zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ

 

Барило О.С., Фурман Р.Л.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний медичний

університет ім. М. І. Пирогова

 

Стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий достаточно быстро приближает современное индустриальное общество к обществу информационному. Для получения высокой эффективности обучения и качественного формирования профессиональной культуры будущего врача в процессе изучения материала необходимо использовать информационно-коммуникационние технологии и преподавателю, и студенту. Надлежащая техническая обеспеченность кафедры и активность преподавателя по использованию информационных технологий дают возможность увеличить количество и качество учебной информации.

 

Стрімкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій досить швидко наближає сучасне індустріальне суспільство до суспільства інформаційного, у якому виробництво й поширення інформації стають домінуючим чинником, відтискуючи матеріальне виробництво й сферу надання послуг на другий план. В Україні інформатизація є державною політикою, що на законодавчому рівні підтверджено указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України [2]. Одним із пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового покоління медичних працівників, здатних до професійної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес [1].

Сучасні інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів, дозволяють значно оптимізувати управління ВНЗ за рахунок створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу та розробкою і створенням бази даних (БД). У нашому дослідженні ми розглянемо лише принципи об’єктивності, повноти, достатності та актуальності інформації при вивченні предмету стоматології в ВНЗ.

Для реалізації цих принципів з погляду ефективності впровадження ІТ і комп’ютерних програм (КП) та комп’ютерних систем (КС) робота викладача поділяється на два етапи:

1-й етап –створення інформаційного забезпечення - передбачає моделювання та організацію побудови інформаційного середовища;

2-й етап - є етапом подальшї модернізації з використанням ІТ, КП та КС, створенням банку даних базової, оперативної та підсумкової підсистем.

При постійному поповненні бази знань у кожного учасника виникає потреба перед поданням нової інформації критично проаналізувати наявну. Зміна матеріалу може відбуватися не тільки за новизною знань, а й за новизною подання інформації (більш зрозумілий виклад, краще мультимедійне оформлення).

Робота з подібною електронною базою знань з стоматології сприяє розвитку у майбутніх фахівців культури мислення, культури праці, науково-дослідної культури, інформаційної культури. Для поповнення бази знань виникає необхідність спілкування з іншими, тому присутні умови для розвитку елементів професійної етики та комунікативної культури.

Перепоною у створенні електронної бази знань може бути відсутність фахівців з програмування, а також команди викладачів, які постійно стежать за інформаційної складової бази знань. Сьогодні на кафедрах стоматології в медичних вузах України поширено викладання інформації навчально-організаційного характеру на сайті окремої кафедри. Поповнення інформацією відбувається тільки викладачами і містить обмежений обсяг інформації по кожній темі, навіть з урахуванням електронних підручників або навчально-методичної літератури. Зазвичай електронні підручники стоматології є копією паперових, тільки доступних для роботи в Інтернеті або для їх завантаження з Інтернету.

Слід зазначити, що в Україні сьогодні все ще часто сайти кафедр (не тільки кафедр стоматології) не виконують ті функції в навчальному процесі, які могли б впливати на його якість. Проведений нами аналіз показує те, що на сайтах кафедр може бути відсутнім необхідна для навчання інформація, оновлення інформації, спілкування засобами Інтернету викладачів кафедри зі студентами (хоча б електронна пошта кафедри або певного викладача). Таким чином, спостерігаємо нерозвинену в достатній мірі інформаційно-технологічну складову організації навчального процесу у професійній освіті. Роблячи такий висновок, ми враховуємо також факт, що з кожним наступним навчальним роком зростає кількість студентів-медиків, готових до роботи в Інтернет-просторі, які бажають використовувати переваги Інтернет-ресурсів [3].

Повнофункціональний сайт кафедри стоматології (наявність постійно обновлюваної інформації навчально-організаційного характеру для кожної групи, кожного студента, кожної навчальної теми, можливість своєчасного обміну інформацією між учасниками навчального процесу і т.д.) впливає на підвищення ефективності роботи одночасно студентів і викладачів, а також сприяє розвитку їх професійної культури.

Перспективними для дослідження є питання раціонального впровадження ІКТ у систему навчання ВНЗ, розроблення загальної моделі єдиного інформаційного середовища навчального закладу, забезпечення оптимальних умов автоматизації робочих місць учасників навчального процесу, проектування системи організації збору, обробки, аналізу інформації для забезпечення ефективного навчання в ВНЗ.

Перспективою розвитку ІКТ в ВНЗ могло б стати створення єдиної комп’ютерної мережі, що об’єднує всі підрозділи і комп’ютерні робочі місця студентів, із забезпеченням всіх робочих місць з доступом до Інтернет. Інформаційне наповнення баз і сховищ даних визначається особливостями ВНЗ.

Таким чином, для отримання високої ефективності навчання і якісного формування професійної культури майбутнього лікаря в процесі вивчення матеріалу необхідно використовувати інформаційно -коммунікаціонние технології та викладачеві, і студенту. Належна технічна забезпеченість кафедри та активність викладача щодо використання інформаційних технологій дають можливість збільшити кількість і якість навчальної інформації, підвищити ефективність діяльності викладача і студента, впливати на професійні знання, що формуються, вміння, навички, якості, клінічне мислення майбутніх лікарів.

 

Література

1.     Аржанникова О.В. Системно-структурный подход к усвоению знаний / Аржанникова О.В., Крутский А.Н., Кузнецова Г.Н. // Психодидактика : сборник избранных материалов первой Всероссийской научно-практической конференции Психодидактика высшего и среднего образования. - Барнаул : Изд-во БГПУ, 1997. - С. 70-74

2.     Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства : монографія / за ред. Б. А. Головка. - К. : Вид.-поліграф. центр „Київський університет”, 2004. - 220 с.

3.     Стучинська Н.В., Соколова Т.О. Дослідження комунікативної активності студентів медичного у ніверситету у соціальних мережах // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №3 (23).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info