zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Роль митрополитів київських і галицьких Євгенія (Болховітінова) та Філарета (Амфітеатрова) у Розвиту філософської думки Київської духовної академії

 

Баранова Н.В.

Україна, м. Київ

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

В статті за допомогою порівняльного аналізу діяльності митрополитів Київських і Галицьких Євгенія (Болховітінова) та Філарета (Амфітеатрова) на ниві духовного просвітництва досліджується роль церковних ієрархів в процесі розвитку філософської думки в Київській Духовній Академії.

Ключові слова: митрополити Київські та Галицькі, Київська Духовна Академія, філософська думка.

 

В статье с помощью сравнительного анализа деятельности митрополитов Киевских и Галицких Евгения (Болховитинова) и Филарета (Амфитеатрова) на ниве духовного просвещения исследуется роль церковных иерархов в процессе развития философской мысли в Киевской Духовной Академии.

Ключевые слова: митрополиты Киевские и Галицкие, Киевская Духовная Академия, философская мысль.

 

In the paper the role of Church leaders in the development of philosophical thought in the Kiev Theological Academy is investigated by using a comparative analysis of the Metropolitan Galician Eugene (Bolkhovitinova) and Filaret (Amfiteatrov) in the field of spiritual enlightenment.

Key words: Metropolitan of Kiev and Galician, Kiev Theological Academy, philosophical thought.

 

Тривалий час Київська духовна академія (КДА) була головним осередком зрощення філософської думки, яка поволі звільнялася від схоластичних канонів, догматичних обмежень, набуваючи своєрідності та національного забарвлення [1, с. 305]. Саме в стінах КДА в рамках духовно-академічної філософії найбільш повно відтворюються досягнення вітчизняної філософської думки [2, с. 152]. Саме тут йшло інтенсивне оволодіння останніми на той час здобутками західної філософії і, насамперед, її категоріальним апаратом, напрацювався досить високий рівень тогочасної професійної філософської науки. Саме в її межах розглядалися найбільш актуальні проблеми духовного розвитку людства і формувався певний рівень загальної культури тогочасного українського суспільства [3, 371].

Без осмислення духовно-академічної філософії загалом неможливо оцінити стан філософської культури України ХІХ століття [4, с. 4 – 5]. Провідну роль у здійсненні Київською Духовною Академією цієї відповідальної місії відіграли викладачі-філософи, для яких духовність в усіх її іпостасях була головним об’єктом зацікавленості – і наукової, і освітньо-виховної [5, с. 6].

Визнаючи внесок викладачів КДА у розвиток філософської культури, слід, разом з тим, визначити й роль у цьому процесі митрополитів Київських і Галицьких, які з заснуванням у 1819 році Академії стали її патронами. Однак не можна з упевненістю сказати, що всі особистості, які займали київський митрополичий престол у ХІХ столітті, мали прогресивний вплив на викладачів, що в свою чергу призводило б до розвитку філософської думки Академії. Все ж, зазначимо, що деякі з цих церковних особистостей, зокрема митрополит Євгеній (Болховітінов), безпосередньо, завдяки налагодженому контакту з викладачами та студентами й розумінню предмета, всебічно сприяв розвиткові філософії як науки. Саме він запропонував майбутньому викладачеві КДА, а тоді випускникові О. Новицькому, тему магістерської дисертації «Про духоборців» (1832 р.), що стала першим серйозним філософсько-релігійним дослідженням вірувань, побуту та звичаїв цієї релігійної спільноти.

У О. Новицького є також праця з релігієзнавчої проблематики «Про первинний переклад Святого Письма слов’янською мовою» (1837 р.). Слід підкреслити, що ця робота створювалася на безпосереднє замовлення та за матеріальної підтримки митрополита Євгенія (Болховітінова) – великого знавця й шанувальника церковних старожитностей. Зауважимо, що праця «Про первинний переклад… » була написана О. Новицьким у 1835 році, тобто в той час, коли вчений ще займав посаду екстраординарного професора у КДА. А друком вона вийшла тільки через два роки в Університетській друкарні вже після смерті Болховітінова. Власне, саме його пам’яті й присвятив свою працю автор.

У дослідженні Новицький подає детальний опис іоакимівської Біблії 1558 року та деяких інших рукописів, що зберігалися в книгосховищах Московської синодальної бібліотеки і з котрими ретельно працював у свій час Є. Болховітінов. Відомий російський богослов Г. Флоровський зазначав, що головним предметом дослідження митрополита була церковна історія, але в галузі історії загальної його головним чином цікавила архівна робота. Саме в цих галузях він мав незаперечний успіх і в першу чергу завдяки тому, що досить часто залучав до наукових досліджень найкращі інтелектуальні сили КДА [5, с. 149].

На противагу митрополиту Євгенію (Болховітінову), його наступник на на посаді ммитрополита Київського та Галицького Філарет (Амфітеатров) не зміг своєю діяльністю суттєво посприяти розвиткові філософської думки Академії, бо сам не дуже розумівся на предметі та іноді вступав у конфлікт з викладачами. Прикладом може слугувати П. Авсенєв, якого відомий вітчизняний філософ і богослов В. Зеньковський охарактеризував так: «У Авсенєва була… дивовижна «гармонія думки і віри» – і його лекції з філософії прославили його далеко за межами Академії… » [6, с. 359].

Як тільки П. Авсенєв почав викладати в стінах КДА психологію та історію новітньої філософії, він зазнав тиску з боку митрополита Філарета (Амфітеатрова). Як зазначав історик І. Малишевський: «Відомо, що іспити з філософії, які приймав митрополит Філарет, інколи були важким випробуванням для Феофана (чернече ім’я П. Авсенєва). …Він лише сумлінно підкорявся своїй долі, щиро поважаючи чистоту мотивів, через які чинилися напади на його філософію» [7, с. 119]. Врешті решт під тиском ректора КДА Інокентія та митрополита Філарета Авсенєву довелося переробити власний курс з філософії у більш християнському дусі.

Діяльність київських митрополитів, зокрема Євгенія (Болховітінова) та Філарета (Амфітеатрова) як патронів КДА на ниві розвитку національної філософської думки в контексті їх ставлення до викладачів-філософів є яскравим відображенням їх ставлення до України і зокрема до розвитку духовної молоді – майбутніх пастирів у ХІХ столітті.

 

Література

1.     Білодід Ю. Розвиток української філософської думки у ХІХ – ХХ ст. / Ю. Білодід // Філософія : український світоглядний акцент : навч. посіб. / Ю. Білодід – К.: Кондор, 2004. – С. 304–322.

2.     Григор'єв В. Й. Професійно-академічна філософія в Україні ХІХ - початку ХХ ст. / В. Й. Григор'єв // Філософія : навч. посіб. / В. Й. Григор'єв. – К., 2004. – С. 151–154.

3.     Волинка В. І. Професійна філософія в Україні ХІХ – поч. ХХ ст. / В. І. Волинка // Історія філософії в її зв’язку з освітою: підруч. / за ред. В. І. Волинки. – К.: Каравела, 2006. – С. 367–391.

4.     Лук М. І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : моногр. Ін. філософії. АН України / М. І. Лук. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

5.     Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819 – 1920 : філос. спадок / Н. Мозгова. – К. : Книга, 2004. – 320 с.

6.     Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т./ В.В. Зеньковский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – Т.1. – 473 с; Т.2. – 544 с.

7.     Малышевский И. Историческая записка о состоянии академии в минувшее пятидесятилетие [Текст] / И. Малышевский. – К. : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1869. – 77 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info