zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ JAVA

 

Мусурівський В.І., Караушу А.Р.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький національний університет

ім.Ю.Федьковича

 

Проведено дослідження математичних моделей керованих систем  за допомогою програмних засобів на мові  Java

 

1. Постановка задачi

Розглянемо задачу швидкодіючої зупинки маятника обмеженою по модулю силою.

Якщо траєкторія руху такого обʼєкта   , тоді рух обʼєкта можна описати наступною системою рівнянь [1]:

(1)

Рух такого обʼєкта здійснюється на проміжку часу від   до   під дією сили , обмеженої по модулю:

.                                                                      (2)

Задача полягає у тому, щоб найшвидшим чином зупинити рух обʼєкта в заданому місці, яке ми приймаємо за початок координат, тобто розглядається задача швидкодії із заданого початкового стану  в кінцевий стан , яким служить початок координат: =0:

,                                                           (3)

із крайовими умовами

,    .                                                      (4)

2. Реалізація Java аплета для знаходження розв`язків

Ініціалізацію основних компонентів для знаходження розв`язків можна здійснити наступним чином (фрагмент програмного коду):

  public class MagistrApplet extends JApplet {

  static ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("dessolver");

  private boolean isStandalone = false;

  private Magistr funcPainter = null;

  private JButton startButton;

  private JLabel statusLabel;

  private MagistrApplet applet = null;

    public String getParameter(String key, String def) {  // отримати значення зміних

       return isStandalone ? System.getProperty(key, def) :

      (getParameter(key) != null ? getParameter(key) : def);

  }

  public MagistrApplet(){   // Конструктор applet-а

 }

  public void init(){  // Ініціалізяція applet-a

    try

    {

      initialize();

    }

    catch(Exception e)   {

      e.printStackTrace();

    }}

  private void initialize() throws Exception {   // Ініціалізація компонентів

    this.applet = this;

    startButton = new JButton(res.getString("BT_START_DESSOLVER"));

    startButton.addActionListener(new ActionListener()

    {

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

             public void run(){

            AppletContext ac = getAppletContext();            // Обновлення статусу вікна Appletа

            ac.showStatus(res.getString("TXT_LOADING_APPLET"));

            statusLabel.setText(res.getString("TXT_LOADING_APPLET"));

            applet.update(applet.getGraphics());

            funcPainter = new Kursova(applet); // дозволяє створити свого роду додаток

            if(funcPainter != null) { // аплету не потрібні фрейми.

              ac.showStatus(res.getString("TXT_LOADED_APPLET"));

              statusLabel.setText(res.getString("TXT_LOADED_APPLET"));

            }   }

            });

      } });

    statusLabel = new JLabel();

    JPanel appPanel = new JPanel();

    appPanel.setLayout(new BorderLayout());

    appPanel.add(startButton, BorderLayout.NORTH);

    appPanel.add(statusLabel, BorderLayout.CENTER);

    getContentPane().add(appPanel, BorderLayout.CENTER);

  }

    public String getAppletInfo() { // Отримати інформацію про аплет

    return res.getString("TXT_APPLETINFO");

  }

  public String[][] getParameterInfo(){  // Отримати інфо про параметри

      return null; }

}

3. Побудова графіка.

Побудову графіка можна виконати наступним чином (фрагмент програмного коду):

public class GraphPanel extends JPanel{

    public GraphPanel(double xMin, double xMax, double yMin, double yMax, double incr, double      eps, Vector functionVector, Vector startVector)  {

    this.xMin = xMin;

    this.xMax = xMax;

    this.yMin = yMin;

    this.yMax = yMax;

    this.incr = incr;

    this.eps = eps;

    this.functionVector = functionVector;

    this.startVector = startVector;

    setLayout(new GridLayout(1,0));

    calcMethodID = RungeKutta.IDENTIFIER; // зображення графіка методом RungeKutta

    calcMethod = (MathCalc)new RungeKutta(functionVector);

    resultVector = calcMethod.calcValue(xMin, xMax, new Vector(startVector), incr, eps);

  }

  public Vector getResultVector() {

    return resultVector;

  }

 public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);      // синхронізуємо висоту та ширину

    width = getWidth();

    height = getHeight();

    y_stretchfactor = height/(yMax-yMin); // Коефіцієнт розтягування в напрямку y

    x_stretchfactor = width/(xMax-xMin);  // Коефіцієнт розтягування в напрямку x

    Image image = createImage(width, height); // створюємо образ, щоб уникнути клацання

    Graphics g2 = image.getGraphics();      // малюємо бакграунд нрафіка в тесно сірий

    g2.setColor(Color.DARK_GRAY);

    g2.fillRect(0, 0, width, height);

    drawAxes(g2); // малює осі та сегменти нумерації

    drawTics(g2);

    drawGraph(g2);    // малюємо граф для ф-ції

    g.drawImage(image, 0, 0, this);

  }

 

Список літератури:

1       Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления.  —  Київ: Вища школа, 1975. — 328 с.

2       Мусуривский В.И.  О  математических  основах  функционирования компьютерной  системы  оптимального  управления  траулером.  Часть І // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №3. — С. 57-64.

3       Мусуривский В.И.  О  математических  основах  функционирования компьютерной  системы  оптимального  управления  траулером.  Часть ІІ // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №4. — С. 72-81.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info