zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДНОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ШЛЯХОМ ОБЄДНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕКІЛЬКОХ ГРУП ОПИТУВАНИХ

 

Кравченко А.А.

Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ»

 

В работе представлен алгоритм объединения результатов тестирования нескольких групп испытуемых, которые были получены на одной и той же тестовой последовательности. В результате такого объединения мы получаем более точную оценку уровня трудности тестовых заданий (ТЗ), тем самым уменьшая неопределенность, что возникает из-за нестабильности латентного параметра.

 

Вступ

У наш час широкого застосування набирають системи дистанційного навчання. Однією зі складових таких систем являються підсистеми тестування, що виконують контрольну функцію. Данні, які отримують від підсистем тестування (кількість опитуваних, які правильно відповіли на j-те запитання та  кількість запитань, на які правильно відповів i-й опитуваний) використовують для визначення рівня навченості опитуваних  та трудності тестових завдань . Для оцінювання  і  використовується опрацювання даних  та і , яке базується на теорії IRT (Item Response Theory [1]). Застосування положень цієї теорії дає можливість об'єктивно виміряти співвідношення між учасниками тестування з довільними рівнями навченості  та тестовими завданнями з різною трудністю  на єдиній шкалі інтервалів. Для формування шкали вимірювання, що є шкалою інтервалів, використовується модель Раша [2]:

,                                                  (1)

де pij - ймовірність того, що і-й опитуваний виконає j-те завдання.

Дослідження результатів тестування, отриманих від систем локального та дистанційного навчання показали, що при малих вибірках ці експериментальні дані не відповідають стратифікованим, тобто не є такими, що представляють всі підмножини опитуваних та тестових завдань, що значно впливає на збільшення невизначеності оцінювання, як рівня навченості опитуваних, так і трудності тестових завдань. Було встановлено, що суттєвою складовою невизначеності є невизначеність від нестабільності латентного параметру, і вона зменшується при збільшенні кількості запитань та об’єму вибірки [2]:

Тому однією з головних задач підвищення точності оцінювання підсистем тестування є вирішення проблем оцінювання трудності тестових завдань. В якості методу підвищення точності використовується збільшення об’єму вибірок за рахунок об’єднання даних моніторингових досліджень декількох груп опитуваних.

Постановка задачі

Метою роботи є підвищення точності оцінювання трудності тестових завдань. Для масових тестувань з гуманітарних і фундаментальних дисциплін це не являється проблемою, але для спеціальних технічних дисциплін збільшення опитуваних не можливе, оскільки немає великих потоків студентів в академічних групах за певними спеціальностями [3]. Тому одним із шляхів для зменшення невизначеності вимірювання трудності ТЗ є об’єднання результатів тестування декількох груп опитуваних, що дали відповідь на запитання одного ж і того модулю.

Об’єднання результатів тестування декількох груп опитуваних

 

Рис. 1 – Ілюстрація процесу об’єднання

 

Процес об’єднання результатів тестування декількох груп опитуваних (рис. 1.) складається з наступних етапів:

1) В якості початкових даних задаємо кількість завдань тесту та кількість опитуваних;

2) Обчислюємо сумарний початковий бал кожного завдання:

де  кількість вибірок, що об’єднуються;

3) Визначаємо трудність кожного запитання за формулою:

де  загальна кількість опитуваних, що відповідали на -те запитання;

 кількість опитуваних у кожній вибірці.

4) Знаходимо невизначеність оцінювання трудності тестового завдання після об’єднання:

Висновок

В роботі розглянуто спосіб зменшення невизначеності оцінки трудності тестових завдань, що важливо для формування оцінки студентів на основі використання даних попереднього моніторингу систем тестування. Розглянуто основні етапи формування об’єднаної вибірки.

Також слід зауважити, що перед об’єднанням вибірок, необхідно вести поправку для визначення спільного умовного нуля об’єднаної вибірки.

З отриманих результатів видно, що за рахунок об’єднання даних, отримуємо зменшення невизначеності оцінювання трудності тестових завдань.

 

Список літератури

1.     Нейман Ю.В. Педагогическое тестирование как измерение / Ю.В. Нейман, В. А. Хлебников.Уч. пос., М.:Центр тестирования МОРФ, 2002.56 с.

2.     Нейман Ю.В. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов/ Ю.В. Нейман, В.А. Хлебников. – М.:Прометей, 2000. – 168 с. – ISBN 5-7042-1068-6.

3.     Кравченко А.А. Способы уменьшения неопределенности измерения трудности тестовых заданий / А.А. Кравченко // ПЕРСПЕКТИВА 2013: Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, – Т.IV, – Нальчик.,2013. – С. 245. – ISBN 978-5-7558-0521-6.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info