zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ СТАНУ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Шкіца Л.Є.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Сидоренко О.І.

Науково-дослідний і проектний інститут (НДПІ)

ПАТ «Укрнафта»

 

Проведен сравнительный анализ мониторинга состояния воздуха рабочей зоны согласно нормативным документам Европейского Союза и Украины. Представлены основные принципы организации контроля на предприятии нефтегазовой отрасли: выбор контролируемых веществ, периодичность контроля, аналитическое обеспечение контроля.

 

Невід’ємною умовою оцінки якості повітря є інформація про вміст в атмосфері різноманітних токсичних домішок, які можуть міститися в повітрі у вигляді газів, парів, аерозолів і пилу. Проте для адекватної оцінки стану атмосфери самих визначень точної концентрації забруднювачів недостатньо. В законодавчому порядку встановлено гранично-допустимі концентрації викидів шкідливих речовин і налагоджена чітка система контролю за дотриманням цих норм. Наказ №309 від 27.06.2006 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України затверджує нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел.

Законодавство Європейського Співтовариства [1] визначило основні принципи поточного управління якістю повітря. Рамкова Директива з Якості Повітря і її чотири Дочірні Директиви визначають законодавчу базу для оцінки та управління якістю повітря у країнах-членах. Рамкова Директива встановлює загальні вимоги, в той час як Дочірні Директиви встановлюють більш детальні вимоги для певних видів забруднюючих речовин. Країни-члени можуть встановлювати більш суворі стандарти, ніж ті, що визначені Директивами, а також регулювати рівні інших забруднюючих речовин, не передбачених Директивами. Важливою метою даних директив є оцінка та управління якістю повітря єдиним способом і на основі одних і тих же критеріїв для всіх країн-членів.

На сьогоднішній день не існує єдиних міжнародних норм і правил у галузі охорони атмосферного повітря. Нормується якість повітря в залежності від специфіки країни. Багато країн для розробки своїх норм використовують дані нормативів якості повітря Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У санітарному законодавстві України прийнято розрізняти максимально разову і середньозмінні концентрації речовини на робочому місці [2]. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони підлягає систематичному контролю для попередження можливості перевищення гранично допустимих концентрацій - максимально разових робочої зони (ГДКрзмр) і середньозмінного робочої зони (ГДКрзсз). В якості максимально разової прийнято значення за 15 - хвилинний відрізок часу, в якості середньозмінної - зважена в часі концентрація за 8 - годинний робочий день.

Як випливає з офіційних даних, відмінності між сукупністю нормативів, що діють в ЄС і в Україні [3], значні: у нас переважають максимально разові нормативи, в країнах ЄС - середньозмінні. Звертає на себе увагу те, що в країнах ЄС, в більшості випадків, максимально разові нормативи відрізняються від середньозмінних до 2 разів (42 речовини або 71,2 % з числа забезпечених ГДКрзмр і ГДКрзсз), і лише в окремих випадках (6 речовин, що становить 10,2%), співвідношення максимально разових і середньозмінних нормативів перевищує 2,5.

Основні рекомендації по якості повітря, стосується чотирьох поширених забруднюючих повітря речовин: твердих частинок (ТЧ), вт. ч. озону (O3), двоокису азоту (NO2) і двоокису сірки (SO2). У огляді представлені дані у відношенні впливу цих забруднювачів на здоров'я та прогнозна оцінка майбутнього впливу забрудненого повітря на здоров'я. У відношенні забруднювачів повітря не розглянутих в останніх документах, висновки, представлені в публікації ВООЗ «Air quality guidelines for Europe 3» залишаються в силі.

Визначення максимально разових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі робочої зони та встановлення відповідності їх фактичних значень нормативам максимально разових концентрацій (орієнтовно безпечним рівням впливу) на виробничих підприємствах здійснюється у відповідності до «МУ № 3936-85 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М., 1985».

Розглянемо методи визначення концентрацій окремих забруднюючих речовин.

Визначення концентрації озону.

Вимірювання концентрації озону базується на його реакції з йодистим калієм з виділенням йоду, який утворює забарвлений продукт з солянокислим диметил-п-фенилендиаміном.

Інтенсивність забарвлення залежить від вмісту у пробі озону і визначається фотоколориметричним методом за попередньо побудованим калібрувальним графіком.

При відборі 10 дм3 повітря діапазон вимірювань складає від 0,05 до 1,3 мг/м3, сумарна відносна похибка ± 15 %.

Визначення концентрацій оксидів азоту (ІІ) і (ІV).

Вимірювання концентрації оксидів азоту в зварювальному аерозолі базується на реакції взаємодії оксидів азоту (IV) з реактивом Гріса-Ілосвая з утворенням зафарбованої в червоний колір сполуки.

Повітря аспірують через систему з трьох поглиначів – першого та третього, що містять по 10 см3 8 % розчину йодиду калію та поглинача із 20 см3 окислювальної суміші, розташованого між ними.

Для визначення 1/2 ГДК необхідно відібрати 0,6 дм3 повітря. Діапазон вимірюваних концентрацій у повітрі оксиду азоту (IV) від 1 до 42 мг/м3, оксиду азоту (ІІ) від 0,65 до 27 мг/м3. Сумарна відносна похибка вимірювання не перевищує ± 25 %.

Визначення концентрації діоксиду сірки

Метод визначення концентрації діоксиду сірки базується на окисленні діоксиду сірки до триоксиду розчином калію хлорнуватокислого (калію хлорату) з наступним визначенням сульфат-іону з хлоридом барію нефелометричним методом. Відбір проб проводився в поглинач з пористою пластинкою, заповнений 4 % розчином калію хлорноватокислого. Сумарна відносна похибка вимірювання ± 16,2 %.

Періодичність контролю встановлюється залежно від класу небезпеки шкідливої речовини (ГОСТ 12.1.007-76): для I класу - не рідше 1 разу на 10 днів, II класу - не рідше 1 разу на місяць, III і IV класів - не рідше 1 разу на квартал.

Рекомендовані значення

NO2: 40мкг/м³- середньорічне значення, 200мкг/м3- усереднене значення для 1 год.

SO2: 20 мкг/м3 - середньодобове значення, 500 мкг/м³- значення усереднене на 10 хв.

O3: 100 мкг/м3 усереднене значення за 8 годин.

Рекомендації ВООЗ щодо якості повітря призначені служити орієнтиром у справі зменшення впливу забрудненого повітря на здоров'я людини, представлені рекомендації з найбільш поширених речовин, які забруднюють повітря формуються на аналізі накопичених наукових даних. Ці рекомендації дійсні для всіх регіонів ВООЗ і призначені для того, щоб служити інформативною базою для керівників у різних частинах світу, що розглядають методи регулювання якості повітря і встановлюють норми його забруднення.

НДПІ ПАТ «Укрнафта» систематично виконує проекти по визначенню якості повітря на території нафтогазових підприємств. Часто визначається вміст шкідливих речовин в повітрі робочої на робочих місцях електрозварників, ковалів ручного кування, бетоняра в різних структурних підрозділах.

Мета роботи полягає у визначенні максимально разових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі робочої зони та встановлення відповідності їх фактичних значень нормативам максимально разових концентрацій (орієнтовно безпечним рівням впливу).

Загалом проводиться відбір проб для визначення сотні концентрацій шкідливих речовин – озону, марганцю, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю та пилу. Періодичність відбору проб визначається замовником робіт по узгодженню із санітарно-епідеміологічною станцією. Визначення середньо змінних концентрацій шкідливих речовин не проводиться.

Засоби вимірювальної техніки наступні: фільтри, поглиначі Ріхтера, ротаметри, термометр, барометр-анероїд, колориметр фотоелектричний КФК-2, вага лабораторна електронна AY264C.

Масові концентрації речовин в повітрі робочої зони, зокрема, бензину, бензолу, вуглеводнів, діетиленгліколю, етилбензолу, ксилолів, оксиду вуглецю, спиртів, толуолу визначаються на хроматографі „Chrom-5”. Масової концентрації бенз(а)пірену в атмосферному повітрі і повітрі робочої зони та промислових викидах визначаються методом рідинної хроматографії з використанням аналізатора рідини „Флюорат – 02”

Нормативна документація, у відповідності до якої проводиться відбір проб: МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твёрдая фаза и газы). Измерение концентраций диоксида кремния, марганца, железа, озона, оксидов азота, оксидов хрома, фтористоводородной кислоты»; МУ №4862-88 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций окиси углерода (ІІ) в воздухе рабочей зоны»; МУ №1719-77 «Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок». За результатами лабораторних досліджень значення частини концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони перевищують встановлені нормативи, і як наслідок, пропонується перелік рекомендацій для виправлення ситуації.

На сьогоднішній день, важливо на підприємствах усіх галузей виробництва поступово проводити політику гармонізації санітарних умов праці із рекомендаціями міжнародних організацій, а для контролю якості повітря використовувати нові науково обґрунтовані методики аналізу. Зближення діючих в Україні стандартів з нормативною базою країн ЄС, сприяє підвищенню рівня вимог до якості виробничого середовища за показниками хімічної небезпеки, ставить на порядок денний питання про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення контролюючих органів, що в сукупності, підвищує надійність рішень, спрямованих на оздоровлення умов праці на різних підприємствах.

 

Перелік посилань

1.     Ландгребе Р. Сближение с воздухо-охранной политикой ЕС – краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике добрососедства, и России Путеводитель по политике: воздухоохранная политика ЕС, 2008.-30с.

2.     Коршун М. М. Щодо встановлення максимально разових та середньо змінних ГДК хімічних речовин у повітрі робочої зони //Український журнал з проблем медицини праці. – 2010.-2(22).-С.48-54.

3.     Директива Комісії 2009/161/ЄС від 17 грудня 2009 року про встановлення третього списку індикативних значень меж професійної експозиції (впливу) для виконання Директиви Ради 98/24/ЄС і внесення поправок у Директиву Комісії 2000/39/ЄС.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info