zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЕТИЧНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

 

Складановська М.Г.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури

 

В статье анализируется значение экоэтических принципов и их место в иерархии ценностных ориентаций современного молодого человека. Подчеркивается важность популяризации идей экологической этики среди молодежи, экологического просвещения, формирование экологической культуры молодого человека.

 

Глобальна екологічна криза – це наслідок глибинної духовної кризи людства, яка проявляється як у міжособистісній взаємодії людини з іншими особами, у стосунках людини з суспільством в цілому, так і у ставленні людини до природи, взаємодії з нею, прогнозуванні можливих наслідків цієї взаємодії і можливості подальшого розвитку людства. Пріоритет споживацького ставлення до природи, цінностей технократичного суспільства, що є головним бар’єром на шляху формування екоцентричного, біосферного світосприйняття людини, протиставив раціоналізм і сцієнтизм духовному розвитку людини, її моральності.

Мета статті – проаналізувати значення екоетичних цінностей та їх місце в ієрархії ціннісних орієнтацій сучасної молодої людини.

Особливістю екоетичних норм і екокультурних цінностей є їх загальнолюдський, всепланетарний характер. Адже рівень техногенного розвитку сучасної цивілізації не залишає ілюзій щодо забруднення невідновлювальних планетарних ресурсів (атмосфери, води, ґрунту) та їх знищення. Загальнолюдськими цінностями можна вважати вітальні цінності – здоров'я, збереження життя на Землі, благополуччя сім'ї, дітей, мир, свободу – та пов'язані з ними цінності-засоби їх досягнення – творчість, освіченість, відповідальність, доброту, взаємоповагу тощо. Саме з цими цінностями пов'язані вимоги екологічного імперативу, базисні засади екологічного виховання й освіти, формування екологічної культури особистості і суспільства в цілому. Адже цінність людської особистості не може бути антитезою цінності природи, унікальності життя будь-якої живої істоти.

Проблеми збереження природи заради виживання людини, щоб забезпечити нинішні і майбутні покоління всіма ресурсами, необхідними для життя, зараз обговорюються досить широко в контексті планування, розвитку національної економіки і природокористування. І це вкрай важливо. Набагато менше уваги приділяється необхідності формування гуманного ставлення людей до всіх живих істот, незалежно від їх матеріальної цінності. Це моральне питання про право на життя для всього живого.

Ми розуміємо екологічну етику як «вчення про етичні відносини людини з природою, засновані на сприйнятті природи як члена морального співтовариства, морального партнера (суб'єкта), рівноправності і рівноцінності всього живого, обов'язках людини перед природою, а також обмеженні прав і потреб людини» [1, с.31].

Для екоетичної свідомості характерні такі особливості:

·       Однакову самоцінність представляють усі живі істоти (у тому числі і людина), а також екосистеми. Усе живе на Землі рівноцінне і рівноправне.

·       Метою взаємодії людини з природою є задоволення як мінімальних потреб людини, так і потреб усього природного співтовариства.

·       Природа охороняється людиною в першу чергу заради неї самої.

·       Етичні норми і правила поширюються як на взаємодію людей між собою, так і на їх взаємодію зі світом природи [1, с.33].

Ці принципи особливо актуальні в розвитку заповідної справи. Заповідна справа буде вважатися, на наш погляд, одним з головних напрямків діяльності людства, тому що практично забезпечує базовий екоетичний постулат - рівноцінність і рівноправність усього живого. Отже, формування екоетичних цінностей сучасної людини стає актуальним завданням екологічної освіти і виховання, формування екологічної культури особистості.

Соціальні норми впливають на мотивацію екологічної поведінки індивіда тоді, коли зміст цих норм тотожний цінностям особистості. Ієрархія цінностей – не застигле утворення. Але головні вітальні цінності в переважній більшості випадків закладено з дитинства в процесі виховання і впливу соціального середовища, в якому жила дитина. Ієрархія інструментальних цінностей більшою мірою залежить від змін в процесі соціалізації, а також від віку людини. Трансформація ціннісних орієнтацій під впливом зовнішніх умов залежить як від індивідуального досвіду особистості і середовища, в якому жила і живе людина, так і, в першу чергу, від свідомих зусиль самого носія цінностей. Отже, ієрархія цінностей особистості, трансформація їх змісту залежить від рівня розвитку свідомості і самосвідомості індивіда, свідомих зусиль суб'єктів соціокультурного процесу. Вивчення морфології аксіосфери приводить до висновку: в різні історичні епохи різному типу культур були властиві різні ієрархії цінностей – від ціннісного осмислення світу до ціннісної орієнтації діяльності людини. Теж саме можна сказати і про різні пріоритети ціннісних орієнтацій в різних соціальних групах і субкультурах нашого суспільства. Екоетичні цінності займають вищий рівень в ціннісній орієнтації невеликої частини наших співвітчизників. На жаль, у пересічного громадянина екокультурні цінності поступаються економічним, споживацьким, загальноприйнятним у сучасному суспільстві. Молода людина може знати, яким повинне бути довкілля, власне навколишнє середовище, але звично сприймати загазованість рідного міста, сміттєзвалища в лісі, на берегах річок і вважати, що зараз вже нічого змінити не можна, що від неї нічого не залежить. Саме тут виявляється несформованість мотивації екологічної поведінки особи, недостатній розвиток її внутрішньої духовної культури.

Сучасна соціокультурна криза загострила спотворення вищих цінностей у світосприйнятті молодої людини: добро розуміється як користь, критерієм успішності, щасливого життя виступає престижне споживання. Це дуже небезпечно, адже пріоритет вищих цінностей особистості визначає сенс її життя, форми її життєдіяльності і спілкування. Саме від ієрархії цінностей людства залежить вибір того шляху, яким буде (чи не буде) розвиватися сучасна цивілізація. Саме ціннісні пріоритети визначають не тільки бажане для людини, але й те, які способи задоволення першочергових потреб обирає людина – це визначає її електоральну (вибіркову) поведінку. Поведінку людини можуть визначати так звані «цінності-норми», що є вимогами того суспільства, в якому живе й діє особа. Що стосується екокультурних цінностей-норм, то в нашому реальному житті вони презентуються деінде суспільством як заклики: «Бережіть ліс!», «Не розпалюйте вогнища!», «Сміттєзвалище заборонено!». Але ці цінності-норми не стали усвідомленими нормами нашого життя навіть в правовому аспекті. Порушення цих норм не завжди тягне за собою неминуче покарання. Особистісні норми як результат власної духовної діяльності мають свої корені у сімейному вихованні, в тому віці, коли ще ефективними є такі впливи, як навіювання і наслідування прикладу батьків. Згодом ті ж самі й нові цінності мають бути переосмислені зростаючою молодою людиною, пережиті й сформульовані для себе як ціннісні орієнтири власної діяльності, ставлення до свого життя і свого покликання, ставлення до природи, до інших людей, до буття. Отже, й формування ціннісних орієнтацій студентської молоді пов’язано з процесом власного самовдосконалення, розвитком мислення, емоційно-почуттєвого світу і естетичного сприйняття середовища.

Формування нових цінностей пов'язано з розумінням цілей свого розвитку, вмінням бачити ускладнення і вимірювати свої потреби з можливостями природи і подальшого існування майбутніх поколінь.

У період соціокультурної кризи актуальним стає формування нової системи цінностей молодої людини, провідними компонентами якої мають бути збереження життя на землі; свідомі обмеження можливостей науки і техніки нормами екологічного імперативу; гуманне ставлення людини до всіх живих істот, право на життя для всього живого; відмова від насильства і нетерпимості у стосунках між людьми, націями, народами, етносами, державами, релігійними конфесіями.

М.І.Хілько вважає, що сьогодні перед екологічним вихованням стоїть завдання включити навколишній природний світ у ціннісні орієнтації особистості за допомогою свідомих виховних заходів [3, с.259]. Отже, становлення ієрархії ціннісних орієнтацій молодої людини має відбуватися в екокультурному середовищі, яке сприяє опануванню екологічної культури особистістю в процесі як навчальної, так і позанавчальної діяльності, в дозвіллєвій сфері. Адже під впливом найближчого соціального середовища молода людина обирає тип свого «життєвого сценарію», культурний сценарій діяльності.

 

Література

1.     Борейко В.Е. Этика и менеджмент заповедного дела / Борейко В.Е. – К.: Киев. экол.-культ. центр, 2005. – 328 с. – (Сер.: Охрана дикой природы. Вып. 53).

2.     Складановська М.Г. Людина і світ. Вступ до екологічної психології: Навч. посіб. / М.Г. Складановська. – Д.: НГУ, 2006. – 144 с.

3.     Хілько М.І. Засади свідомої екодіяльності / М.І. Хілько. // Філософія, культура, життя: міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 6. – Д.: НМетАУ, 1999. – С. 253-261.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info