zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Сутнісна структура міжнародного маркетингу

 

Воронова О.В., Лукоянов К.I.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний економічний університет

 

Аннотация. Выделены основные подходы по рассмотрению сущности понятий «международный маркетинг» и «международная маркетинговая стратегия», определены основные функции, цели и принципы международного маркетинга.

 

Міжнародний маркетинг - це однин з найважливіших напрямків, в якому маркетинг отримав свій розвиток.

Міжнародний маркетинг - це концепція швидкого реагування підприємства на постійно змінюючуюся ситуацію на зарубіжному ринку. Жодне підприємство, що починає чи планує свою діяльність на міжнародному ринку не буде успішним без врахування основних принципів міжнародного маркетингу.

В економічній літературі багато вчених вивчали сутність та основні функції міжнародного маркетингу, однак єдиного підходу до його визначення так і не відпрацьовано.

Так, наприклад, Каніщенко О.Л. розглядає міжнародний маркетинг з точки зору «забезпечення процесу планування та підприємницької діяльності поза національними межами, щоб створити найсприятливіші для бізнесу умови» [1, С.5].

Ноздрьова Р.Б. визначає міжнародний маркетинг як «ринкову концепцію управління міжнародною діяльністю фірми, орієнтована на запити кінцевих споживачів різних країн і формування їх переваг у відповідності зі стратегічними цілями оптимізації і розширення бізнесу в глобальних світових масштабах» [2, С. 27].

Циганкова Т. розглядає міжнародний маркетинг сугубо як «маркетингову діяльність фірми за межами національних кордонів» [3].

Не зважаючи на безліч підходів до визначення сутності міжнародного маркетингу, будь-яке його визначення передбачає, що компанія, що реалізує міжнародний маркетинг:

·       повинна проаналізувати доцільність і оцінити можливість виходу на конкретний зарубіжний ринок;

·       виявити потреби в товарах на цьому ринку та співставити з тим, що вона власне може запропонувати;

·       завдяки конкретним діям утримувати споживача, задовольнити його потреби в товарах та забезпечити собі отримання запланованого прибутку.

Проведене дослідження існуючих підходів до сутності міжнародного маркетингу дає можливість зробити висновок, що обмежування поняття «міжнародний маркетинг» розумінням діяльності компанії на зарубіжному ринку не є об’єктивним. Це більш широке поняття, яке включає комплексний аналіз ринку країни, де планується підприємницька діяльність, безлічі факторів, що можуть вплинути на діяльність компанії на цьому ринку, прийняття вірних управлінських рішень в залежності від їх зміни, організація виробництва товару, який відповідає умовам зовнішнього ринку, врахування специфіки поведінки споживачів в даній країні та ще багато інших аспектів, які в цілому забезпечують успішну та прибуткову діяльність компанії.

Виходячи з цього виокремлюються і основні функції міжнародного маркетингу: аналітичну, виробничу, збутову, управлінську [4,5].

Функції міжнародного маркетингу повинні координуватися з його цілями.

В якості цілей міжнародного маркетингу можна визначити формування іміджу компанії на зовнішньому ринку, зріст частки ринку, збільшення обсягів продажів, зростання прибутків, вихід на нові ринки.

Іноді виокремлюються якісні цілі (збільшення зайнятість, підтримка освітніх, культурних, соціальних заходів в країні організації бізнесу) та психографічні цілі (підвищення ступеня поінформованості споживачів про товари підприємства, підвищення ступеня задоволеності при використанні товару, стимулювання рішень про покупки товарів).

Функції та цілі міжнародного маркетингу необхідно використовувати при розробці маркетингових стратегій і планів.

Розглянувши поняття «маркетингова стратегія», виникає такий ж саме висновок як і з поняттям «міжнародний маркетинг», що існує різноманіття підходів до цього терміну і перш за все це пов’язане з неоднозначним трактуванням поняття «стратегія». Узагальнене представлення про сутність маркетингової стратегії можна представити наступним чином:

·       загальний план маркетингових заходів для реалізації маркетингових цілей;

·       програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках;

·       детальний комплексний план для забезпечення місії організації і досягнення її цілей;

·       програма реалізації конкурентних переваг фірми.

Всі ці визначення в тій або інший мірі розкривають сутність поняття «маркетингова стратегія», але не враховують специфіку зовнішньому ринку та необхідність комплексного всебічного дослідження зовнішньої середи та адаптації к мінливим умовам.

Підсумовуючи можна сказати, що міжнародний маркетинг - це реакція підприємницької діяльності на зарубіжному ринку на певні процеси, такі як зростання і розширення партнерських взаємин на міжнародних ринках, ріст виробничих можливостей, швидке оновлення товарного асортименту, часті зміни характеру і структури ринкового опитування, його кон'юнктурні коливання, загострення конкуренції, збільшення обсягу та поліпшення якості інформаційного забезпечення. Він означає планомірну, постійну, активну роботу на міжнародному ринку на різних етапах просування товарної продукції до споживача

Виходячи з цього можна виділити основні пріоритети міжнародного маркетингу: диференціація товарів; виготовлення екологічно безпечної продукції; адаптація до вимог споживача; орієнтація на конкурентів; гнучкість і планування; врахування наднаціональних сегментів; створення корпоративної культури [5].

Окремо слід відмітити, що незважаючи на те, що базова мета функціонування всіх компаній, що виходять на міжнародний ринок однакова – це перш за все одержання прибутку, не існує єдиних цілій та функцій міжнародного маркетингу, а також єдиної маркетингової стратегії для їх реалізації, яка була б прийнятна для всіх фірм.

 

Література

1.     Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації/ -Київ: ІВЦ Видавництво Політехніка , 2004. 152 с.

2.     Ноздрева, Р. Б.    Международный маркетинг: учебник/ Р. Б. Ноздрева. — М.: Экономиста, 2005. - 990 с.

3.     Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.

4.     Куденко Н. Маркетингова стратегія фірми //Маркетинг в Україні. –№4. – 2009. – с.62-77.

5.     Козак Ю. Г., Воронова О.В. та ін. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info