zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 378.091.33:004

 

РЕСУРС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

Тодоріко Л.Д., Тодоріко А.Д., Підвербецька О.В.

Україна, м. Чернівці,

Буковинський державний медичний університет

 

A RESOURCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES – A PLATFORM FOR AN IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE EDUCATION

Resume. Dynamic provision of educational process with the newest information technologies allows systematically and permanently to update and replenish the educational materials that not only promotes the constant improvement of the quality of the educational process, but also the growth of the students interest in the subject and studied discipline problems having a positive impact on the prospects for further professional orientation of future doctors, their competitiveness and mobility. Special attention should be paid to students’ self work while implementing new methods and forms of organization of educational process in higher medical school.

 

Вступ. Лавиноподібне зростання об’єму знань та інформації, які постійно поповнюються та оновлюються, є реаліями сьогодення. Об’єктивною стає необхідність щодо пошуку та вдосконалення й розвитку нових методів передачі знань, які мають забезпечити безперервне навчання значної кількості особистостей упродовж усього життя. Перспективним напрямком щодо фахової підготовки майбутніх спеціалістів є дослідження з питань теоретичного обґрунтування та розробки адаптивних інформаційних технологій навчання.

Основна частина. На сьогодні, Буковинський державний медичний університет (БДМУ) активно долучається до інтеграції медичної освітянської науки України до наукового простору Європейського Союзу в рамках впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЕКТС), імплементує основні засади нового Закону України «Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» та адаптує світові стандарти багатьох аспектів діяльності, зокрема: модернізується навчальний процес, впроваджуються і широко застосовуються інноваційні технології та сучасні методичні прийоми навчання, у тому числі й дистанційні його форми, що сприяє підвищенню якості освіти, у т.ч. і професійної, конкурентоспроможності на ринку праці та мобільності випускників закладу [3].

У сучасних умовах стрімкого прогресу науки і техніки особливої актуальності набуває питання якості освіти, саме тому величезний інтерес викликають інноваційні технології та впровадження інтерактивного навчання, що дають можливість удосконалювати дану сферу діяльності [1,6]. Новітні інформаційні технології дали поштовх до розвитку методів дистанційного навчання. У БДМУ практично на всіх кафедрах організоване дистанційне навчання на базі інформаційної платформи Moodle. Дана система відрізняється простотою, зручністю використання, широкою палітрою функціональних можливостей і має широкий набір інструментів, які роблять навчальний процес більш ефективним. На електронних носіях на сервері дистанційного навчання розміщені календарні та тематичні плани лекцій, практичних занять, перелік практичних навичок та додаткові матеріали для їх засвоєння, перелік тем для самостійної роботи та конспекти, що допомагають краще їх засвоїти у зручний для студента та лікаря-слухача час [2,5]. Веб-ресурси навчальних програм містять інформацію в текстовому, графічному, аудіо- і відеоформатах. Основними вимогами до користувачів даного електронного ресурсу є вміння користуватися персональним комп’ютером і сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що дає можливість виконувати всі необхідні елементи навчання за дистанційною формою, також наявність доступу в Інтернет і веб-сервери, що забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному та асинхронному режимах.

При впровадженні нових методів та форм організації освітнього процесу особлива увага має приділятися самостійній роботі студентів. Самостійна робота студента- медика виконується за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі, й вимагає наявності значної кількості додаткових і, зокрема, ілюстративних матеріалів. Самостійна робота спрямована на розвиток лікарського мислення, формування практичних навичок і вмінь. Студент вчиться критично мислити, вирішувати проблеми на основі аналізу відповідної інформації, приймати продумані рішення.

Буковинський державний медичний університет також нарощує свій потенціал шляхом переходу на англомовну форму навчання для іноземних студентів. З кожним роком цей процес динамічно розвивається. Завдяки сучасним засобам комунікації (Е-mail, Internet) потенційні апліканти можуть ознайомитися з умовами прийому до нашого університету, навчальними програмами різних кафедр, у т.ч. і кафедри фтизіатрії та пульмонології. Покращання викладання фтизіатрії та пульмонології для англомовних студентів колектив кафедри розглядає як питання державної ваги, що має важливе політичне значення, піднімає авторитет держави та університету за кордоном, розвиває і зміцнює міжнаціональні, партнерські та взаємовигідні зв’язки. Навчальний процес для англомовних студентів проводиться за кредитно-модульною системою, що сприяє реалізації положень Болонської декларації [2,4,3].

Висновки. Таким чином, динамічне забезпечення педагогічного процесу новітніми інформаційними технологіями дозволяє систематично та безперервно оновлювати й поповнювати навчально-методичні матеріали, що сприяє не тільки постійному підвищенню якості навчального процесу, але й зростанню зацікавленості студентів предметом і проблемами дисциплін, що вивчаються, що, у цілому, позитивно впливає на перспективу подальшої професійної орієнтації майбутніх лікарів, їх конкурентоспроможність та мобільність. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє студентам працювати з навчально-методичними матеріалами у будь-який зручний для них час та практично у будь-якому місці.

 

Перелік посилань

1.     Бойчук Т.М. Перспективи підготовки лікарів з англомовною формою навчання / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, І.Г. Савка // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції. – Чернівці, 2012. – С. 120.

2.     Думанський Ю.В. Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблема та пошук їх вирішення / Ю.В. Думанський, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак // Медична освіта. – 2011. – №2. – С. 49-51.

3.     Інноваційні технології та методологія викладання фтизіатрії студентам з англомовною формою навчання в умовах євроінтеграції медичної освіти / Л.І. Білозір, І.Г. Ільницький, О.П. Костик [та ін.] // Укр. пульмон. ж. – 2013. – №1. – С. 52-56.

4.     Использование интерактивных методов обучения в самостоятельной аудиторной работе студентов медицинского университета / С.М. Лепшина, М.А. Миндрул, Е.В. Тищенко, Н.В. Обухова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. – №3. – С. 100-105.

5.     Ковальчук Л.Я. Новітні шляхи вдосконалення підготовки фахівців у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / Л.Я. Ковальчук // Медична освіта. – 2010. – №2. – С. 27-30.

6.     Тодоріко Л.Д. Удосконалення викладання фтизіатрії на післядипломному етапі освіти згідно галузевої програми стандартизації медичної допомоги / Л.Д. Тодоріко // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції. – Ч ернівці. – 2013. – С. 92.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info