zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СЕМІНАРИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З БЕЗРОБІТНИМИ ЖІНКАМИ

 

Лазарева А.О.

Україна, Одеса, Одеський національний

політехнічний університет,

кафедра соціальної роботи і кадрового менеджменту

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью поиска новых форм работы государственных органов занятости в рамках реализации гендерной социальной политики Украины. Увеличение уровня безработицы в Украине формирует недоверие к государственным учреждениям, которые предоставляют услуги в трудоустройстве, ведь несмотря на полученные навыки трудоустроится могут не все, особенно уязвимы в этом плане женщины. В статье делается акцент на анализе такой формы социальной работы как семинары, этапах и целях ее проведения.

 

Annotation. The relevance of the article due to the need to find new forms of government bodies as part of the employment gender Social Policy of Ukraine. The increase in the unemployment rate in Ukraine generates distrust of government agencies that provide services in employment, despite the fact these skills can find employment, not all, are particularly vulnerable in this respect women. The article focuses on the analysis of this form of social work as seminars, stages and to carry it out.

 

Сучасні жінки відіграють вагому роль у розвитку нашої держави. Сьогодні вони становлять 53,4% зайнятих у сферах економічної діяльності [2, с. 81].

На жаль, необхідно зазначити, що суто «жіночими» сферами діяльності в Україні стали саме ті, де рівень оплати праці поки що залишається невисоким, а серед політикуму, керівників у великому промисловому бізнесі жіночі обличчя поки що бачимо скоріше як виняток...

Не обминає жіноцтво й проблема безробіття. За останніми даними обстежень в Україні, безробіття серед жінок 6,2%, безробіття серед чоловіків 6,5% [2, с. 82].

Значна частина жінок шукає кращої долі за межами України, тому держава спрямовує зусилля на поліпшення становища жінок на ринку праці та їхній соціальний захист.

Сучасні умови розвитку суспільства вимагають від соціальних працівників та спеціалістів з соціальної роботи застосування нових форм роботи, тобто формування нових підходів до збереження соціальної активності клієнтів та їх трудового потенціалу до пошуку роботи та майбутнього працевлаштування.

Існуючі форми соціальної роботи спрямовані на збереження структури Центрів зайнятості та основного кадрового складу центрів, однак для цього необхідно застосовувати інші форми соціальної роботи з безробітними, що підвищить рейтинг центрів зайнятості та збереже потенціал клієнтів Центрів зайнятості.

Орієнтуючись на гендерний аспект в соціальній роботі з безробітними жінками, який дозволяє зберегти та сформувати моральний розвиток жінки, який проходить 3 рівня:

1)        Самопіклування – це рівень, на якому жінка водночас зосереджена на задоволенні власних потреб та в той же час враховує інтереси інших людей (дітей, родичів колег, тощо);

2)         Самозречення – це рівень на якому жінка переглядає власні потреби та амбіції у відповідності до суспільних норм та традицій, тобто у певних умовах їй доводиться рахуватися не тільки тим статусом, який вона має, але й потребами її дітей і близьких;

3)        Самоповага – це рівень, на якому жінка усвідомлює, що тільки вона може зробити вибір, який стосується її життя і від котрого залежить доля близьких їй людей [3, с. 339].

Перехід від одного етапу до іншого дозволяє вдосконалити власні внутрішні сили жінки, яка шукає роботу.

Семінари є тією формою соціально-педагогічної роботи, який дозволить поєднати пізнавально-практичну діяльність роботи спеціаліста з клієнтами та виявить не тільки потребу в отриманні інформації, але й дозволить налагодити співпрацю з клієнтом.

Семінар спрямований на формування у жінок впевненості у власних силах та підвищення рівня самооцінки, знаходження оптимальних моделей поведінки при вирішенні життєвих проблем, пов’язаних з працевлаштуванням [2, с. 83].

Метою семінару є знайомство безробітних жінок зі станом ринку праці міста, особливостями жіночого безробіття, можливостями працевлаштування та методами пошуку роботи.

На першому етапі необхідно ознайомити присутніх жінок з послугами, які надає центр зайнятості.

Семінар розпочинається зі знайомства: лектор знайомиться з присутніми жінками, у відповідь на це присутні розповідають про себе ( як давно знаходяться без роботи, де працювали раніше, чому звернулися в центр зайнятості та чого очікують від служби зайнятості ).

Представлена інформація надасть жінкам уявлення про напрямки роботи центру зайнятості та види соціальних послуг, які безробітні жінки можуть тут отримати, наприклад:

а) пошук підходящої роботи і сприяння у працевлаштуванні;

б) навчання нових професій, перепідготовка та підвищення кваліфікації згідно з потребами ринку праці ;

в) направлення на оплачувані громадські роботи ;

г) сприяння у працевлаштуванні на заброньовані робочі місця для жінок, які мають дітей віком до шести років, та одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей – інвалідів;

д) сприяння у започаткуванні власної справи шляхом надання виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності [1, с. 407].

Другий етап семінару розрахований на розгляд питання щодо законодавства про працю, яким закріплені гарантії трудових прав жінок.

При працевлаштуванні держава гарантує :

-            Забезпечення рівних можливостей усім особам, які живуть на території України, незалежно від походження, соціального і майнового стану, статі, віку, політичних переконань, у реалізації права на вільний вибір виду діяльності;

-            Сприяння ефективній зайнятості, запобіганню безробіття, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;

-            Забезпечення соціального захисту у сфері зайнятості, проведення заходів, спрямованих на працевлаштування осіб, які мають труднощі в пошуку роботи;

-            Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації припиняється на період призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підставою для припинення виплати матеріального забезпечення, передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» вагітним безробітним жінкам є довідка встановленої форми, видана лікувальним закладом. У разі повторного звернення безробітним жінкам відновлюється статус безробітного без виплати допомоги по безробіттю, а тим, у кого не закінчився строк її виплати, виплачується залишок допомоги по безробіттю [1, с. 408].

Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, законодавство про працю передбачає низку обмежень у виконанні певних робіт, а при деяких роботах встановлює жінкам тільки і переваги. Для держави обидві соціальні функції жінки - робота у суспільному виробництві і материнство - є важливими. При виборі трудової діяльності робота жінки повинна бути достойною, добре оплачуваною, а не будь - якою, що дає роботу та пільговий стаж.

Пільги та переваги, передбачені законодавством про працю, підірвали конкурентноздатність жіночої робочої сили на ринку праці. Утримувати працівників, які мають багато пільг, власнику або уповноваженому ним органом невигідно, а примусити підприємців брати жінок на роботу в сучасних умовах практично не можливо. Робота ж жінок поза домашнім вогнищем викликана економічною необхідністю якщо не самій утримувати себе і свою сім'ю, то принаймні бажанням допомогти чоловікові здобувати необхідні, хоч мінімальні засоби до існування, оскільки не завжди сім'я має змогу прожити за винагороду, яку отримує чоловік [2, с. 85].

Третій етап семінару орієнтовано на обговорення статусу жінки на ринку праці та особливості працевлаштування жінок в сучасних умовах.

Визначивши протягом проведення семінару мету та спрямованість жінки на пошук роботи можна говорити про конкретні соціальні послуги, які надає центр зайнятості, і надання яких може забезпечити плідну співпрацю клієнток та спеціалістів в пошуку роботи.

Наприклад, послуги з перенавчання, спрямованих на отримання іншої професії, не обовязково тієї, яка користується найбільшим попитом, але й тієї, яку жінка хотіла отримати, однак раніше не могла цього зробити.

Найбільшим попитом серед клієнток служби зайнятості, спрямованих спеціалістами на перенавчання, користуються професії та спеціальності бухгалтера зі знанням міжнародних стандартів та сучасних комп'ютерних програм, секретаря керівника (організацій, підприємств, установ), кухаря, кондитера, перукаря, продавця, кравця тощо. Значну увагу державна служба зайнятості приділяє навчанню за професіями, що дозволяють незайнятим громадянам, особливо жінкам, реалізовувати себе в сфері малого бізнесу шляхом самозайнятості, наприклад, пошиву одягу, надання перукарських послуг, тощо.

Також організовуються державною службою зайнятості разом із місцевими органами влади й громадські роботи. Їх мета — в період пошуку постійної роботи забезпечити незайнятим громадянам тимчасову зайнятість і матеріальну підтримку.

Застосування та поширення такої форми роботи з безробітними жінками поширить сферу діяльності центрів зайнятості та підвищить рівень самоповаги жінок до себе та до функцій, які вони виконують на ринку праці.

 

Використана література:

1.     Законодавство про соціальний захист [текст]: збірник офіційних текстів законів станом на 18 лютого 2013 р. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 540 с.

2.     Тютюнник Л. Використання принципу імпауерменту в семінарах із техніки пошуку роботи для безробітних жінок / Людимила Тютюнник //Соціальна політика і соціальна робота № 3,4. – 2002. –  С. 79 – 97.

3.     Фирсов М. В. Теория социальной работы : учебное пособие для ВУЗов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2009. – 512 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info