zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>показники оцінки ефективності діяльності агентської фірми

 

Воронова О.В., Хижняк О.В.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний економічний університет

 

Аннотация. Выделены основные показатели оценки эффективности деятельности агенсткой фирм. Среди которых важное значенение уделено рентабельности, ликвидности и долговой нагрузке.

 

Агентська діяльність – це специфічна діяльність, яка достатньо широко досліджується, однак, не зважаючи на це, єдиного підходу щодо оцінки ефективності такого виду діяльності не існує.

Безумовно, що основним показником ефективності агентської діяльність є чистий прибуток. Хоча, на нашу думку, для більш об’єктивної уяви про ефективність діяльності слід розраховувати як абсолютні, так і відносні показники, які спрямовані на оцінку таких аспектів ефективності, як рентабельність фірми, ліквідність, боргове навантаження.

Серед відносних показників, що має важливе значення для агентської компанії є рентабельність власного капіталу (ROE – return on equity), яка розраховується як співвідношення чистого прибутку до власного капіталу.

Даний коефіцієнт показує ефективність з якою компанія використовує власний капітал, а саме: скільки прибутку отримує фірма з однієї грошової одиниці вкладених власниками коштів.

Іншим важливим відносним показником є коефіцієнт рентабельності активів фірми (ROA – return on assets). Він розраховується співвідношенням чистого прибутку до загальної вартості активів.

Коефіцієнт ROA дає уявлення про те, наскільки ефективно компанія використовує власні активи для отримання прибутку. При розрахунку даного показника іноді до чистого прибутку додають витрати з виплати відсотків по боргам, щоб оцінити операційну ефективність бізнесу, не беручи до уваги зовнішнє боргове навантаження.

Слід відмітити, що чим вище коефіцієнт ROA, тим краще, тому що компанія заробляє більше грошей за менших інвестицій. Розглянемо приклад. Припустимо що одна компанія має чистий прибуток у розмірі 1 млн. у.о., а її загальна сума активів складає 5 млн. у.о.. Таким чином її коефіцієнт рентабельності активів становить 20%. Однак, якщо інша компанія має аналогічну величину чистого прибутку, але володіє активами в розмірі 10 млн. у.о., то її коефіцієнт ROA складає 10%. Ґрунтуючись на цьому прикладі, можна зробити висновок: перша компанія є ефективнішою з точки зору перетворення інвестованих коштів в прибуток.

Окрім зазначеного вище існує ще один спосіб розрахунку коефіцієнту ROA коли помножається співвідношення чистого прибутку до обсягу продажів та співвідношення обсягів продажів до загальної вартості активів.

За даною формулою коефіцієнт ROA представлений у виді добутку коефіцієнта чистої маржі та коефіцієнта оборотності активів. Останній розраховується як відношення обсягу продажів до загальної вартості активів. Компанія може досягти високого значення коефіцієнта ROA або за рахунок підвищення чистої маржі або, що є більш ефективним, якісніше використовуючи свої активи для збільшення продажів.

Коефіцієнт ROA також дозволяє усунути деякі недоліки коефіцієнту рентабельності власного капіталу (ROE). ROE, можливо, найбільш широко використовується для аналізу ефективності, але багато аналітиків швидко визнають, що цей показник не показує чи має компанія надмірну заборгованість або використовує борг для підвищення прибутку. Аналітики можуть обійти цю головоломку натомість використовуючи коефіцієнт ROA. У знаменнику коефіцієнту ROA знаходяться сукупні активи фірми, які включають в себе зобов’язання (відомо, що сукупні активи = зобов'язання + власний капітал). Отже, за інших рівних умов, чим нижче борг, тим вище коефіцієнт рентабельності активів.

Тим не менш, коефіцієнт ROA має й свої недоліки. Оскільки для оцінки активи, які використовуються при його розрахунку, використовується їх балансова вартість, тобто фіксовані матеріальні активи, а не нематеріальні, такі як люди або ідеї – коефіцієнт рентабельності активів не завжди є корисним для оцінки ефективності діяльності однієї компанії проти іншої. Для деяких компаній основою їх цінності є такі речі, як товарні знаки, фірмові найменування, патенти, репутація на ринку, які правила бухгалтерського обліку не визнають в якості активів. В результаті реальні активи таких компаній будуть занижені і їх коефіцієнт ROA може бути завищеним.

Усі зазначені вище коефіцієнти зіставляють чистий прибуток фірми з іншими показниками для оцінки ефективності. Проте існують й інші підходи до оцінки ефективності діяльності агентської фірми. Так корисною є інформація про здатність компанії виконувати взяті зобов’язання перед контрагентами. Для цього використовуються коефіцієнти поточної (current ratio) та абсолютної ліквідності (cash ratio).

Коефіцієнт поточної ліквідності, головним чином, використовуються, щоб надати уявлення про здатність компанії погасити свої короткострокові зобов'язання (короткострокові кредити банків й інші види короткострокової кредиторської заборгованості) за рахунок короткострокових активів (грошові кошти, короткострокова дебіторська заборгованість). Він розраховується як співвідношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань.

Чим вище коефіцієнт поточної ліквідності, тим більш здатною є компанія погасити свої короткострокові зобов'язання. Величина коефіцієнта нижче 1 передбачає, що компанія буде не в змозі погасити свої короткострокові зобов'язання, якщо цього вимагатимуть усі кредитори одночасно. Хоча це й свідчить про недобрий фінансовий стан компанії, це не обов'язково означає, що вона збанкрутує - так як є багато способів залучення додаткового фінансування, - але це безумовно поганий знак.

Коефіцієнт поточної ліквідності надає інформацію щодо ефективності операційного циклу компанії або її здатності перетворювати свої послуги у грошову форму. Компанії, які мають проблеми отриманням платежів по дебіторській заборгованості можуть зіткнутися з проблемами ліквідності, тому що вони не в змозі виконувати свої зобов'язання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є показником, який найбільш часто використовується для оцінки здатності компанії виконувати короткострокові зобов’язання. Він розраховується як співвідношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, як правило, представляє більш консервативний погляд на здатність фірми покрити свої короткострокові зобов'язання, ніж коефіцієнт поточної ліквідності. Це пов'язано з тим, що запаси і дебіторська заборгованість не включаються до рівняння. Ще одним з показників, який широко використовуються при фундаментальному аналізі компаній є коефіцієнт фінансового важеля (debt-equity ratio), який розраховується як співвідношення зобов’язань до власного капіталу.

Даний показник визначає, яку частку власного і позичкового капіталу компанія використовує для фінансування своєї діяльності. Висока величина коефіцієнту зазвичай означає, що компанія активно нарощувала обсяг боргу при фінансуванні свого зростання. Це може призвести до волатильності чистого прибутку в результаті додаткового відсоткового навантаження.

Якщо компанія залучає великий обсяг боргу для фінансування бізнес операцій (тобто збільшує рівень заборгованості відносно власного капіталу), вона потенційно може отримувати більше прибутку, ніж це було б можливо без цього зовнішнього фінансування. Якщо за даного сценарію прибуток зросте на більшу величину, ніж вартість боргу (відсотки), то власники фірми виграють. Однак вартість цього боргового фінансування може переважити дохід, який компанія отримує від нього за рахунок інвестицій на розвиток фірми. В підсумку це може призвести до банкрутства підприємства.

Ще один показник, який також слід розглянуті в процесі оцінки ефективності агентської фірми - це цикл конверсії готівки (cash conversion cycle - CCC), який дозволяє простежити за тим скільки часу компанія в середньому витрачає на оплату кредиторської заборгованості та як швидко вона отримує гроші по дебіторській заборгованості. Як правило, чим нижче показник CCC, тим краще для компанії.

 

Література

1.     Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. – Київ: ЦУЛ, 2007 - 640 с.

2.     Городня Т. А. Аналіз фінансового стану та вдосконалення контролю за фінансовими показниками підприєм­ ства / Т. А. Городня // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptbo/2/8.pdf

3.     Сханова С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. – М.: Академия, 2005. – 432 с.4.

4.     Gibson, C.H. (2011), Financial Reporting and Analysis, 12th edition, Cengage Learning Publishing Company.

5.     Graham, John R. and Campbell R. Harvey. “The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field,” Journal of Financial Economics, 60, 2001, pp. 187-243.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info