві відхилення в утворенні перетинок у їхніх муральних конідіях (переважають поперечні перетинки), самі конідії сильно витягнуті, їх проростання досить часто починається з боків, що також не зустрічається у контрольних штамів (рис. 5).

 

а

б

Рис. 5. Порушення морфології конідій (позначено стрілками) штамів A. alternata, які були ізольовані з високорадіоактивних приміщень 4-го блоку ЧАЕС (збільшення ´200).

 

У контрольних штамів Cladosporium sphaerospermum добре помітні конідієносці та китиці конідій на ньому. А у Cladosporium sphaerospermum, який було виділено з приміщень 4-го блоку ЧАЕС, конідієносці досить часто були редуковані, а ланцюжки конідій, що галузились, розташовувались безпосередньо на міцелії (рис. 6).

Впадає у вічі той факт, що у видів, вилучених з приміщень 4-го блоку ЧАЕС, зустрічність яких була найнижчою (штами грибів-фітопатогенів Stachybotrys chartarum та Botritis cinerea), майже не було морфологічних відмінностей від контрольних штамів. Це може бути серйозним доказом існування цих мікроміцетів в радіоактивно забруднених приміщеннях тільки у переживаючому стані.

 

а

б

в

Рис. 6. Відмінності у будові конідієносців штамів (позначено стрілками) Csphaerospermum, які були ізольовані: (а) – з чистих відносно радіонуклідів ґрунтів та (б, в) – з високорадіоактивних приміщень 4‑го блоку ЧАЕС (збільшення ´120).

 

Отже, можна констатувати, що серйозні морфологічні зміни, які були виявлені у всіх домінуючих та часто зустрічних у приміщеннях 4-го блоку ЧАЕС видів є ще одним свідченням на користь підтвердження факту активного росту мікроскопічних грибів в умовах високої радіоактивності.

 

Перелік посилань

1.          Вембер В.В. Еколого-фізіологічні особливості мікроміцетів зони радіонуклідного забруднення: Автореф. дис. … канд. біол. наук - Київ, 2000. - 22 с.

2.          Верюжский Ю.В. Исследование объекта «Укрытие» как представителя класса экстремальных объектов // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 1998, вып. 6. – С. 3–15.

3.          Жданова Н.Н., Захарченко В.А., Вембер В.В., Наконечная Л.Т.  Микобиота помещений объекта «Укрытие» / В кн.: Микобиота Украинсокого Полесья: последствия Чернобыльской катастрофы / под ред. проф. Н.Н. Ждановой – К.: Наукова думка, 2012. ­– С. 102-134.

4.          Карасевич Ю.Н. Экспериментальная адаптация микроорганизмов. – М.: Наука, 1975. – 79 с.

5.          Zhdanova N.N., Zakharchenko V.A., Vember V.V., Nakonechnaya L.T. Fungi from Chornobyl: mycobiota of the inner regions of the containment structures of the damaged nuclear reactor // Micological research, 2000, V. 104 (12). – P. 1421–1426.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info