zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М.

Україна, м. Харків,

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

В статье анализируются возможности самостоятельной познавательной работы студентов, приведены результаты анкетирования студентов.

 

Основним завданням вищої освіти є формування творчої особистості, фахівця здатного до саморозвитку, самоосвіти та інноваційної діяльності. Самостійна робота студентів є основою вищої освіти. Тільки ті знання, до яких студент прийшов самостійно, через особистий досвід, думки та дії стають дійсно його міцним здобутком).

Самостійна пізнавальна діяльність-це активне пізнавальне цілеспрямоване набуття студентом нових для нього знань і вмінь без участі викладача.

В сучасних умовах конкуренції, роботодавці бажають отримати висококваліфікованих фахівців, які здатні адаптуватися до різних умов праці та швидко навчатися. Випускники це не тільки професіонали, але й різносторонні особистості. Для них характерні такі риси, як самостійність, ділова активність, мобільність, вміння працювати в колективі, приймати рішення.

Стратегічно на перший план виступає базовий рівень самостійності, з яким абітурієнт прийшов до навчального закладу в співвідношенні з вимогами до випускників.

Ефективність самостійної роботи студентів залежить від її попереднього проектування кожним викладачем, від його професійної компетенції, вміння формувати у студента позитивне відношення до самостійної роботи, передавати професійні навички, від визначення місця самостійної роботи в структурі навчального процесу, від типів самостійних робіт.

В нашому коледжі вивчення кожної з дисциплін складається, як з аудиторних годин, так і з самостійної роботи студентів. Кількість навчальних годин самостійної роботи затверджено навчальним планом спеціальності та відображено в робочій програмі викладача. На даний час знижується обсяг аудиторного навантаження і підвищується значущість самостійної роботи в професійній підготовці студентів. Студентів необхідно мотивувати до самостійної роботи, як до виду навчально-пізнавальної діяльності.

Процес організації самостійної роботи студентів коледжу складається з наступних етапів:

·       підготовчий (визначення мети, складання програми, підготовка методичного забезпечення);

·       основний (реалізація програми, пошук інформації, засвоєння , переробка, передача знань, самоорганізація);

·       заключний (аналіз і систематизація результатів, визначення напрямків оптимізації праці).

Самостійна робота студентів реалізується у двох формах: обов’язковій і контролюючий.

Студент перед початком вивчення навчальної дисципліни отримує інформацію від викладача про всі форми самостійної роботи.

Завдання викладача – підібрати студентам індивідуальні завдання, забезпечити їх необхідною літературою, визначити раціональний шлях при виконанні завдання, надавати консультації студентам.

В залежності від місця та часу проведення самостійної роботи студентів, характеру керівництва з боку викладача і способу контролю за її результатами, самостійну роботу поділяють на такі види:

·       самостійна робота під час проведення основних аудиторних занять;

·       самостійна робота під контролем викладача у формі планових консультацій, заліків, екзаменів;

·       позааудиторна самостійна робота при виконанні студентами домашніх завдань.

У ході самостійної роботи студенти аналізують навчальні ситуації, вирішують реальні практичні задачі, працюють з різними базами інформації, формують особисту професійну позицію.

Під час організації самостійної роботи підвищується відповідальність викладача за розвиток у студентів навичок самостійної роботи, за стимулювання їх професійного росту, виховання творчої активності та ініціативи.

Дані опитування студентів коледжу показали позитивне ставлення до самостійної роботи, так як в ході самостійного вирішення того чи іншого питання студенти мають змогу творчо мислити, самостійно приймати рішення, проявляти свої професіональні якості.

В ході анкетування виявилось, що студенти та викладачі мають різні уявлення про самостійну роботу, були визначені основні проблеми в організації та забезпеченні самостійної роботи. Так, наприклад, студенти в переважній більшості(67%) надають перевагу самостійному вивченню тих питань, які спрямовані на закріплення та повторення аудиторного матеріалу. Майже 80% опитуваних позитивно відносяться до написання рефератів та доповідей при підготовці до семінарських занять. Разом з цим, на питання , чи вважають вони доцільним збільшення кількості годин самостійної роботи, тільки 43% опитуваних відповіли позитивно. Рейтинг основних джерел інформації при самостійній підготовці виглядає наступним чином: інтернет-ресурси 83% опитуваних вважають основним джерелом інформації, до цих ресурсів вони звертаються у першу чергу, першочерговою роботою з періодичними виданнями вважають 12% і тільки 5% опитуваних в першу чергу звертаються до спеціальної літератури. Закономірними виявились відповіді на питання, скільки часу студенти проводять в бібліотеці та в інтернеті при самостійному опрацюванні матеріалів. Відповіді розподілились наступним чином. 62% респондентів готові від 1 до 2 годин в день працювати з інтернет-ресурсами.

Майже 30% готові працювати стільки ж часу в бібліотеці, а 2% студентів не змогли дати чітку відповідь, чи готові вони кожний день виділяти час на самостійну підготовку.

Таким чином, щоб мотивувати студентів до самостійної роботи, необхідно удосконалити методичне забезпечення та програму самостійної роботи.

 

Література

1.     Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи Київ «Центр навчальної літератури», 2005, - 396с.

2.     Зязюн І.А. та інші Педагогічна майстерність Хрестоматія: / Київ «Вища школа» 2006. -606с.

3.     Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи, методологія, стандартизація туристської освіти. Київ, 2005, Видавничий дім «Слово» 216с.

4.     Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе «Высшее образование в России»2012 №3. – 92-96с.

5.     Петухова Т.П., Белоновская И.Д., Глотова М.И., Пашкевич М.С., Самостоятельная работа глазами студентов и преподавателей: результаты мониторинга «Высшее образование в России»2012 №1. – 80-84с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info