zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОД ПОБУДОВИ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ ВНЗ

 

Литвиненко Є.М., Мерлак О.В.

Україна, м.Харків,

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

В статье рассматривается актуальность автоматизации обработки информации при проведении вступительной кампании ВУЗа. Предложен формализованный метод построения рейтингового списка поступающих в высшие учебные заведения Украины.

 

Організація та проведення вищим навчальним закладом вступної кампанії на всіх її етапах супроводжується необхідністю обробки великих об’ємів інформації в умовах жорстких строків. Облік контингенту абітурієнтів, інформування про конкурсну ситуацію, підготовка відомостей, проведення вступних іспитів, обробка результатів здачі зовнішнього незалежного оцінювання, проведення процедури зарахування, видання наказів про зарахування – ось не повний перелік задач, які вирішує приймальна комісія. Крім цього, необхідне інформаційне обслуговування абітурієнтів на кожному етапі: від подачі документів до зарахування. Задовольняти потреби учасників вступної кампанії без впровадження інформаційних технологій неможливо.

 Однією з важливих та необхідних задач вступної кампанії є побудова рейтингових списків вступників за кожною спеціальністю. Рейтингові списки формуються за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету [1]. Крім того, відповідно до Умов прийому під час розрахунку конкурсного балу та формування рейтингового списку можуть враховуватися додаткові показники, такі як: середній бал документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний (освітній) рівень, право на вступ поза конкурсом, право на першочергове зарахування, вступ за квотами та інші [2]. Рейтингові списки можуть змінюватися декілька разів на день. Причиною змін рейтингового списку може бути: подання заяви новим абітурієнтом, скасування раніше поданої заяви, зміна конкурсного балу вступника, зміна категорії вступників, до якої відноситься абітурієнт тощо. Постійна підтримка актуальності рейтингових списків значно підвищує інформативність та відкритість проведення вступної кампанії вищого навчального закладу. Можливість відслідковувати в режимі реального часу рейтингові списки за напрямами підготовки та спеціальностями вишів за допомогою інформаційних систем приймальних комісій дозволяє абітурієнтам, їх батькам та співробітникам приймальних комісій більш точніше прогнозувати конкурсну ситуацію. Конкурсну ситуацію можна проглянути на  загальноукраїнських інформаційних системах, наприклад «Конкурс» та інші, але на жаль, інформація в таких системах оновлюється 1-2 рази на день, у зв’язку  з чим велику важливість набуває підтримка в актуальному стані рейтингових списків, що оприлюднюються безпосередньо приймальними комісіями. Відповідно до вищевикладеного, запровадження у роботу приймальних комісій автоматизованих систем побудови рейтингових списків, які полегшують та прискорюють обробку великих об’ємів інформації, набуває великого значення.

В останні роки розробкам програмного забезпечення для управління вступними кампаніями вищих освітніх установ приділялася значна увага. Необхідно відзначити роботи В.Н.Васильєва [3], І.С.Горнєвої [4], Н.Г.Демурчєва [5]. Активізувалися в даному напрямку і розробники комерційних програмних продуктів. 

Для вирішення задачі автоматизованої побудови рейтингових списків вступників був проведений аналіз предметної області, виявлено фактори, що впливають на розрахунок конкурсного балу та побудову рейтингового списку вступників за окремими напрямами підготовки та спеціальностями. В результаті проведеного дослідження запропонований метод побудови рейтингового списку вступників.

Для кожного напряму підготовки (спеціальності) присутній у  згідно Умов прийому до ВНЗ України будується рейтинговий список [4] , де iномер відповідного напряму підготовки. Рейтинговий список кожної спеціальності  уявляє собою список абітурієнтів, що подали заяви на даний напрям підготовки, упорядкований згідно вимог, встановлених Правилами прийому до ВНЗ [6].

Кожний елемент рейтингового списку складається з 4 характеристик , де

-           – рейтингова позиція абітурієнта у списку;

-           – унікальний номер абітурієнта, що відповідає значенню індексу i у матриці ;

-           – рейтинговий бал абітурієнта на поточному напрямі підготовки, розрахований відповідно Правил прийому до ВНЗ;

-           – наявність особливих умов вступу у абітурієнта на даний напрям підготовки:

-           – наявність права на першочергове зарахування, пріоритети першочергового зарахування встановлюються відповідно Умов та Правил прийому до ВНЗ:

 

Задачу побудови рейтингового списку абітурієнтів на окремий напрям підготовки (спеціальність) можна розглядати як задачу упорядкування множини елементів. На множині ключів  

де

а  – максимальний припустимий конкурсний бал для i-того напряму підготовки (спеціальності), вводиться відношення порядку типу «≤» таке, що для будь-яких значень ключів a, b, c виконуються умови:

1.        рефлексивність: a≤a;

2.        антисиметричність: якщо a≤b, b≤a, то a=b;

3.        транзитивність: якщо a≤b, b≤c, то a≤c;

4.        лінійність: для довільних a та b.

Будь-яка множина елементів, ключі якої відповідають умовам 1-4, є повністю упорядкованою.

Таким чином, задача побудови рейтингового списку абітурієнтів складається в тому, щоб знайти таку перестановку абітурієнтів , в якій ключі  будуть розташовані у порядку не спадання: , де nкількість поданих заяв на поточний напрям підготовки.

Отримана методика дозволяє розробляти інформаційні системи автоматизованої побудови рейтингових списків вступників. Запропонований метод може бути реалізований на різних платформах та мовах програмування. Це дозволяє інтегрувати його в інформаційну систему приймальних комісій практично будь-якого вищого навчального закладу.

 

Література

1.        Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004.

2.        Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

3.        Васильев В.Н. Модели управления вузом на основе информационных технологий / В.Н.Васильев. Петрозаводск: Петрозав. гос. ун-т, 2000. – 164 с.

4.        Горнева И.С. Информационные технологии в приемной кампании ОмГУ / И.С.Горнева и др. // Открытое и дистанционное образование: Сб. науч. трудов. – 2002. – №1(5). – С. 55-58.

5.        Демурчев Н.Г. Моделирование безопасности автоматизированной информационной системы вуза / Н.Г.Демурчев, О.М.Лепешкин // Вестник СГУ. – 2006. – №43. – С. 143-151.

6.        Правила прийому до Харківського національного університету будівництва та архітектури в 2015 році.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info