zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Шелег Л.С.,

здобувач кафедри юридичної психології

Національної академії внутрішніх справ,

м. Київ, Україна

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости учета психосоматического статуса сотрудников органов внутренних дел в контексте психологического обеспечения профессиональной деятельности. Самостоятельным феноменом, требующим детального изучения, должна стать склонность личности к психосоматическим расстройствам как психологической предпосылке развития психосоматических заболеваний.

 

Шлях розвитку сучасної України в напрямі побудови демократичної держави визначає необхідність складного та, подекуди, болючого реформування всіх сфер суспільного життя, в тому числі – правоохоронної системи. Останнім часом державою та керівництвом МВС України задекларовані рішучі кроки у зазначеному напрямі, що стосуються поглиблення процесу демократизації та прозорості діяльності органів внутрішніх справ (далі – ОВС), оптимізації їх штатної чисельності, впровадження якісно нових підходів до залучення кадрів та їх професійної підготовки.

Необхідність гуманістичного спрямування діяльності ОВС не викликає сумнівів ні в керівництва держави, ні в самих працівників, ні в громадян, які є об’єктом профілактики, правоохорони та правозастосування. Втім, незважаючи на безумовно соціономічний характер діяльності, поза межами уваги процесу реформування ОВС залишається низка проблем, що стосуються суб’єкта діяльності. Інколи складається враження, що працівник ОВС, оскільки він був зарахований на службу внаслідок успішного проходження процедури професійного, в тому числі – професійно-психологічного відбору, бере на себе зобов’язання впродовж усього терміну професіогенезу перебувати в найкращій фізичній та психологічній формі, аби виконувати свої професійні обов’язки в стресогенних умовах. Але насправді таких зобов’язань бути не може: зміст і умови діяльності здатні чинити як позитивний, так і негативний вплив на особистість, визначаючи відповідний вектор розвитку та динаміку його психосоматичного статусу. Тому зростаючі вимоги держави і суспільства до ефективності протидії злочинності та охорони громадського порядку повинні супроводжуватися проведенням науково-практичних досліджень щодо всієї сукупності детермінант та чинників професіогенезу суб’єкта правоохоронної діяльності.

Проблема суб’єкта професійної діяльності достатньою мірою представлена в психологічній науці: різним її аспектам присвячені роботи В. О. Бодрова, Ю. М. Забродіна, Є. Ф. Зєєра, Є. О. Климова, В. Д. Шадрикова та ін. У вітчизняній психологічній науці вона розглядалася Г. С. Костюком, С. Д. Максименком, О. М. Ткаченком, В. О. Татенком, Т. М. Титаренко та ін.

В предметному полі психосоматики суб’єкт діяльності досліджувався зарубіжними і вітчизняними психологами і психіатрами – Ф. Александером, Ю. Ф. Антроповим, В. Бройтигамом, Б. Любан-Плоццою, В. Д. Менделевичем, А. Менегетті, М. Є. Сандомирським, Г. В. Страшенбаумом, Ю. Б. Тарновським та ін.

Вивченню як окремих аспектів, так і комплексному дослідженню психології суб’єкта правоохоронної діяльності присвячені роботи Д. О. Александрова, В. Г. Андросюка, Л. І. Казміренко, О. І. Кудерміної, М. В. Костицького, В. С. Медведєва, О. М. Цільмак С. І. Яковенка та інших юридичних психологів.

Незважаючи на вельми суттєвий доробок попередників, у сучасній юридичній психології відсутні комплексні дослідження, присвячені проблемі особливостей психосоматичного статусу суб’єкта правоохоронної діяльності. Між тим, модель здоров’я особистості передбачає не лише відсутність захворювань або анатомічних дефектів, але й її психічне, фізичне та соціальне благополуччя. Твердження про те, що здоров’я особи значною мірою визначається способом її життєдіяльності та ставленням до життя і самої себе, не викликає заперечень ні на рівні здорового глузду, ні на рівні інтерпретації наукових фактів.

Звертаючись до змісту та умов професійної діяльності, можемо стверджувати, що діяльність ОВС належить до екстремальних і психологічно напружених. Наявні професійні ризики спричиняють значні психоемоційні навантаження та створюють потенційну загрозу фізичному і психічному благополуччю працівників. Тому самостійним феноменом, який потребує детального вивчення, повинна стати схильність до психосоматичних розладів як психологічної передумови розвитку психосоматичних захворювань, до яких належать: гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, бронхіальна астма, ішемічна хвороба серця, неспецифічний виразковий коліт та інші. Специфічна особливість психосоматичних розладів полягає в тому, що вони обумовлюються психічними чинниками, а настання та перебіг психосоматичних захворювань значною мірою визначається ступенем сприятливості оточуючого середовища та ставленням особи до свого психосоматичного статусу.

Зазначене засвідчує, що реформування системи МВС України не повинне бути спрямоване лише на вдосконалення правових та організаційних засад професійної діяльності. Важливим є наукове обґрунтування процесу підтримання на оптимальному рівні психосоматичного статусу працівників ОВС України, де юридико-психологічний аспект полягає в вивченні сутності психосоматичних розладів та розробленні рекомендацій щодо шляхів і засобів їх психологічної профілактики. Означені положення в своїй сукупності визначають актуальність вивчення особливостей особистості працівників, схильних до психосоматичних розладів; детермінант різного рівня, що сприяють формуванню таких особливостей, зокрема, стресогенних чинників професійної діяльності; організаційно-правових заходів та науково-методичних засад профілактики психосоматичних розладів працівників; напрямів та засобів психологічного забезпечення такої профілактики.

Безсумнівно, що у працівника ОВС – суб’єкта екстремальної за своїм характером професійної діяльності можуть виникати досить серйозні психологічні та суміжні з ними проблеми. Так, кожен рік значна кількість працівників одержують поранення при виконанні професійних обов’язків, що означає одержання ними не лише фізичної, але й психологічної травми; значна кількість працівників передчасно (до настання визначеного віку чи вислуги років) залишає службу через несприятливі умови служби чи обставини суб’єктивного характеру.

Перелік таких, очевидних і без поглибленого аналізу, проблем в ОВС можна продовжувати, але ситуація ними не вичерпується. Існують також «проблемні зони», що достатньою мірою не усвідомлюються ні самим працівником, ні тими, хто зобов’язаний піклуватися про його життя і здоров’я. Зокрема, наслідком змісту та умов професійної діяльності стають психосоматичні розлади, справжньою глибинною причиною яких є суто психологічні проблеми фахівця. Ця обставина є тим більш важливою, що у теперішній час лікарі не орієнтовані на діагностику психосоматичних розладів, вони лише констатують їх як невід’ємну складову клінічних проявів того чи іншого захворювання.

Між тим, здавна відомо, що поведінка особистості значною мірою залежить від глибинних зв’язків, що існують між тілесними та психічними аспектами людської природи, а збереження життя, фізичного і психічного здоров’я працівників ОВС, утримання їх від неадекватних професійній ситуації або протиправних дій тісно пов’язане з можливістю свідомого культивування індивідуальної психосоматичної цілісності.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info