zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИСТОСТІ СПІВРОБІТНИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Калюжна Є.М., Гамаль О.Г.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький національний університет

 

This article actualized a problem compiling a psychological portrait of the personality as one of the technologies in work organizational psychologist. Presented the results of our empirical research a psychological portrait of the personality employee of the enterprise. Formed conclusions about the psychological portrait of personality accordance employee ideal model employee at the post "advis-designer-design".

 

Професійна діяльність людини обумовлює необхідність її відповідності до певних вимог з боку тієї посади, яку вона обіймає. У сучасних умовах професійної діяльності у керівників більшості організаційних структур постає питання необхідності психологічного забезпечення максимальної ефективності професійної діяльності працівників. Зокрема, ці питання стосуються кадрових служб організацій.

Метою статті є виклад результатів емпіричного дослідження психологічного портрету особистості співробітника підприємства.

Проблема складання психологічного портрету особистості працівника описана в роботах М.Вересова, Н.Нагібіної, Г.Асанової, М.Мурашко, М.Шоу, М.Тутушкіної, Б.Ананьєва, С.Шекшні, Т.Базарова, Є.Ільїна, О.Свергуна, Ю.Пасса, Д.Дьякової, А.Новикової, Є.Клімова. Представленими науковцями було розглянуто питання складання психологічного портрету особистості співробітників, зокрема, приведено комплекс психологічних якостей, які є значущими для успішного здійснення професійної діяльності.

Однією із сучасних технологій роботи спеціалістів із психологічного супроводу персоналу є складання психологічного портрету особистості працівника. Проаналізувавши наукові психологічні джерела, на наш погляд, можна визначити психологічний портрет особистості працівника, як якісну, комплексну психологічну характеристику особистості працівника, що розкриває його внутрішній світ і дає можливість спрогнозувати його стратегію поведінки. Одним із відомих у сучасній психології підходів до складання психологічного портрету особистості є блочний підхід, який припускає виявлення і виокремлення окремих блоків, складових компонентів особистості, а саме спрямованість особистості, її характер, вищі психічні функції (мислення, увага). На наш погляд, блочний підхід є найбільш вдалим для складання психологічного портрету особистості працівника, зокрема, ми припустили необхідність включення до нього таких складових, як соціально-демографічні дані (прізвище, ім’я та по-батькові, стать, вік, посада, освіта) [1, 2, 3, 4].

Дослідження було проведено на базі підприємства «MaxiGrandt».

Об’єктом дослідження є психологічний портрет особистості співробітника.

Предмет дослідження – побудова психологічного портрету особистості співробітника приватного підприємства.

Гіпотеза дослідженняпсихологічний портрет особистості співробітника, який обіймає посаду «Консультант-дизайнер-проектувальник» відповідає моделі ідеального співробітника на цій посаді.

Для перевірки гіпотези нами було побудовано модель ідеального консультанта-дизайнера-проектувальника, яка включає необхідні здібності (творчі, креативність, комунікативні, аналітичні, вміння графічно донести думку, просторово-образне мислення) та особистісні якості (самостійність, відповідальність, почуття гармонії, широке сприйняття, незалежність).

Відповідно до моделі ідеального консультанта-дизайнера-проектувальника ми застосували в дослідженні батарею діагностичних методик. Досліджуючи особистість консультанта-дизайнера-проектувальника за допомогою методики «Індивідуально-типологічний опитувальник» Л.Н.Собчик [5] ми отримали дані, за якими можемо стверджувати, що результати дослідження є достовірними, оскільки шкала брехні показала 1 бал (далі б.), що припустимо і шкала агравації (1) – незначна соціальна бажаність. Після аналізу даних було виявлено, що досліджуваний є інтровертом.

Дослідивши особистість консультанта-дизайнера-проектувальника за методикою «Психологічний портрет співробітника» Д.Олдхема та Л.Моріса [4] ми отримали дані, які представили у вигляді графіку (рис.1).

 

Рис. 1. Профіль особистості консультанта-дизайнера-проектувальника

 

Здійснивши аналіз кривої профілю особистості консультанта-дизайнера-проектувальника, ми виявили домінуючий тип особистості (Добросовісний – 8 б.), для якого характерно високі моральні принципи, обов’язковість, завзятість в праці, правильність вибору, бездоганність, виключне розуміння навколишнього середовища. Також ми відмітили деякі риси Пильного, Авантюрного та Дозвільного типу особистості (6 б.), а саме специфічна здібність до широкої перцепції, спостережливість, відсутність страху до здійснення небезпечних кроків, готовність йти на ризик, почуття свободи.

Після дослідження особистості консультанта-дизайнера-проектувальника за допомогою методики «Тип мислення» (Методика виявлення типу мислення в модифікації Г. В. Резапкіної) ми отримали дані, які зображено на рисунку 2.

 

*П-Д – предметно-дієвий тип мислення, А-С – абстрактно-символічний тип мислення, С-Л – словесно-логічний тип мислення, Н-О – наочно-образний тип мислення, К – креативність.

Рис. 2. Типи мислення

 

Після здійснення нами аналізу даних на графіку 2 було виявлено високий рівень розвитку предметно-дієвого (8 б.), наочно-образного типів мислення (8 б.) та креативності (6 б.), що, на наш погляд, свідчить про схильність до практичної діяльності, візуальну модальність сприйняття, а також оригінальність мислення; середній рівень абстрактно-символічного типу (5 б.), словесно-логічного типу мислення (4 б.), що, на наш погляд, говорить про помірну комунікативність (наряду з інтернальністю) та здатністю до графічного зображення об’єктів навколишнього середовища.

Далі було сформовано психологічний портрет особистості співробітника.

Психологічний портрет особистості співробітника

Стать: чоловіча.

Освіта: вища.

Вік: 37 років.

Посада: консультант-дизайнер-проектувальник.

Для особистості досліджуваного характерно такі характеристики, як: зверненість у власний внутрішній світ, високі моральні принципи, обов’язковість, завзятість в праці, правильність вибору, бездоганність, виключне розуміння навколишнього середовища, здібність до широкої перцепції, спостережливість, відсутність страху до здійснення небезпечних кроків, готовність йти на ризик, почуття свободи, схильність до практичної діяльності, візуальну модальність сприйняття, оригінальність мислення, творчі здібності, креативність, помірна комунікативність (наряду з інтернальністю), що балансується завдяки високому рівню професіоналізму та здатністю до графічного зображення об’єктів навколишнього середовища.

Підсумком нашої роботи є здійснений аналіз складання психологічного портрету особистості працівника у роботі організаційного психолога, а також сформований психологічний портрет працівника, який обіймає посаду «Консультант-дизайнер-проектувальник». В результати, ми можемо стверджувати, що психологічний портрет особистості працівника , який обіймає посаду «Консультант-дизайнер-проектувальник» відповідає його ідеальній моделі (творчі, креативність, комунікативні, аналітичні здібності, вміння графічно донести думку, просторово-образне мислення, самостійність, відповідальність, почуття гармонії, широке сприйняття, незалежність).

 

Література

1.     Вересов Н.Н. Психология управления: учебное пособие / Н.Н.Вересов; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М.: МПСИ Воронеж: МОДЭК, 2001. – 222 c.

2.     Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика. – СПб.: Речь, 2010. – 319 с.

3.     Практическая психология: учебник для вузов / Под ред. М.К.Тутушкиной. 4-е изд., перераб., доп. СПб.: Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/psihologia-3/11.htm

4.     Райгородский Д.Я. Психодиагностика персонала. Методика и тесты. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента / Д.Я.Райгородский. – Т 1. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2007. – 440 с.

5.     Собчик. Л.Н. Управление персоналом и психодиагностика: [Электронный ресурс]/ Л. Н. Собчик. – Режим доступа: http://control-staff.ru/glava12.html

6.     Управление персоналом / Под ред. Ю.Т.Базарова., Б.Л.Еремина, – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info