zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ C SHARP

 

Мусурівський В.І., Мельник М.О.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький національний університет

ім.Ю.Федьковича

 

Проведено дослідження математичних моделей керованих систем за допомогою програмних засобів на мові  C Sharp

 

1. Постановка задачi

Нехай матеріальна точка рухається по інерції по прямій, вздовж якої на неї діє сила  (в іншому прикладі матеріальну точку можна інтерпретувати як математичну модель польоту ракети постійної потужності).

Якщо траєкторія руху такого обʼєкта   , тоді рух обʼєкта можна описати наступною системою рівнянь [1]:

,

(1)

Рух такого обʼєкта здійснюється на проміжку часу від   до   під дією сили , обмеженої по модулю:

.                                                                   (2)

Задача полягає у тому, щоб найшвидшим чином зупинити рух цієї точки в заданому місці прямої, яке ми приймаємо за початок координат, тобто розглядається задача швидкодії із заданого початкового стану  в кінцевий стан , яким служить початок координат: =0:

,                                                          (3)

із крайовими умовами

,    .                                                    (4)

2. Знаходження розвʼязків.

Знаходження розвʼязків можна здійснити наступним чином (фрагмент програмного коду):

        public void SetInit(double t0, double[] Y0)

        {

            t = t0;

            if (Y == null)

                Init((uint)Y0.Length);

            for (int i = 0; i < Y.Length; i++)

                Y[i] = Y0[i];

        }

        public void NextStep(double dt)

        {

            int i;

            if (dt < 0) return;           

            Y1 = F(t, Y);

            for (i = 0; i < Y.Length; i++)

                YY[i] = Y[i] + Y1[i] * (dt / 2.0);

            Y2 = F(t + dt / 2.0, YY);

            for (i = 0; i < Y.Length; i++)

                YY[i] = Y[i] + Y2[i] * (dt / 2.0);           

            Y3 = F(t + dt / 2.0, YY);

            for (i = 0; i < Y.Length; i++)

                YY[i] = Y[i] + Y3[i] * dt;           

            Y4 = F(t + dt, YY);           

            for (i = 0; i < Y.Length; i++)

                Y[i] = Y[i] + dt / 6.0 * (Y1[i] + 2.0 * Y2[i] + 2.0 * Y3[i] + Y4[i]);           

            t = t + dt;

        }

    }

    class TMyRK : RK

    {       

        public override double[] F(double t, double[] Y)

        {

            FY[0] = Y[1];

            FY[1] = 0;

            return FY;

        }

        static public void Test()

        {

            double dt = 0.001;

            TMyRK task = new TMyRK(2);           

            double[] Y0 = { 0, 1};

            task.SetInit(0, Y0);

            while (task.t <= 15)

            {

                Console.WriteLine("Time = {0:F5}; Func = {1:F8};  d Func / d x = {2:F8}", task.t, task.Y[0], task.Y[1]);

                task.NextStep(dt);

            }

            Console.ReadLine();

        }

    }

3. Побудова траєкторій.

Побудову траєкторій можна виконати наступним чином (фрагмент програмного коду):

private void DrawFunction(string function, Color functionColor)

        {

            int sizeX = panelGraphFunction.Size.Width;

            int sizeY = panelGraphFunction.Size.Height;

            double minX = -10, maxX = 10;

            double minY = -10, maxY = 10;

            minX = Convert.ToDouble(textBoxMinX.Text);

            maxX = Convert.ToDouble(textBoxMaxX.Text);

            minY = Convert.ToDouble(textBoxMinY.Text);

            maxY = Convert.ToDouble(textBoxMaxY.Text);

            SyntaxTree calculator = new SyntaxTree(function);

            Graphics g = panelGraphFunction.CreateGraphics();

            Point currentPoint = new Point();

            Point previousPoint = new Point();

            bool isCurentPoint = false;

            bool isPreviousPoint = false;

            for (double x = minX; x < maxX; x += (maxX - minX) / sizeX)

            {

                double y = calculator.Calculate(x, out isCurentPoint);

                if (Math.Abs(y) > maxY * 2) isCurentPoint = false;

                if (isCurentPoint)

                {

                    currentPoint.X = (int)(x / ((maxX - minX) / sizeX) - minX / ((maxX - minX) / (double)sizeX));

                    currentPoint.Y = (int)(sizeY - (y / ((maxY - minY) / sizeY) - minY / ((maxY - minY) / (double)sizeY)));

                    if (isPreviousPoint)

                    {

                        g.DrawLine(new Pen(functionColor, 2), previousPoint, currentPoint);

                    }

                }

                previousPoint = currentPoint;

                isPreviousPoint = isCurentPoint;

            }

        }

 

Список літератури:

1.     Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления.  —  Київ: Вища школа, 1975. — 328 с.

2.     Мусуривский В.И.  О  математических  основах  функционирования компьютерной  системы  оптимального  управления  траулером.  Часть І // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №3. — С. 57-64.

3.     Мусуривский В.И.  О  математических  основах  функционирования компьютерной  системы  оптимального  управления  траулером.  Часть ІІ // Проблемы управления и информатики. — 2006. — №4. — С. 72-81.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info