zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДРУГОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО КУРСІВ

 

Доскалюк Б.В., Попович Л.О.

Україна, Івано-Франківськ,

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

 

Статья посвящена синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). Цель – определение наличия и особенностей  проявления синдрома среди студентов медиков, а также изменение его выраженности в зависимости от продолжительности обучения. В ходе исследования была применена методика определения СЭВ по В.В. Бойко. Полученные результаты показали присутствие СЭВ среди студентов медицинского профиля, и прямую зависимость между его выраженностью и сроком обучения.

 

Термін "синдром емоційного вигорання"(СЕВ) ввійшов в психологічну практику не так давно. Про нього вперше заговорили близько 40 років тому. Даний феномен описав американський психіатр Х. Фрейнденберг в 1974 році, тоді  ж його було позначено словом «burnout», що означає загасання горіння, вигорання[1]. На сьогодні існує декілька варіантів тлумачення терміну "вигорання". На думку В.В.Бойка воно являє собою «…вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій (пониження їх енергетики) у відповідь на вибіркові психотравмуючі впливи»[2]. На сьогодні не лише істотно розширилося коло симптомів, але і зросла кількість професій, представники яких мають схильність до розвитку даного синдрому. В свідомості людей міцно вкорінилась асоціація СЕВ лише з представниками напружених видів професій. Але насамперед даний синдром характерний для людей, що знаходяться в інтенсивному спілкуванні з оточуючими в емоційно завантаженій атмосфері.  Саме тому серед студентів також може зустрічатися СЕВ.

Метою нашого дослідження було визначити наявність та особливості прояву СЕВ серед студентів медичного спрямування, а також динаміку вираженості проявів даного синдрому з другого по четвертий курс навчання.

В ході нашого дослідження було використано опитник для визначення СЕВ авторства В.В.Бойка. Дана методика дозволяє діагностувати провідні симптоми «емоційного вигорання» і визначити, до якої фази розвитку стресу вони належать. Оперуючи кількісними показниками, підрахованими для різних фаз формування синдрому «вигорання», стає можливим дати досить об'ємну характеристику особистості та оцінити адекватність емоційного реагування в конфліктних ситуаціях. Опитник складається з 84 тверджень, що дозволяють діагностувати три симптоми «емоційного вигорання»: напругу, резистенцію і виснаження. Автор вказує, що кожна фаза стресу, діагностується на основі чотирьох, характерних для неї симптомів. Так для фази напруги:

1.        Переживання психотравмуючих обставин (виявляється і посилюється усвідомлення проблем; людина сприймає умови навчання та навчальні міжособистісні стосунки як психотравмуючі; накопичується обурення та невдоволення ситуацією, що склалася).

2.        Незадоволеність собою (незадоволеність як собою, так і своєю навчальною діяльністю; в результаті невдач починає діяти механізм емоційного переносу, в результаті якого буде відбуватися протиставлення себе обставинам).

3.        «Загнаність в кут» (стан емоційно-інтелектуального ступору, відчуття безвихідності ситуації, при якій виникає бажання змінити місце навчання чи кардинально змінити навіть обраний вид діяльності; в свідомості людини все частіше з’являється питання: « коли це все вже закінчиться?»).

4.        Тривога і депресія (підвищується рівень тривожності, з’являються депресивні настрої, виникає розчарування в собі, обраній професії; даний симптом являється крайньою точкою у процесі формування фази напруги СЕВ).

Для фази резистенції:

1.        Неадекватне емоційне реагування (людина перестає відчувати різницю у своїх емоційних реакціях, спостерігається неконтрольований вплив настрою на міжособистісні стосунки в ході навчального процесу; оточуючі починають відмічати черствість та байдужість).

2.        Емоційно-моральна дезорієнтація (характеризується ще більшим поглибленням неадекватних емоційних реакцій на оточуючих, у свідомості людини відбувається їх поділ на «хороших» та «поганих», виникають думки: «таким людям не потрібно співчувати», «вони не заслуговують на хороше ставлення»)

3.        Розширення сфери економії емоцій (емоційна замкненість, бажання припинити будь-яку комунікацію, відчуженість, характерним є вихід економії емоцій за межі навчальної діяльності; проявляється у стосунках з друзями та у сім’ї).

4.        Редукція професійних обов'язків (під редукцією розуміється згортання навчальної діяльності, спроби  скоротити або полегшити свої обов'язки).

Для фази виснаження:

1.        Емоційний дефіцит (особа критично оцінює свій стан, відчуває спустошення, різке зменшення емоційного внеску в навчальний процес у зв’язку з виснаженням; все це доповнюється грубістю, різкістю, образливістю та примхливістю у стосунках з оточуючими).

2.         Емоційна відстороненість (практично повне виключення емоційної сфери із навчальної діяльності; створюється своєрідний захисний бар’єр, особу майже нічого не хвилює та не викликає емоційного відгуку).

3.        Особистісна відстороненість (деперсоналізація) (характеризується перш за все втратою інтересу до міжособистісної взаємодії в ході навчального процесу, появою цинізму у ставленні  до оточуючих, проявляється антигуманістичним настроєм).

4.        Психосоматичні і психовегетативні порушення (спостерігається утворення негативних умовно-рефлекторних реакцій; коли думки про певні аспекти навчального процесу чи конкретних осіб провокують погіршення настрою, розлади сну, головний біль, різкі зміни рівня артеріального тиску, загострення хронічних захворювань) [3].

Учасникам дослідження було запропоновано ознайомитись із твердженнями в опитнику. У випадку позитивної відповіді поруч з номером твердження потрібно було поставити знак  «+», за негативної відповіді – «-». Рекомендовано було не затримуватись довго над будь-яким із тверджень, а відзначати те, що першим прийшло на думку.

Дослідження було проведено в двох категоріях, серед студентів 2-го та 4-го курсу медичного факультету за спеціальністю лікувальна справа Івано-Франківського національного медичного університету. Чисельність вибірки склала 100 студентів, в якій розподіл за категоріями та за статтю був 50/50. Вік опитаних коливався в межах від 18 до 22 років.

В ході опрацювання результатів проведеного опитування нами було визначено, що сформована фаза напруги серед студентів 2-го курсу зустрічалася у 20% ще у 10% вона знаходилась на стадії формування. Друга фаза емоційного вигорання була сформованою у 15% опитаних, середні показники сформованості даної фази зустрічались серед 20% студентів, у решти (65%) вона була несформованою. Низький рівень сформованості фази виснаження мали 70% студентів, у 20% вона була на стадії формування, а високі показники сформованості були характерними для 10% опитаних. Найчастіше зустрічались такі сформовані симптоми як «переживання психотравмуючих обставин» (у 10 студентів, 20%) та «незадоволеність собою» (серед 15 опитаних, 30%).

 Сформована фаза напруги серед студентів 4-го курсу спостерігалася у кожного третього (33%), ще у 20% дана фаза знаходиться на стадії формування, а решта (47%) мають низькі показники сформованості першої фази емоційного вигорання. Низький рівень сформованості фази резистенції мають 35% студентів, для інших 40% характерні середні показники сформованості, у 25% фаза резистенції виявилась сформованою. Третя фаза емоційного вигорання була сформованою у 30% опитаних, стадія формування даної фази спостерігалась ще у 35% студентів.

 Висновки. З огляду на результати дослідження можна зробити висновок, що значна частина студентів медиків страждає на СЕВ. Окрім цього спостерігається зростання інтенсивності його проявів в залежності від тривалості навчання. Зважаючи на це, рекомендованою є профілактика вигорання, яка б передбачала  як помякшення стрес-факторів, повязаних з навчанням, так і активізацію особистих ресурсів студентів для їх подолання. Доцільним буде впровадження таких профілактичних та психокорекційних методів роботи із запобігання розвитку та модифікації проявів емоційного вигорання в студентів як методи вибіркової позитивної та негативної ретроспекції, арттерапія, музикотерапія, книготерапія, метод повної раціоналізації майбутньої події та метод імітаційної гри. Позитивно зарекомендували себе також гештальттерапія та участь у психодраматичних заняттях.

 

Література:

1.     Freudenberger H.J. Staff burn-out. J Soc Issues / Freudenberger H.J. 1974; 30: 159—166.

2.     Бойко В. В. Синдром «емоційного вигорання» в професійному спілкуванні. [Текст] / В. В. Бойко. – СПб.: Питер, 1999. – 434 с.

3.     Бойко В.В. Психоэнергетика / В. В. Бойко. - СПб.: Питер, 2008, 416 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info