zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКАДЕМІК В.Ф. ПЕРЕСИПКІН – ВИДАТНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ УЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ РОСЛИН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Нижник С.В.

Україна, м. Умань, Уманський

 національний університет садівництва

 

Статья посвящена исследованию научного наследия выдающегося ученого в области фитопатологии ХХ века В.Ф. Пересыпкина. Акцентируется внимание на его вклад в развитие области защиты растений в Украине, в частности изучение иммунитета, агротехнических и химических средств защиты растений от болезней. Автор, на основе исторических источников, анализирует наследие ученого в становлении и развитии фитопатологии.

 

Українська нація має багатотисячну історію, означену видатними іменами, епохальними звершеннями, унікальною культурою, могутнім прогресивним впливом на інші етноси. Об’єктивне висвітлення розвитку галузі захисту рослин в Україні у ХХ ст. було б неповним без визначення наукового вкладу академіка Володимира Федоровича Пересипкіна. Оскільки внесок науковця в розвитку фітопатології є досить вагомим, важливо акцентувати увагу на аналізі основних його наукових досягнень у галузі захисту рослин.

Дослідниками М.П. Лісовим, А.І. Парфенюком [4], Н.М. Голішина, Р.І. Кирюхин, Н.І. Стеблюк, В.П. Васильев [1; 2] відтворено окремі аспекти наукової діяльності В.Ф. Пересипкіна, узагальнено певні наукові напрями. Однак, до цього часу не акцентувалася увага на його наукових здобутках та їх значенні в розвитку фітопатології.

Перші кроки наукової діяльності В.Ф. Пересипкін розпочав після завершення навчання (1932–1936) на факультеті захисту рослин Харківського сільськогосподарського інституту [5].

Жага до знань і пізнання нового, усвідомлення важливості даної наукової галузі, що вивчає рослину в комплексі спонукали молодого й допитливого студента до активізації наукових досліджень. Абсолютно логічним в цьому контексті став наступний крок Володимира Пересипкіна: він вступає до аспірантури Харківського сільськогосподарського інституту, водночас продовжуючи працювати асистентом на кафедрі фітопатології.

Під керівництвом Т.Д. Страхова у період 1936–1940 рр. В.Ф. Пересипкін займався розробкою питання про можливості використання десорбційно-газового методу для дезінфекції насіння льону. Результатом цієї кропіткої роботи став захист кандидатської дисертації та отримання диплома кандидата наук. На той час молодому вченому виповнюється лише 26 років.

Перед талановитим науковцем відкривалися прекрасні перспективи, однак його подальшу діяльність перериває війна. В грудні 1940 р. В.Ф. Пересипкіна було призвано до лав Радянської армії. Після закінчення Другої світової війни майор В.Ф. Пересипкін з головою поринув у наукову і педагогічну діяльність.

У 1956 р. В.Ф. Пересипкін захистив докторську дисертацію на тему: «Бактеріози коріння озимого ріпаку», того ж року отримав звання професора по кафедрі фітопатології Харківського сільськогосподарського інституту [9].

Сфера наукових інтересів В.Ф. Пересипкін торкалася розробки імунологічних основ створення нових сортів сільськогосподарських культур із груповою стійкістю проти хвороб і шкідників; удосконаленню заходів захисту рослин від хвороб; виявлення особливостей патогенезу низки хвороб основних зернових культур та ріпаку [8].

Вченим вперше було доведено можливість знаходження фітопатогенних бактерій у фільтруючій формі та встановлено шляхи їх відновлення у візуальній та патогенній формі. Це відкриття мало не лише теоретичне, а й практичне значення при організації заходів боротьби з бактеріальними хворобами рослин. Роботи дослідника отримали визнання багатьох науковців країни та світу.

Експериментальні дослідження вченого дозволили встановити реакцію рослин на проникнення паразитів, що проявилося в утворенні та переутворення пиктиновидних речовин в коркову масу, яка, в свою чергу, сприяла швидкій локалізації середовища пошкодження. Встановлення цієї реакції має особливе значення для селекції нових високопродуктивних сортів різних сільськогосподарських рослин.

В.Ф. Пересипкін залишив помітний слід у галузі імунітету рослин. Зокрема, ним було виведено спеціальні сорти рослин з підвищеною стійкістю до хвороб. Всього, одноосібно та в співавторстві, В.Ф. Пересипкіним було створено 9 нових сортів зернових культур [7].

За участь в циклі робіт «Розробка методів експериментального одержання та практичного використання індукованих мутацій у рослин» В.Ф. Пересипкін став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1982 р.), а за організацію освоєння культури ріпаку, розробку та впровадження у виробництво інтенсивної технології його вирощування на насіння – премію Ради Міністрів СРСР (1989 р.), і звання та гранту Соросівського професора (1994 р.) [9].

Під керівництвом Володимира Федоровича Пересипкіна були розроблені та отримали подальшого впровадження комплексні системи захисту основних сільськогосподарських культур від шкідливих організмів [8]. У своїх працях вчений аналізував вузлові питання розвитку галузі, які потребували пильної уваги та поглибленого опрацювання. Насамперед, дослідження були спрямовані на створення на полях біоценозів в умовах концентрації та спеціалізації сільськогосподарського виробництва, а також на розробку методів зниження популяцій шкідливих організмів. Багато сил і уваги дослідник приділив розробці відповідної методики, яка дозволяла створювати сприятливі умови для росту і розвитку здорових рослин, водночас запобігаючи розвитку збудників хвороб, шкідників і бур'янів.

Окрім селекційної роботи по виведенню нових сортів, вчений працював над проблемами оцінки окремих ланок сівозміни, підвищених норм і поєднань добрив, нової технології обробітку зернових культур в різних еколого-географічних зонах країни. Це дозволило В.Ф. Пересипкіну розробити рекомендації, які сприяли накопиченню в ґрунті антагоністів патогенів, придушенню шкідливих нематод, шкідників і бур’янів, а також збереженню і розвитку природних популяцій місцевих ентомофагів.

Серед чисельних праць вченого(понад 500) потрібно назвати підручник «Сільськогосподарська фітопатологія» (1969), який пізніше ще тричі було перевидано в 1973 (К., 426 с.), 1982 (К., 512 с.), 2000 (К., 416 с.) роках [6], що, на наш погляд, є найкращим підтвердженням визнання величі та неперевершеності дослідника.

Володимир Федорович Пересипкін став засновником власної наукової школи, яка бере початок з 1963 р. Під його керівництвом захищено понад 70 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Багато наукових кадрів підготовлено В.Ф. Пересипкіним для країн далекого і ближнього зарубіжжя. Послідовниками його наукової школи стали доктори наук М.П. Лісовий, М.М. Кирик, О.М. Слюсаренко, М.С. Корнійчук, О.Ф. Антоненко та інші.

Володимир Федорович Пересипкін один з видатних українських вчених в галузі захисту рослин, фітопатології ХХ ст. Створена вченим наукова школа здійснила помітний внесок у розвиток аграрної науки і освіти. Запропоновані академіком і його учнями методологічні розробки та наукові рекомендації по боротьбі з хворобами пшениці, ячменю, картоплі, льону, гороху, плодових, ягідних культур успішно застосовуються у виробництві й досі; вони є цінним теоретичним і практичним матеріалом для науковців і фахівців сільського господарства.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.        Васильев В.П. Современная стратегия защиты растений / В.П. Васильев, В.Ф. Пересыпкин, И.Я. Поляков // Вестник сельско-хозяйственной науки. – 1978. – №8. – С. 96–104.

2.        Голишин Н.М. К 70-летию члена–корреспондента ВАСХНИЛ Владимира Федоровича Пересыпкина / Н.М. Голишин // Вестник сельско-хозяйственной науки. – 1984. – № 8. – С. 146.

3.        Кирик М.М. Академік Пересипкін В.Ф. – видатний вчений, організатор науки, педагог / М.М. Кирик // Фітопатологія : сучасність та майбутнє : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчя з дня народження В.Ф. Пересипкіна (16–18 жовтня, м. Київ). – К., 2014. – С. 8–10.

4.        Лісовий М.П. Розвиток наукових досліджень стійкості рослин до хвороб в Інституті захисту рослин / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк // Захист і карантин рослин. – 1996. – Вип. 44. – С. 24–35.

5.        Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени).1990–2011 : біографічний довідник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Аграрна наука, 2012. – С.229–230.

6.        Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія: підручник / В.Ф. Пересипкін. – К. : Аграрна освіта, 2000. – 415 с.

7.        Пересыпкин В.Ф. Новые формы озимой пшеницы, устойчивые к найболее вредоносным болезням / В.Ф. Пересыпкин, Н.И. Стеблюк, Е.Г. Ландар // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1977. – Вып. 3. – С. 49–51.

8.        Пересыпкин В.Ф. Совершенствовать комплексне системы мероприятий / В.Ф. Пересыпкин // Защита растений. – 1978. – №5. – С.26–27.

9.        Українська академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени УААН). 1990–2004 : біографічний довідник / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка; уклад. : В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна та ін.; наук. ред. В.А. Вергунов. – К. : Аграрна наука, 2006. – С. 176–177.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info