zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕКСТ ЯК ПРЕДМЕТ СЕМІОТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КАНАЛУ TED ЗА 2014 РІК)

 

Смидюк А.Г., студентка

Україна, Київ,

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

Аннотация: Исследование посвящено масс медийном дискурсе, а именно его прагматическом и коммуникативному аспектам. В статье указаны закономерность и особенности семиотики текста на материале конференций TED.

 

Abstract: The study is focused on the mass media discourse, namely, its pragmatic and communicative aspects. The article shows the main direction and pecularities in the semiotics of text on the material of TED conferences.

 

Сучасні лінгвістичні дослідження займаються дослідженням функціонування мови у житті суспільства. Одним з ключових аспектів вивчення даного феномену є текст, як цілісна форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця.

Актуальність нашого дослідження зумовлена пошуком нових, часто прихованих значень слів, а також завуальованістю певних повідомлень, дослідження яких передбачає виявлення загальних тенденцій інтересів суспільства. Саме тут постає актуальність семіотичного підходу, аналізуючи текст не як структурно-граматичну єдність речень, груп речень та інших мовленнєвих одиниць, а як сукупність знаків.

Проблема семіотичного підходу постає об’єктом наукової розвідки таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Ч. С. Пірс, Ф. де Соссюр, Чарльз Сандерс Пірс, Ю. М. Лотман, У. Еко, А. А. Бергер тощо.

Згідно з семіотичним підходом мова – це система знаків, яка користується певними правилами щодо утворення і перетворення слів. Знак криє в собі матеріальний об'єкт, який умовно представляє і відсилає до означуваного ним предмета, явища, події, властивості [1].

Ч. С. Пірс надав базову для семіотики класифікацію знаків, які і постають нашим об’єктом дослідження [2]: 1) знаки- ікони – зображальні знаки, в яких означуване й означальне зв’язані між собою за; 2) знаки-індекси; 3) знаки-символи, в яких означуване й означальне зв’язані між собою в межах певної конвенції.

Ю. М. Лотманом виявлені певні процеси соціально-комунікативної функції тексту [3, с. 204-205]: 1) спілкування між адресантом і адресатом; 2) спілкування між аудиторією та культурною традицією; 3) спілкування читача із самим собою; 4) спілкування читача з текстом; 5) спілкування між текстом і культурним контекстом.

Таким чином, будь-який текст, занурений до семіотичного універсуму стає знаковим актом, розглядається співвідносно з принципами й закономірностями семіотичного універсуму і входить до нього як орган і організм, виявляючи ознаку ізоморфізму з культурою загалом, що уможливлює його сприйняття й розуміння адресатом.

Мета нашої статті полягає у застосуванні семіотичного підходу до аналізу тексту, який був обраний з найпопулярніших відеолекцій за 2014 рік на матеріалі американських конференцій TED. Детально розглянувши структуру, композицію, зміст, значення матеріалу, ми зможемо зробити висновок щодо того який саме вид знаків був вжитий найчастіше, як інструмент впливу на формування думки.

Ми намагаємося проаналізувати семантичну структуру слів та словосполучень. Ми ставили перед собою завдання: виявити знаки-символи, знаки-індекси. Оскільки ми аналізуємо текст, тому іконічні знаки ми не беремо до уваги.

Для нашого аналізу ми обрали доповідь Мейсун Заїди "I got 99 problems... palsy is just one", котра розповідає про своє життя, життя інваліда.

У тексті ми знайшли такі знаки-символи:

1)        I am not drunk, but the doctor who delivered me was. Лікар як символ зцілення, допомоги. А Мейсун відразу дає зрозуміти, що піде мова про халатність певного лікаря, підкреслюючи його буцімто сп'янілий стан.

2)        .... butterfly and stings like a bee, has Parkinson's and shakes just like me, Muhammad Ali..... Людина також зі сходу, у якої схожа проблема зі здоров'ям, котрий не здався і продовжував жити та допомагати людям. Це як символ того, що жити можна не тільки жити з хворобою, а і розвиватись та вчиняти хороші справи на благо людям).

3)        If there was an Oppression Olympics... Як символ конкуренції між людьми, які відносяться до різних стигматизованих соціальних груп, щодо того, що більше страждає від насильства, дискримінації, пригнічення.

4)        You can do it, yes you can can. Це як закляття, мантра, символ віри у світле майбутнє. Батько не хотів позбавляти дівчину радощів життя, тому робив усе для того, щоб вона почувала себе повноцінним членом суспільства. З кожним новим викликом ця мантра служить символом нескореності та впевненості у своїх діях.

5)        Maybe it still takes a village to teach our children well. Символ потреби дитини у контакті з дорослими людьми. Так, бувають сором'язливі і відкриті діти, але в цілому одних тата і мами (або, як часто буває, однієї мами) для дитини замало.

Проте знаки-індекси також були не рідко вжиті доповідачем. Про це говорять наступні факти.

1)        If there was an Oppression Olympics, I would win the gold medal. Вказує на те, що у жінки важке життя і вона пройшла багато випробувань, за які достойна золотої медалі.

2)        My father's mantra was,"You can do it, yes you can can." Ця татова мантра індекс того, що її родичі переживали за неї і, створивши маленьке заклинання вірили у його силу. Усі члени сім'ї вірили у неї та навіть не давали сумнівам розвіяти усі надії.

3)        I remember the water burning my eyes and thinking, "It's working! It's working!" Вказує на те, що дівчина не втратила жагу до життя, не опустила руки, а навпаки ще заспокоює себе і навіює, що це все дійсно допомагає.

4)        Free at last! Індикує, що саме серйозність її сприйняття з боку оточуючих, дає їй свободу. Якщо люди її сприймають як звичайну громадянку Америки, без фізичних вад, тоді це для неї приносить найбільшу насолоду.

5)        My name is Maysoon Zayid, and if I can can, you can can. Вказує на незламність її духу, вона хоче допомогти не опускати руки. Люди повинні брати з неї приклад. Що незначні дрібні поразки у нашому житті ніщо, порівняно з її історією. Це людина, котра вірить у те, що людина може все, навіть з незначними відхиленнями від норми.

Спостерігаємо, що було вжито практично однакову кількість знаків-символів та знаків-індексів, які фізично пов'язуються з об'єктом та разом з них створюють органічну пару. Оповідач досить часто використовував знаки. А слухачі адекватно сприймали усю інформацію, навіть трішки завуальовану, що свідчить про обізнаність людей та те, що інформація була подано доступно та цікаво, адже оповідач постійно жартувала.

Текст як цілісна семіотична форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно інтегрована, слугує прагматичним посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного універсуму культури.

Як функціональна структура текст відкритий для безлічі смислів, які існують у системі соціальних комунікацій. Будучи багатошаровим і семіотично неоднорідним, текст здатен вступати у складні відношення як із навколишнім культурним контекстом, так і з читацькою аудиторією. Він перестає бути елементарним повідомленням, спрямованим від адресанта до адресата. Володіючи здатністю конденсувати інформацію, він набуває пам'ять.

Знакова система, впорядкована набором синтаксичних, семантичних і прагматичних правил, утворює мову - систему комунікаційних знаків. Інформаційні можливості знакової системи значно ширші, ніж можливості складових її елементів, узятих окремо.

Таким чином, саме комбінація знаків (знаки-символи, знаки-індекси) максимально впливає на сприйняття інформації людиною, яка її отримує і засвоює. Застосування семіотики у тексті дає нам можливість безпосередньо звертатися до глядача, слухача за допомогою асоціативних або явних знаків-образів, символів, індексів. А семіотичний аспект аналізу тексту допомагає зробити це звернення прозорішим і зрозумілішим.

 

Література

1.     Семіотичний аспект аналізу тексту [Електронний ресурс] / проф. Серажим К. С. – Електронні дані (1 файл). – [К.] : Інститут журналістики, 2007. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1813. –

2.     Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : підр. / М. П. Кочерган. – Вид. 2-е, перероб. і випр. – К. : Вид-во «Академія», 2006. – 464 с. – (Альма-матер). –ISBN 966-580-161-9.

3.     Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста / Ю. М. Лотман // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. В. П. Нерознака. – М. : Academia, 1997. – 364 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info